وکیل چک و سفته در بندرعباس

وکیل چک و سفته در بندرعباس

وکیل چک و سفته در بندرعباس

امروزه کمتر کسی است که با چک و امور بانکی سر و کار نداشته باشد . رواج روزافزون استفاده از چک و از طرف دیگر آشنایی نداشتن با قوانین و مقررات چک گاهی سبب دردسر می شود . بنابراین آشنایی با قوانین و مقررات چک برای همه افراد ضروری و لازم است .
در یک تعریف ساده، چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی باصدور چک می تواند خودش شخصا و یا با تحویل چک به فرد دیگر، از حساب بانکی خود پول برداشت کند

چک عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند، چک جانشین پول نقد گردیده است. فوائد و اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد . از نظر سیاست پولی و بانکی هر کشور ، حجم چکهای درگردش و نیز پذیرش عام که مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت برای استحکام بخشیدن به مقبولیت آن ، دولتها کوشش زیادی برای حفظ ارزش چک و ممانعت از صدور چکهای بی محل نموده اند .

انواع چک

بانکهای ایران چکهای گوناگون چاپ و در دسترس مردم می گذارند . انواع این چکها عبارتند از
– چک عادی:

چکهایی است که صاحب حساب صادر می کند و به طلبکار خود یا سایر افراد می دهد . دارنده چک یعنی کسی که چک به نام او صادر شده است با مراجعه به بانک می تواند وجه آنرا وصول کند . این چکها چندان قابل اعتماد و اطمینان نیست و اعتبار آن صرفا اعتبار صاحب حساب است . بنابراین باید سعی کرد فقط از کسانی چک قبول کرد که قابل اطمینان باشند . چون در صورت خالی بودن حساب و متواری بودن صاحب حساب، دارنده چک با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد و چه بسا دچار خسارتهای غیرقابل جبرانی شود

– چک تضمین شده:

چکی است که توسط بانک، به عهده همان بانک صادر می شود و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود ، برخلاف چکهای عادی که توسط صاحب حساب صادر می شود . بنابراین هر فردی می تواند از بانک تقاضای چک تضمین شده بنماید . این چکها کاملا مطمئن و قابل اطمینان هستند و با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادر کننده در سراسر کشور قابل وصول هستند طبق قانون ، چکهای تضمین شده قابل توقیف و مسدود شدن نمی باشند و فوت و ورشکستگی صادر کننده تضمین شده و خللی به حقوق دارنده این نوع چک وارد نخواهد ساخت

– چک مسافرتی:

چکی است که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هر یک از شعبه های آن بانک یا توسط کارگزاران بانک پرداخت می گردد . مبلغ چک مسافرتی روی آن قید می شود . این نوع چکها برای جلوگیری از حمل و نقل پول بسیار مفید است و قابل اطمینان هم می باشد

چک و بانک:

چک همیشه با بانک در ارتباط است و فقط بانکها می توانند دسته چک به مشتریان خود بدهند .

بانکهای دولتی مانند صادرات ، کشاورزی ، ملت ، ملی ، سپه و … و بانکهای خصوصی مانند بانک سامان ، بانک پاسارگاد ، بانک اقتصاد نوین و غیره

موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه:

این موسسات بانک محسوب نمی شوند هر چند که به عملیات بانکی مشغول هستند . دفترچه ها و دسته چکهایی که این موسسات به مردم می دهند از امتیازها و مزایای چک بانکی محروم می باشد

چک سفید امضاء:

چک سفید امضاء ، چکی است که در آن فقط امضای صاحب حساب وجود دارد و جای گیرنده و مبلغ و تاریخ آن خالی است . این نوع چکها معمولا برای تضمین به کار می رود و بسیار خطرناک است . بنابراین توصیه می شود افراد در هیچ صورت چک سفید امضاء به کسی حتی نزدیک ترین اقوام خود ندهد

صدور چک:

برای صدور چک معمولا نام گیرنده در چک قید می شود . در صورتی که چنین باشد چک در وجه شخص معین خواهد بود و فقط همان شخص می تواند وجه آن را وصول کند . اما اگر در محل گیرنده چک ، نام کسی نوشته نشود ، چک در وجه حامل خواهد بود
چک در وجه حامل چکی است که صاحب حساب با صدور آن ، به هر کسی که بخواهد امکان وصول وجه آنرا می دهد

انتقال چک در وجه حامل:

