وکیل طلاق توافقی و مشاوره حقوقی در بندرعباس

وکیل طلاق

وکیل طلاق توافقی در بندرعباس

وکیل طلاق بیشترین درخواست را دربین خانواده  ها داراست. پس از اینکه طرفین برای ادامه زندگی به بن بست رسیدند نهایت کار را در جدایی و طلاق می دانند، در اینجا وکیل طلاق بر خود وظیفه می داند که با مشخص کردن راه درست قضایی و حقوقی امر طلاق، اشتباهات این تصمیم گیری را کاهش دهد.

حقوق خود را بشناسیم و به آن احترام بگذاریم.

وکیل طلاق و مشاوره

شاید برای شما هم این سوال ها پیش آمده باشد که وکلای طلاق کیستند و باید دارای چه خصوصیاتی باشند؟ چرا موقعی که درخواست طلاق از طرف زن است داشتن وکیل طلاق با تجربه اهمیت بیشتری دارد؟ انواع طلاق چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟ عده زن به چه معناست؟ برای مشاروه با وکیل به کجا مراجعه کنیم؟

وکیل طلاق فردی است که سال ها تجربه در مورد دعوای خانوادگی و انواع طلاق ها را دارد و همه امور مربوطه از قبیل مهریه، جهیزیه، اجرت المثل، حضانت فرزندان، انواع طلاق و فسخ نکاح ، عده زن، حق رجوع مرد و مسائلی از این دست آشنایی کافی دارد.

وکیل طلاق و انواع طلاق در قانون

در قانون ایران طلاق به دوسته تقسیم بندی می شود:

۱- طلاق قابل رجوع

۲- طلاق غیر قابل رجوع

طلاق به چه روش های صورت می گیرد؟

 • طلاق به درخواست مرد
 • طلاق به درخواست زن
 • طلاق به درخواست دو طرف که طلاق توافقی گفته می شود.

انواع طلاق در قانون از زبان وکیل طلاق

 • طلاق رجعی
 • طلاق بائن

در طلاق رجعی مرد در زمان عده حق رجوع به همسر خود را دارد ولی در طلاق بائن مرد در زمان عده حق رجوع را ندارد.

طلاق در چه زمانی از نوع بائن است؟

 • طلاق زن یائسه
 • طلاقی که پیش از نزدیکی صورت گرفته باشد.
 • طلاق خلع و مبارات تا وقتیکه زن رجوع به عوض نکرده باشد.

عده زن چیست؟

عده مدتی است که تا تمام شدن آن زنی که عقد نکاح او از بین رفته نمی تواند با فرد دیگری ازدواج کند.

طلاق خلع و مبارات چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟

 • طلاق مبارات: آن است که کراهت از هر دو طرفین عقد نکاح باشد. در این صورت مالی که زن به شوهر خود می دهد تا طلاق بگیرد بیشتر از مقدار مهریه نباید باشد.
 • طلاق خلع: طلاقی است که زن به خاطر کراهتی که از شوهرش دارد، در مقابل مالی که به شوهر خود می دهد، طلاق بگیرد. این مال می تواند عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و کمتر از مهر باشد.

درخواست طلاق از طرف زن به چه صورت است؟

 • زمانی که زن در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری وکالت بلاعزل برای طلاق گرفتن داشته باشد.
 • هنگامیکه مرد از دادن نفقه و عدم اجراء حکم دادگاه مبنی بر الزام او به دادن نفقه و همچنین ناتوانی مرد از پرداخت نفقه باشد.
 • در زمانی که قانون به زن حق تقاضای طلاق را طبق شروط ۱۲ گانه ضمن عقد داده است.

بصورت کلی زن درخواست طلاق نمی تواند داشته باشد مگر در یکی از موارد زیر:

 • طلاق به صورت توافقی باشد.
 • از طرف همسرش وکالت برای طلاق داشته باشد.
 • طلاق خلع انجام شود.
 • یکی از شرایط دوازده گانه ضمن عقد نکاح از جانب مرد مورد نقض قرار بگیرد.

مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار طلاق با مرد می باشد بنابراین مرد هر زمان می تواند اراده کرده و همسرش را طلاق بدهد ولی این حق برای خانم ها در نظر گرفته نشده پس اگر زنی بخواهد با دلیل های موجه اقدام به طلاق کند باید راه سخت و بسیار دراز و هزینه بری را طی نماید.

در بیشتر موردها بعد از اینکه هزینه و وقت زیادی به خاطر انتخاب راه ناصحیح نتیجه مطلوبی هم حاصل نمی گردد و تنها با راه کارهایی که وکیل طلاق با علم و دانش خود می تواند این فرایند را با حداقل ترین هزینه به انجام برساند.

