وکیل سرقت در بندرعباس

whatsapp

WhatsApp Image 1 1

وکیل سرقت در بندرعباس

وکیل سرقت از منزل میگوید: متاسفانه دزدی و سرقت از منازل یکی از متداول ترین جرائمی است که حتی توسط دوستان و آشنایان نیز تحقق می یابد. در بسیاری از موارد هم مشاهده میشود که یک سارق یا همان دزد، برای مدتی، منازل یک منطقه مانند یک شهرک را مورد سرقت قرار داده و وسایل آنها را می رباید.

حکم دزدی از خانه چیست؟
آیا دزدی از خانه دیگری همان سرقت است؟
به کسی که دزدی میکند، سارق گفته میشود؟
وکیل دعاوی کیفری در مقاله ای تحت عنوان “سرقت چیست و وکیل خوب در جرم سرقت چگونه عمل مینماید” مباحث قابل تاملی وا بیان نموده و در مقاله پیش رو به سوالات جزئی تر شما عزیزان پاسخ میدهد.

وکیل سرقت از منزل مختصرا میگوید: بلی، فاعل جرم دزدی، همان سارق است و به انواع دزدی ها، اعم از دزدی از فروشگاه، دزدی از بانک، دزدی از مغازه، دزدی از محل کار و غیره، سرقت گفته میشود.

جرم سرقت از منزل چیست؟
وکیل سرقت از منزل بیان داشته: دزدی یا سرقت وفق قانون عبارت است از ربودن مال متعلق به دیگری. حال این مالی که متعلق به دیگری است، در هر مکانی که قرار داشته باشد، از بابت نفس فعل دزدی، تاثیری نداشته و برداشتن مال دیگری از هرجایی که باشد موجب تحقق عنوان مجرمانه سرقت و طرح پرونده کیفری میشود. سرقت از منزل به دلیل امنیت نسبتا پایینی که در بافت شهرنشینی و یا ایمنی خانه ها از بابت درب های ضدسرقت و امثال آن بسیار رخ میدهد.

نکته: سرقت از منزل اگر دارای شرایط حد باشد، سرقت حدی محسوب میشود.

فاعل جرم سرقت از منزل کیست؟
وکیل سرقت از منزل میگوید: فاعل هر جرم، شخصی است که نتیجه مجرمانه به رفتار او منتسب بوده و رابطه علیت و سببیت میان بروز بزه و فعل او برقرار باشد. فاعل سرقت از منزل میتواند هر شخصی باشد. هرکسی که از منزل دیگری، مالی را که متعلق به غیر است را برباید مرتکب جرم سرقت از منزل شده است.

نکته: مطابق قاعده فقهی انت و مالک لابیک: تو و مالت، مال پدرت هستی! لذا پدر نسبت به مال فرزند، سارق محسوب نشده و هرگز نمیتوان پدری را به دزدی از فرزندش محکوم نمود.

مجازات سرقت از منزل چیست؟
وکیل سرقت از منزل مختصرا ابراز داشته: جرم سرقت از منزل در وهله اول در محاکم از این منظر مورد بررسی قرار میگیرد که نوع سرقت از منزل از انواع سرقت تعزیزی بوده است یا از نوع سرقت حدی بوده است. وکیل سرقت از منازل خاطرنشان میدارد: در نوع سرقت تعزیری بر این امر تکیه میشود که سرقت صورت گرفته جزو کدام دسته از سرقت های خاص میباشد.

مقایسه سرقت از منزل و سرقت از اماکن دیگر
وکیل سرقت از منزل که جزو گروه وکلا از وکیل دعاوی کیفری است بیان میدارد: احکام کیفری و قوانین جزایی درخصوص سرقت از منازل از حیث نحوه رسیدگی و تعیین نوع آن از انواع سرقت ها تفاوتی با سرقت از محل کار، سرقت از فروشگاه، سرقت گوشی و سرقت خودرو ندارد.

وکیل پرونده سرقت در بندرعباس

whatsapp

WhatsApp Image 1 1

امروز با معرفی وکیل پرونده سرقت بندرعباس همراه شما هستیم.

وکیل پرونده سرقت در بندرعباس

یکی از جرایم علیه اموال و امنیت، جرم سرقت است.

جرم های مرتبط با سرقت می تواند خرید مال مسروقه و یا مالخری باشد.

مخفی کردن مال مسروقه، معاونت در سرقت، ساخت کلید جهت سرقت و مشارکت در سرقت از سایر عناوین جرم های مرتبط با سرقت است.