انتقال این نوع چک فقط با دست به دست گشتن صورت می گیرد و نیازی به امضای پشت چک نیست

خطر چکهای در وجه حامل:

خطری که در مورد چکهای در وجه حامل وجود دارد امکان گم شدن و یا به سرقت رفتن آنهاست . چون این چکها در دست هر کسی باشد همان فرد مالک آن شناخته می شود ، در صورتی که گم شود یا به سرقت رود ، از سوی همان فرد پیدا کننده یا سارق قابل وصول خواهد بود . مگر اینکه صاحب اصلی چک اعلام مسروقه بودن یا گم شدن آن را بکند و تقاضای عدم پرداخت آن را به بانک بدهد

چک از دیدگاه کیفری

– تعریف چک: بر طبق ماده 310 قانون تجارت :

« چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید . »
چک سند انتقال وجه است و در هر چک ، حداقل سه نفر وجود دارد کسی که چک صادر می کند ، کسی که چک به عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است « بانک » و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید « ذینفع » .

وکیل چک در این خصوص توضیح میدهد: صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود و در صورتیکه چک در هنگام وصول غیرقابل پرداخت باشد یا مواجه با کسر مبلغ گردد یا اصولاً حساب صادر کننده مسدود باشد و یا با وجود اشکال با نمونه امضاء در بانک ، قلم خوردگی و … غیرقابل پرداخت باشد کسی که چک در دست اوست و محق دریافت مبلغ چک می باشد می تواند پس از مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانک با در دست داشتن مدارک لازم مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادر کننده چک بلامحل یا دارای کسر اعتبار موجودی گردد .

جهات کیفری چک

مواردی که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود عبارتند از:
1- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک .
2- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است .
3- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه .
4- تنظیم چک به صورت نادرست : الف – عدم مطابقت امضاء ب – اختلاف در مندرجات ج – قلم خوردگی ( امثال آن ) .
5- صدور چک از حساب مسدود .

نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضائی

رایج ترین راه صول وجه چک، اعلام شکایت کیفری است، بدین معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال علیه آن را به ضمیمه 2 برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به … ریال تمبر به مرجع قضائی صالح تسلیم می کند .

پس از تشکیل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود . شرایط تحقق چک کیفری براساس ماده 10 اصلاحی سال 82 هرکس مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد :

(البته توصیه اینست که جهت تشخیص مورد، با وکیل مجرب | وکیل چک در این زمینه مشورت کنید.)

1- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چک، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد .
2- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک درخواست تعقیب جزائی ننموده باشد .
3- در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزائی ندارد ، مگر اینکه وارث دارنده چک باشد .
4- در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید .
5- در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخته و لاشه چک را دریافت داشته باشد .
6- در صورتیکه پس از شکایت ، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزائی متوقف می گردد .
7- در صورت گذشت شاکی ( دارنده چک بلامحل ) .
8- در صورتی که صادر کننده ثابت کند که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری به دست آمده است مانند تهدید و اجبار .
9- صدور چک به صورت سفید امضاء ، مشروط ، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار .
10- در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 ) .
11- هرگاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت کند البته در این صورت اجرای حکم موقوف می گردد و محکوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد .

اعتبار چک

آیا میدانید حداکثرمدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند

وکیل وصول سفته بندرعباس

وکیل وصول سفته بندرعباس

اگرچه در مقایسه با سالهای گذشته، ضریب اتکا و استفاده از این سند تجاري (سفته) تا حدودي کاهش يافته، اما همچنان سفته به عنوان ضمانتي رايج در تعاملات اقتصادي رد و بدل مي شود. بنابراین با خواندن این مقاله نسبت به جرئیات سفته و نحوه ی گرفتن وکیل وصول سفته در صورت عدم پرداخت مبلغ سفته توسط صادرکننده ی سفته آشنا خواهید شد.

تعریف اسناد تجاری
سند تجاری، نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است و می شود برای دعاوی خود به این اسناد اعتماد کرد.

انواع اسناد تجاری
از آنجایی که سفته یک نوع سند تجاری می باشد و اکثر افراد علاقمند به شناخت انواع سند تجاری و فرق آن ها با یک دیگر است برای همین در اینجا به انواع سند های که بیشتر به گوشمان خورده است می پردازیم. انواع اسناد تجاری در قانون تجارت عبارت اند از:

برات
در قانون تجارت برای برات تعریفی داده نشده اما در علم حقوق برات سندی است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می کند مبلغی در وجه یا به «حواله کرد» شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت کند. کسی که برات را صادر می کند براتکش و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد براتگیر، و کسی مبلغ برات را دریافت می کند دارنده برات می گویند.

