وکیل کیفری بندرعباس

بهترین وکیل کیفری بندرعباس

 

بهترین وکیل کیفری بندرعباس

یکی از مهمترین و دشوارترین و در عین حال حساس‌ترین وکالت‌ها، وکالت کیفری است که به شدت نیازمند علم و تبحر و سرعت عمل وکیل بوده و در این نوع وکالت نحوه بیان جملات حتی گاهی می‌تواند مرز بین مجرمیت و برائت باشد و تجربه وکیل کیفری در این مدل بسیار راهگشاست. ولی متاسفانه دیده شده بعضی از همکاران بی‌توجه به حساسیت این موضوع پرونده را می‌پذیرند و گاها خسارات جبران‌ناپذیری به موکل وارد می‌کنند.
اصولا هر کاری را با داشتن ابزارهای کامل و مناسب آموزش‌ها و آگاهی‌های کافی می‌توان به خوبی انجام داد. در دست نداشتن ابزار مناسب انجام برخی کارها را چنان دشوار می‌کند که گاه به انصراف از انجام آن منجر می‌شود. نداشتن آگاهی و اطلاعات کافی هم می‌تواند باعث منتفی شدن اصل قضیه شود. به عبارت دیگر با داشتن اطلاعات و بدون ابزار کافی و مناسب شاید بتوان کاری را به زحمت و ناقص انجام داد اما بدون اطلاعات و دانش انجام کار میسر نیست حتی اگر ابزار کافی و کامل در اختیار باشد.
ابزار کار وکیل و از جمله وکیل کیفری کلمه و جمله و کلام است. از این جهت بین وکالت، معلمی، وعظ و خطابه و برخی مشاغل دیگر مشابهت وجود دارد. اما در وکالت نفس بیان مطلب یا ایجاد مفاهیم خاص در ذهن مخاطب یا دلالت و نصیحت هدف نیست بلکه، از ابزار کلمه و کلام برای اثبات مدعی و اثبات حق یا بی‌حقی استفاده می‌کند. از این رو استفاده از این ابزارها باید توام با علم و آگاهی کامل باشد. برخی ابزارها و آگاهی‌ها برای همه وکلا لازم است و بعضی دیگر مختص وکیل جنایی است. بنابراین مطلب در دو قسمت بیان می‌شود.
ابزارهای لازم برای همه وکلا و وکیل کیفری :
ابزار کار وکیل کلمه، جمله و کلام است و او این ابزار را به صورت گفتار و نوشتار به کار می‌گیرد. بنابراین باید چیزهایی در اختیار داشته باشد که گفتار و نوشتارش را رسا، موثر منطقی و زیبا کند. واضح است که این ((چیزها)) باید با نظام حقوقی که وکیل در آن کار می‌کند و همین طور با ساختار اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی سرزمین محل کار وکیل سازگار باشد.
اطلاع و علم به عناوین مجرمانه مختلف و تشخیص تفاوت‌های آن‌ها مانند اینکه با بررسی ارکان جرم متوجه شود جرم مذکور سرقت است یا خیانت در امانت
ابزار کار وکیل کیفری :
کسی که قصد کار تخصصی در دادگاه کیفری را دارد و وکیل کیفری می‌باشد به ابزارهای بیشتری نیازمند است که عبارتند از :
الف) پزشکی قانونی :
اما وکیل جنایی ناچار باید با این رشته و شقوق آن آشنایی کافی داشته باشد تا در دفاع مجبور به قبول چشم بسته و ((دربست)) نظریات کارشناسی پزشکان قانونی نباشد. امروزه پزشکی قانونی در شقوق مختلف نظیر آسیب‌شناسی قانونی و دیرینه‌شناسی قانونی (علم بررسی استخوان‌های به دست آمده) و جز آن به حدی پیشرفت کرده که کار این متخصصان گاهی شبیه به شعبده‌بازی یا اعجاز به نظر می‌رسد.
ب ) اسلحه‌شناسی:
در کشور ما قتل با سلاح گرم چندان متداول نبوده اما اخیرا مواردی از این نوع بسیار دیده می‌شود. قتل با سلاح گرم بعضی اوقات سوالات و ابهامات بسیار پیچیده‌ای را مطرح می‌کند که حل آن مستلزم آشنایی با انواع سلاح گرم، طرز کار و مشخصات و مختصات آنهاست.
پ ) پلیس علمی:
در بسیاری از پرونده‌های جنایی – و شاید همه آنها – آثاری از اقدامات پلیس علمی در زمینه‌هایی همچون شناسایی آثار انگشت، گردآوری آنچه در صحنه جنایت باقی‌مانده، کشف جعل وجود دارد.
وکیل کیفری کیست؟ وکیل کیفری به شخصی گفته میشود که در حوزه دعاوی کیفری اعم از  سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جعل و  استفاده از سند مجعول و غیره فعالیت می کند.

وکیل کیفری کیست؟

وکیل کیفری به شخصی گفته میشود که در حوزه دعاوی کیفری اعم از  سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جعل و  استفاده از سند مجعول و غیره فعالیت می کند.