 

 

نکات مهم در بررسی جرم سرقت و معرفی وکیل سرقت بندرعباس

شرایط محکومیت به مجازات سرقت حدی در قانون.

سرقت تعزیری و شرایط تشدید مجازات سرقت تعزیری.

رد مال در سرقت.

دادخواست ضرر و زیان جرم سرقت.

بهترین وکیل جرم سرقت در محدوده بندرعباس.

سوالات مهم در معرفی وکیل سرقت بندرعباس

شرایط شکایت خصوصی از جرم سرقت چیست؟

کدام دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرم سرقت را دارد؟

در صورت سرقت از منزل در شب چه اقدامی لازم است؟

برای جستجوی وکیل تخصصی جرم سرقت در بندرعباس چه باید کرد؟

بررسی انواع سرقت تعزیری

جرم سرقت ساده تعزیری

ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی

در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق خواهد بود.

کمترین مجازت در سرقت های تعزیری در این ماده بیان شده است.

۹۱ روز حداقل میزان حبس و دو سال حداکثر آن است که تا ۷۴ ضربه شلاق هم به آن افزوده می شود.

علاوه بر این مجازات رد مال نیز بدون نیاز به دادخواست ضرر و زیان افزوده خواهد شد.

سرقت مشدد تعزیری

سرقت مشدد یعنی سرقتی که همراه با دیگر اعمل و رفتارها صورت پذیرد.

مجازات ارتکاب این نوع سرقت شدیدتر از سرقت تعزیری ساده است.

عوامل تشدید کننده مجازات در سرقت های تعزیری

سرقت در شب، گروهی انجام شدن سرقت، انجام سرقت در شب، عبور از دیوار و شکستن حرز و دیوار.

استفاده از عنوان یا لباس متصدیان امور دولتی مانند جعل عنوان مامور پلیس، آب یا برق.

به کار بردن کلید ساخته شده برای سرقت.

سرقت از اماکن مسکونی.

سرقتی که با آزار و تهدید همراه باشد.

سرقت به اقتضای شغل.

سرقت از اماکن عمومی. کیف زنی یا جیب بری.

سرقت در مناطق بحرانی و دچار حادثه شده.

سرقت نیروی آب، برق، گاز و یا تلفن.

موارد خاص سرقت های مشدد تعزیری

سرقت اسناد: سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی آمده و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس است.

سرقت توسط امانت‌دار: به موجب مادۀ ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی اگر ربودن توسط امانت‌دار یا مستحفظ اسناد مذکور واقع شود مرتکب به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

از بین بردن مهر: به موجب مادۀ ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه شخص مهر یا پلمپ را محو کند یا بشکند و یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور (۲ سال یا ۱۰ سال) محکوم می‌شود.

سرقت اموال تاریخی و فرهنگی: طبق مادۀ ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی برای اینکه این جرم اتفاق بیافتد باید دو شرط داشته باشد:

اول آن که شخص قصد سرقت اشیای تاریخی را داشته باشد.

دوم اینکه سرقت از موزه، نمایشگاه، اماکن تاریخی و… صورت گرفته باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است.

دادسرای سرقت بندرعباس

 

دادسرای امور جنایی علاوه بر رسیدگی به جرائمی مانند قتل، عمد آدم ربایی و جنایات علیه تمامیت جسمانی به جرم سرقت نیز رسیدگی می کرد.

 

 

در صورتی که نیاز به طرح شکایت درباره سرقت دارید حتماً با وکلای متخصص در این حوزه مشاوره کنید.

اگر منزل مسکونی ماه مورد سرقت و دستبرد قرار گرفت چه اقدامی لازم است؟

در این گونه موارد بدون اینکه صحنه وقوع سرقت را به هم بزنید یا وسایل را جابجا کنید در اولین فرصت با فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرید.

با گزارش سرقت معمولاً تیمی از کارآگاهان اداره آگاهی جهت بررسی صحنه و انگشت نگاری به محل وقوع سرقت مراجعه خواهند کرد.

سپس پرونده با دستور قضایی در اختیار کارآگاهان قرار گرفته و تحقیقات تکمیلی در این خصوص انجام می شود.

حسب مورد بعد از صدور کیفرخواست پرونده در دادگاه کیفری دو یا یک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

تعیین مجازات رد مال در پرونده سرقت شما را از تقدیم دادخواست ضرر و زیان بی نیاز نخواهد کرد.

چرا که در بعضی موارد خصوصا سرقت اتومبیل، معمولا خساراتی به وسیله مسروقه وارد می شود و رد مال نمی تواند ضرر و زیان شما را جبران کند.