ویژگی های که یک سند برات باید داشته باشد:

قید کلمه برات
تاریخ تحریر
اسم شخصی که برات را تایید می کند.
تعیین مبلغ برات
تاریخ تادیه وجه برات
مکان تادیه وجه برات
اسم شخصی که برات در وجه او پرداخت می شود.
چک
چک یک برگه تاریخ دار می باشد که دارای ارزش مالی است، استفاده چک معمولا برای خرید در حال یا در آینده می باشد. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ مورد نظر برای وصول، چک را امضا می‌کند.

ویژگی های که یک چک باید داشته باشد:

تاریخ صدور چک
محل صدور چک
محل پرداخت چک
مبلغ چک
گیرنده چک
امضا صادر کننده چک
سفته
سفته در لغت معنای خود چیزی است که از کسی عاریه یا قرض یا در عوض چیزی بگیرند تا در شهر دیگر پس دهند، سفته یا فته یک نوع سند تجاری است که براساس این سند، شخصی (صادر کننده سفته) تعهد می کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به گیرنده سفته بپردازد.

ویژگی های که یک سفته باید داشته باشد:

امضا یا مهر صادر کننده سفته
تاریخ صدور سفته
مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف آن
گیرنده وجه سفته
تاریخ پرداخت سفته
محل تادیه وجه سفته
نام سند سفته
تفاوت برات و سفته
تفاوت برات و سفته در چند جمله کوتاه عبارت است از:

در برات معمولاً سه نفر شرکت دارند: محیل (برات‌کش)، محال‌له (دارنده برات)، محال‌علیه (پرداخت کننده وجه برات یا برات‌گیر) اما در سفته تنها دو نفر شرکت دارند:‌ متعهد و متعهد ‌‌له.
موضوع قبولی در سفته وجود ندارد، زیرا حواله بر عهده شخص دیگری نیست که احتیاج به قبولی وی باشد.
در برات مکان و چگونگی پرداخت وجه شرط اصلی است. هرگاه گیرنده وجه برات، مطالبه یا اعتراض کند آثاری بر آن مترتب است. اما در سفته که بدهکار آن را امضا می‌کند وجود محل اهمیتی نخواهد داشت. به این معنا که در موعد مقرر باید سفته پرداخت شود.
در برات قید اسم محتال (طلبکار) الزامی است. زیرا از شرایط اساسی برات این است که اسم شخصی که برات در وجه یا «حواله کرد» او پرداخت می‌شود ذکر شود. اما در سفته می‌توان به نام حامل، بدون ذکر اسم شخص معینی سفته را صادر کرد.
صدور برات یک عمل ذاتاً تجاری است اما صدور سفته در صورتی یک عمل تجاری به شمار می‌آید که طرفین معامله، تاجر یا صراف یا بانکدار باشند.
نکاتی که شاید دانستن آن ها برای سفته و وصول آن بدانیم بد نباشد:
نحوه ی پر کردن سفته
هنگام پر کردن سفته باید مبلغ سفته به صورت تمام حروف نوشته شود، و مبلغی که برای سفته تعهد می شود نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد. مثلا برای تعهد سفته 270 میلیون ریال باید سفته 300 میلیونی خریده شود.

تغییر سفته
برای اینکه وضعیت سفته را تغییر دهید، می توانید آن را پشت نویسی یا ظهرنویسی کنید. مثلا عبارت «حواله کرد» روی سفته برای انتقال سند به فرد دیگری است اما اگر این عبارت را خط بزنید به این معنی است که حق انتقال سفته را از دارنده سلب کرده اید و اگر مجبور به انتقال شوید باید سفته را ظهرنویسی کنید و بنویسید که این سند به فلانی منتقل شد و پای نوشته تان را هم امضا کنید.

واخواست سفته در صورت عدم وصول سفته
در تنظیم واخواست نامه باید یک رونوشت کامل از موارد امضا شده در سفته، بنویسید و با استفاده از کاربن آن را در ۳ نسخه مشابه تنظیم کنید. بعد از تهیه و چسباندن تمبر به واخواست خود، دادگاه دستور می دهد که این برگه توسط مامور اجرا به صادرکننده سفته ابلاغ شود.