برای گرفتن طلاق و پایان دادن به رابطه زناشویی بهترین روش استفاده ازتجربه، دانش و تخصص وکیل متارکه است.

وکیل طلاق و متارکه در امور دادگاه خانواده

وکیل طلاق در جریان دادرسی پرونده

تصمیم گیری به جدایی و متارکه از دو مرحله تشکیل می گردد: تصمیم گرفتن به متارکه و جلوگیری از تضییع حقوق در زمان بیزاری. نقش وکیل متارکه در اینجا جلوگیری برای از بین نرفتن حق و حقوق طرفین در امر طلاق / رهایی و بعد از آن هست.

وکیل طلاق حق دارد با دقت به مسائلی از جمله اجرت المثل ایام زوجیت و مطالبه نفقه ، سهم بسیاری در حقوق زوجه دارد، به طوری که زوجه به غیر از خسارت عاطفی طلاق دچار خسارت های دیگری هم شود.

وکیل طلاق

مزایای مشاوره با وکلای طلاق

با توجه به اینکه متارکه و طلاق از دعاوی حقوقی هست و برای آن گرفتن وکیل الزامی نیست، ولی به طور مسلم گرفتن وکلای طلاق دارای مزایای زیادی هست که می توانید با مشاوره از وکلای مجرب  از مزایای وکیل طلاق بهره مند گردید:

• هنگامیکه طرفین وکیل داشته باشند احتیاجی به حضور در مرحله دادرسی دادگاه نیست.

• بیشتر اشخاص به مراجع قضایی نرفته اند و با مراحل آن هم آشنایی ندارند پس بهتر است برای پیشبرد پرونده خودشان از کمک وکیل پایه یک دادگستری برای طلاق استفاده کنند.

• امکان دارد دو طرف دعوا به خاطر شغل خود نخواهند در مراجع قضایی حضور داشته باشند پس در این صورت

با گرفتن وکیل متارکه تمام مراحل کار انجام می شود.

خدمات  حقوقی  در حوزه طلاق به شرح زیر است:

* طرح دعاوی طلاق خلع از جانب زوجه (طلاق زن) از طریق وکیل جدایی

* از وسایل قانونی برای دریافت تحصیل راضی بودن طرفین و طلاق توافقی از طرف زوجه (زن) از طریق وکیل طلاق استفاده می شود.

* انجام و طرح طلاق از طرف زوج (مرد) با تعیین کردن تکلیف مهریه، نفقه و جهیزیه

* اقدام طلاق توافقی زوجین در کوتاه ترین زمان، بدون حضور طرفین

یکی از سوالاتی رایج خانم ها  این است که در چه زمانی وکیل طلاق می تواند از طرف زن درخواست طلاق نماید که ما به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:

• در صورتی که طلاق توافقی انجام شود.

• در صورتیکه طلاق خلع انجام شود. یعنی زن از مسائل مالی خود چشم پوشی کرده و مرد در مقابل آن طلاق را قبول کند.

• در صورتیکه از همسرش وکالت طلاق را داشته باشد.

• در صورتیکه یکی از شرط های دوازدگانه ضمن عقد از جانب مرد مورد نقض قرار گرفته باشد.

شرط ها عبارتند از:

۱. اگر بعد از طی پنج سال زن از شوهر خود به خاطر عقیم بودن و یا دیگر عوارض جسمی صاحب فرزند نشده باشد.

۲. اگر زوج مفقودالاثر شده باشد و طی شش ماه بعد از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود می تواند متارکه از جانب زوجه باشد. یعنی غیبت طولانی شوهر.

۳. از مواردی که زن از دادگاه تقاضای طلاق می تواند نماید، محکومیت حتمی زوج به خاطر مرتکب شدن به جرم و اجرای هر نوع مجازات از جمله حد و تعزیر به دلیل ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت و شیون خانوادگی و با توجه به موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد.

۴. در صورتیکه مرد زندگی را بدون دلیل موجه ترک کرده باشد. (در این صورت تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است) یا زوج شش ماه پشت سرهم بدون دلیل موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

۵. در صورتیکه جنون زوج در مواردی که فسخ عقد شرعا امکان نداشته باشد.

۶. در صورتیکه مرد همسر دیگری را بدون رضایت زن اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را رعایت نکند.

۷. اگر مرد به هر نوع اعتیاد که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده آسیب وارد نماید و ادامه زندگی برای زن مشکل باشد.