فرق وکالت در امور کیفری با حقوقی چیست؟

در رابطه با اصول و روش های وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری فرقی نیست. وکیل کیفری در دعاوی کیفری باید همچون دعاوی حقوقی قوانین جاری را رعایت کند

چه دعاوی کیفری محسوب میشوند؟

رفتارهایی که طبق قانون دارای مجازات هستند دعاوی کیفری محسوب میشوند مانند:
اعدام
قطع عضو
تبعید
حبس
شلاق

بهترین وکیل کیفری بندرعباس ۱

بهترین وکیل کیفری بندرعباس مشاوره حقوقی شماره تلفن وکلای حرفه ای بهترین وکیل متخصص  کیفری  

 

whatsapp

 

یکی از مهمترین و دشوارترین و در عین حال حساس‌ترین وکالت‌ها، وکالت کیفری است که به شدت نیازمند علم و تبحر و سرعت عمل وکیل بوده و در این نوع وکالت نحوه بیان جملات حتی گاهی می‌تواند مرز بین مجرمیت و برائت باشد و تجربه وکیل کیفری در این مدل بسیار راهگشاست. ولی متاسفانه دیده شده بعضی از همکاران بی‌توجه به حساسیت این موضوع پرونده را می‌پذیرند و گاها خسارات جبران‌ناپذیری به موکل وارد می‌کنند.
وکیل متخصص امور کیفری بندرعباس
وکیل متخصص امور کیفری بندرعباس
باصولا هر کاری را با داشتن ابزارهای کامل و مناسب آموزش‌ها و آگاهی‌های کافی می‌توان به خوبی انجام داد. در دست نداشتن ابزار مناسب انجام برخی کارها را چنان دشوار می‌کند که گاه به انصراف از انجام آن منجر می‌شود. نداشتن آگاهی و اطلاعات کافی هم می‌تواند باعث منتفی شدن اصل قضیه شود. به عبارت دیگر با داشتن اطلاعات و بدون ابزار کافی و مناسب شاید بتوان کاری را به زحمت و ناقص انجام داد اما بدون اطلاعات و دانش انجام کار میسر نیست حتی اگر ابزار کافی و کامل در اختیار باشد.
ابزار کار وکیل و از جمله وکیل کیفری کلمه و جمله و کلام است. از این جهت بین وکالت، معلمی، وعظ و خطابه و برخی مشاغل دیگر مشابهت وجود دارد. اما در وکالت نفس بیان مطلب یا ایجاد مفاهیم خاص در ذهن مخاطب یا دلالت و نصیحت هدف نیست بلکه، از ابزار کلمه و کلام برای اثبات مدعی و اثبات حق یا بی‌حقی استفاده می‌کند. از این رو استفاده از این ابزارها باید توام با علم و آگاهی کامل باشد. برخی ابزارها و آگاهی‌ها برای همه وکلا لازم است و بعضی دیگر مختص وکیل جنایی است. بنابراین مطلب در دو قسمت بیان می‌شود.
ابزارهای لازم برای همه وکلا و وکیل کیفری :
ابزار کار وکیل کلمه، جمله و کلام است و او این ابزار را به صورت گفتار و نوشتار به کار می‌گیرد. بنابراین باید چیزهایی در اختیار داشته باشد که گفتار و نوشتارش را رسا، موثر منطقی و زیبا کند. واضح است که این ((چیزها)) باید با نظام حقوقی که وکیل در آن کار می‌کند و همین طور با ساختار اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی سرزمین محل کار وکیل سازگار باشد.
اطلاع و علم به عناوین مجرمانه مختلف و تشخیص تفاوت‌های آن‌ها مانند اینکه با بررسی ارکان جرم متوجه شود جرم مذکور سرقت است یا خیانت در امانت
ابزار کار وکیل کیفری :
کسی که قصد کار تخصصی در دادگاه کیفری را دارد و وکیل کیفری می‌باشد به ابزارهای بیشتری نیازمند است که عبارتند از :
الف) پزشکی قانونی :
اما وکیل جنایی ناچار باید با این رشته و شقوق آن آشنایی کافی داشته باشد تا در دفاع مجبور به قبول چشم بسته و ((دربست)) نظریات کارشناسی پزشکان قانونی نباشد. امروزه پزشکی قانونی در شقوق مختلف نظیر آسیب‌شناسی قانونی و دیرینه‌شناسی قانونی (علم بررسی استخوان‌های به دست آمده) و جز آن به حدی پیشرفت کرده که کار این متخصصان گاهی شبیه به شعبده‌بازی یا اعجاز به نظر می‌رسد.
ب ) اسلحه‌شناسی:
در کشور ما قتل با سلاح گرم چندان متداول نبوده اما اخیرا مواردی از این نوع بسیار دیده می‌شود. قتل با سلاح گرم بعضی اوقات سوالات و ابهامات بسیار پیچیده‌ای را مطرح می‌کند که حل آن مستلزم آشنایی با انواع سلاح گرم، طرز کار و مشخصات و مختصات آنهاست.
پ ) پلیس علمی:
در بسیاری از پرونده‌های جنایی – و شاید همه آنها – آثاری از اقدامات پلیس علمی در زمینه‌هایی همچون شناسایی آثار انگشت، گردآوری آنچه در صحنه جنایت باقی‌مانده، کشف جعل وجود دارد.

تماس با وکیل بندرعباس

وکیل بندرعباس