حق بازداشت در صورت عدم پرداخت سفته
برای اینکه بتوانید از مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها برای وصول طلب خود استفاده کنید، باید تا قبل از اینکه یک سال از تاریخ واخواست بگذرد، دادخواستی علیه آنها به دادگاه تقدیم کنید. اگر این کار را انجام ندهید، بعد از یک سال دعوی شما علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود اما اگر دادخواست بدهید، این حق را خواهید داشت که از دادگاه تقاضای تأمین کنید. یعنی از رسیدگی تا صدور حکم، مالی از اموال صاحب سفته برای طلب خود به دادگاه معرفی کنید.

عدم وصول سفته
اگر مبلغ سفته در تاریخ سر رسید سفته وصول نشود در این صورت دارنده سفته می تواند تا ده روز بعد از تاریخ سر رسید واخواست سفته را انجام دهد.

مسئولیت ظهرنویسان سفته
سفته ممکن است با ظهرنویسی های متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود. در این حالت صادرکننده سفته یعنی کسی که آن را امضا می کند و تمام ظهرنویس ها همگی در مقابل دارنده آن «مسئولیت تضامنی» دارند. تضامنی یعنی هر کسی که پشت ظهر نویس را امضا کرده است در صورت عدم پرداخت سفته در مقابل سفته مسئولیت پرداختی دارند.

انتقال سفته
دارنده سفته، یعنی کسی که این سند به نام او صادر شده است، می تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید. در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می شود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می شود. کسی که سفته به نام او امضا شده یا کسی که سفته با ظهرنویسی به او منتقل شده، دارنده سفته محسوب می شود. دارنده می تواند برای وصول وجه تعهد شده در سفته، به دیگری وکالت دهد. برای این منظور باید دارنده با نوشتن عبارت «وکالت برای وصول» سفته را پشت نویسی و امضا کند.

ضمانت سفته
در هنگام صدور سفته می توان برای اطمینان بیشتر از پرداخت مبلغ سفته تقاضای ضامن سفته کنیم. به این صورت که در صورت عدم وصول سفته به ضامن سفته مراجعه کنیم. ضامن سفته هم باید همانند دیگر ظهرنویسان پشت سفته را امضا کند و تعهد خودش را ثابت نماید.

برای تهیه سفته باید به کجا مراجعه شود؟
سفته یک تعهدی است که شخص در ازای وام یا استخدام در شرکت های خصوصی استفاده می کند و مبلغ متعهد شده برای هر صادر کننده سفته متفاوت می باشد یعنی متناسب با کاربرد سفته در مکان های مختلف قیمت تعهدی آن هم متفاوت می باشد. اما اصولا برای تهیه سفته باید به بانک ها مراجعه کرده و با پرداخت مبلغی به بانک سفته مورد نیاز خود را تهیه کنید. و خرید سفته ها در بیرون، مثل دکل های روزنامه فروش، کانکس های که به شکل مغازه هستند در کنار خیابان و یا کنار بانک ها دیده می شوند و … غیره . سفته ها فروخته شده توسط این مکان ها به ارزش و اعتبار سفته های بانک نمی باشند و امکان جعل سفته در آن ها زیاد است.

وکیل وصول سفته و ارزش حضور او برای وصول سفته
با گرفتن وکیل وصول سفته مدت زمان صدور حکم علیه صادر کننده سفته کمتر می شود.
چون که وکیل به مفاد قانون به خوبی آشنایی دارد و راههای وصول سفته را می داند می تواند شخصا به جای موکل خود، برای واخواست سفته اقدام کند.
با حضور وکیل سفته در دادگاه نیازی به حضور شاکی پرونده و یا همان خواهان نیست.
در صورتی که صادر کننده سفته برای پرداخت مبلغ سفته دلیل و برهان پوچ بیاورد وکیل وصول سفته چون که به روند توقیف اموال آگاهی دارد می تواند قبل از انتقال اموال آن ها را توقیف و برای مزایده و فروش معرفی کرد.
شخص موکل وقتی برای دریافت مبلغ سفته دچار مشکل شود حتما برای این مدت زمان هم خسارت و ضرر و زیان کرده است بنابراین وکیل وصول سفته می تواند دادخواست خسارت تاخیر را جداگانه از دادگاه بخواهد.
گرفتن حکم جلب با دلیل و ادله محکم از دادگاه کاری بسیار دشوار است اما با حضور وکیل وصول سفته این روند جلب می تواند به راحتی صورت گیرد.