۸. در صورتیکه شوهر به مدت شش ماه به هر دلیل از دادن نفقه و عدم الزام او به تأدیه نفقه و همین طور در مواردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.

۹. هر گاه مرد طی حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر و یا به جزای نقدی که به خاطر ناتوانی از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به زندان و جزای نقدی که جمعاً منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۱۰. اگر مرد به بیماری غیرقابل علاج به طوریکه دوام زناشویی برای زن خطرساز باشد.

۱۱. در صورت رعایت نکردن حکم دادگاه در خصوص منع اشتغال مرد به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانواده و حیثیت زن باشد.

۱۲. در صورتیکه سوء رفتار یا معاشرت مرد به حدی باشد که ادامه زندگی را برای زن غیر قابل تحمل نماید.

وکیل طلاق توافقی در بندرعباس

طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی در بندرعباس

طلاق در لغت به معنی رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می دهد او را ترک نموده و رها می سازد . صاحب جواهر در تعریف طلاق گفته اند: زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. دكتر سيد حسين صفايي و دكتر اسد الله امامي آورده اند « طلاق عبارت است از انحلال نكاح دايم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده قانوني . طلاق در معنای حقوقی عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات ویژه. ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود . طلاق از جمله ایقاعات بوده و تنها در ازدواج دائم مطرح می‌گردد .
هرچند طلاق از نظر شرع مباح است ولی خداوند کسی را که بین جدایی زن و شوهر شود دشمن می شمارد و پیامبر اسلام آن را بدترین مباح می داند . خداوند در قرآن مجید در سوره نساء می فرماید : اگر از جدایی میان آندو بیم دارید پس داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن تعیین کنید ، اگر خواهان صلح و آشتی هستند خداوند میان آندو سازگاری خواهد داد ، خداوند دانا و آگاه است . از امام صادق نیز روایت گردیده است که خداوند عزوجل خانه ای را که در آن عروسی باشد دوست دارد و خانه ای که در آن طلاق باشد دشمن می دارد و هیچ چیز نزد خداوند از طلاق مبغوض تر نیست .
ملاحظه می گردد که خداوند احکام مختلفی را پیرامون طلاق در قرآن کریم بیان و در این آیات تاکید به صلح و سازش و داوری نموده و نهایتاً می فرماید چنانچه قصد جدایی از همسرانتان را دارید به شایستگی از آنها جدا شوید نه با جنجال و کینه توزی و عداوت . بنابراین طلاق امر مهمی است و نباید هرگاه مرد اراده نمود بتواند صیغه طلاق را جاری نماید ، لذا قانونگذار تشریفات خاصی را برای آن قرار داده است از جمله جاری شدن صیغه طلاق در حضور شهود و الزام به ثبت واقعه طلاق و مراجعه به دادگاه خانواده (حتی در صورت توافق) جهت صدور اذن در ثبت طلاق در صورت کارساز واقع نگردیدن تلاش برای اصلاح ذات البین و ایجاد زمینه تفاهم بین زوجین توسط دادگاه . در اسلام، طلاق صرفا به اراده مرد نهاده شده و طلاق به درخواست زن و نیز توافق بر طلاق، استثنای بر اصل دانسته شده است . اصولا طلاق به سه صورت امکان پذیر است: طلاق به درخواست مرد ، طلاق به درخواست زن و طلاق به درخواست طرفین(توافقی).
در متون قانونی تعریفی از طلاق توافقی به چشم نمی خورد ولی می توان گفت این نوع طلاق زمان است که زن و شوهر مایل به ادامه زندگی مشترک با یکدیگر نیستند و در خصوص جدایی و نحوه و شرایط آن با یکدیگر به توافق می رسند . طلاق توافقی از اختیار مرد در طلاق ناشی می شود ولی جهت انجام طلاق توافقی زوجین به طور مشترک باید در دادگاه خانواده حاضر شوند و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ی طلاق توافقی را بنمایند. تمام شرایط مالی و غیرمالی نیز با توجه به توافق زوجین در دادنامه و سند طلاق منظور می‌گردد ، پس علاوه بر حضور هر دو نفر زوج و زوجه، برای این نوع طلاق لازم است که پس از تعیین داور و یا مراجعه به واحد داوری و یا مراجعه به واحد مشاوره مستقر در دادگاهها ، زوجین در حضور داور یا مشاور در مورد پرداخت مهریه و مسایل مالی دیگر و حضانت فرزندان و … توافق حاصل کرده و صورت توافقات مکتوب گردد و به شعبه رسیدگی کننده ارائه گردد.