پاسگاه ها و کلانتری های شهر بندرعباس

 

آدرس و تلفن پاسگاه ها و کلانتری های شهر بندرعباس-هرمزگان

آدرس و تلفن پاسگاه ها و کلانتری های شهر بندرعباس-هرمزگان

 

کلانتری 11 شهید مطهری بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: بندر عباس – خ شهید مطهری جنب دادسرای عمومی

کلانتری 13 کوی ملت بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: بندر عباس – جنب آتش نشانی 2000

کلانتری 14 نخل ناخدا بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: بندر عباس – خ ترمینال – جنب ترمینال

پاسگاه بوستانو بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: کیلومتر 38 جاده بندر عباس – بندر خمیر روستای بستانو جنب دهیاری

پاسگاه گچین بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: جاده بندر عباس – شهرستان خمیر کیلومتر 60 گچین علیا

پاسگاه ایسین بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: کیلومتر 20 جاده بندر عباس – خمیر روستای ایسین

یگان امداد بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: میدام دفاع مقدس – ابتدای بلوار امام علی (ع)

ایستگاه پایانه بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: روبروی پارک ولایت – پایانه مسافربری بندر عباس

کلانتری 15 میدان شهداء بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: بندر عباس – میدان شهداء

کلانتری 16 درخت سبز بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: بلوار جمهوری – 20 متری درخت سبز

کلانتری 17 بلوار امام حسین بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: بلوار امام حسین- روبروی بازارچه امام حسین

بخش فین بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: کیلومتر 80 جاده بندر عباس – حاجی آباد بخش فین – ابتدای بلوار امام خمینی

پاسگاه سرزه بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: کیلومتر 50 بندر عباس – حاجی آباد دو راهی فین کیلومتر 15 روستای سرزه

پاسگاه قطب آباد بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: کیلومتر 85 جاده بندر عباس – حاجی آباد روستای قطب آباد

پاسگاه سیاهو بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: کیلومتر 65 جاده بندر عباس حاجی آباد دو راهی سیاهو 20 کیلومتر تا روستای سیاهو

پاسگاه گنو بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: کیلومتر 30 جاده بندر عباس – حاجی آباد

ایستگاه ایست و بازرسی شهید میرزایی بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: کیلومتر 45 جاده بندر عباس – حاجی آباد

پاسگاه مرکزی بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: کیلومتر 2 جاده بندر عباس – میناب دو راهی آبشورک – تپه آزمایش پایه یکم راهور

بخش قلعه قاضی بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: کیلومتر 50 جاده بندر عباس – میناب بخش قلعه قاضی

بخش تخت بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: جاده بندر عباس – میناب کیلومتر 57 بخش تخت

پاسگاه شمیل بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: کیلومتر 55 جاده بندر عباس – میناب دهستان شمیل

پاسگاه جلابی بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: کیلومتر 45 جاده بندر عباس – میناب – منهی به روستای جلابی

پاسگاه حسن لنگی بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: کیلومتر 50 جاده بندر عباس – رودان روستای حسن لنگی

پاسگاه خانسرخ بندرعباس استان هرمزگان
آدرس: کیلومتر 30 جاده بندر عباس – بندر لنگه جنب اسکله شهید رجایی