وکیل نفقه بندرعباس

وکیل نفقه بندرعباس

نفقه چیست ؟

نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگى زن که شامل خانه ، اثاثیه منزل ، غذا ، لباس ، دارو و درمان از زمان عقد دایم که بر عهده زوج است . در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنى در تعریف نفقه آمده است : نَفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء .(وکیل نفقه)

به طور کلّى مى توان گفت که هرچیزى که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد ، جزءِ نَفقه زن محسوب مى شود.(وکیل نفقه)

وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک ارزیابى است و نه وضعیت مرد ، پس اگر زن از خانواده متمکنى باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگى او را آنچنان که شأن و وضع اجتماعى و خانوادگى او اقتضا مى‌کند ، فراهم آورد.بنابراین اگر زن از خانواده متمکنى باشد ، شوهر به ناچار باید وسائل زندگى او را مطابق شأن و وضع اجتماعى و خانوادگى او فراهم نماید و دارا و متمدّن بودن زن دلیلى بر عدم استحقاق زن نسبت به نفقه نیست بلکه مسئولیت مرد را نیز سنگین تر مى کند.(وکیل نفقه)

وکیل نفقه بندرعباس
وکیل نفقه بندرعباس

انواع نفقه:
نفقه معوقه شامل هزینه هایی است که مثلاً زن برای چند ماه گذشته (مثل ۵ یا ۶ ماه قبل) که همسرش نداده است مطالبه نماید که میزان آن را یا خود زن مشخص می کند یا بر اساس آنچه که در سند نکاحیه (قباله) که در هنگام عقد مشخص شده است و یا در صورت عدم تعیین از طریق ارجاع به کار شناس مشخص می شود.
نَفقه جاریه، مبلغی است که زن از تاریخی که دادخواست به دادگاه ارائه می دهد را شامل می شود. در عقد منقطع زن حق نَفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا اینکه عقد بر این مبنا واقع شده باشد.(وکیل نفقه)
چند نکته در خصوص نفقه
تکلیف شوهر به اتفاق و استحقاق نَفقه از جانب زن داراى ضمانت اجراى مدنى و کیفرى.

قانون مجازات اسلامى براى ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس پیش بینى کرده است.

در صورتی که زنی به عقد موقت مردی درآید، نَفقه به وی تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نَفقه کرده باشند.

مرد وظیفه دارد در حد توان، منزلی مستقل و متناسب با شئونات زوجه فراهم کند.

به محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نَفقه است.(وکیل نفقه)

نفقه به همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به دلیل نقصان یا مرض گفته می‌شود.(وکیل نفقه بندرعباس)