وکیل دستور تخلیه بندرعباس

دستور تخلیه در بندرعباس

وکیل دستور تخلیه در بندرعباس

 

دستور تخلیه چیست؟  به تصرف و در اختیار در آوردن املاک از طریق قانونی به طرق مختلف امکان پذیر می باشد که یکی ازین موارد اخذ دستور تخلیه مستاجر است .

دعاوی مشابه کیفری

باید توجه داشت در مواردی که متصرف با اذن و اجازه مالک به ملک وارد شده است عنوان کیفری ورود به عنف مصداق نداشته و مراجع کیفری نیز آنرا مجرمانه قلمداد نمی کنند .

اما ممکن است ورود در ابتدا با اذن و اجازه صورت گرفته باشد لیکن متجاوز به ملک (متهم) از خارج شدن از ملک خودداری کند و خود را متصرف قانونی بداند در این فرض امکان طرح شکایت وجود دارد اما می بایست توجه داشت محاکم کیفری صرفاً در جایی که شاکی خود دارای سند رسمی مورد تایید باشد شکایت او را بر علیه متصرف می پذیرم چرا که برابر قانون ، مراجع کیفری وظیفه‌ای در احراز مالکیت و قانونی بودن تصرفات نداشته و ندارند و صرفاً می توانند با استناد به اسناد مالکیت قطعی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است مالک را شناسایی نماید و حکم مقتضی به نفع مالک در رفع تصرف صادر نمایند .

اما در خصوص دعاوی بر علیه مستاجر (دستور تخلیه و حکم تخلیه ) بعد از پایان مدت قرارداد اجاره ، شکایت کیفری تحت عنوان رفع تصرف مورد پذیرش نبوده چراکه دادسرا و دادگاه کیفری مرجع برطرف کردن اختلافات فی مابین افراد نبوده و لذا با توجه به پیش بینی قانونی اختلافات موجود در روابط مالک مستاجر در شورای حل اختلاف و یا دادگاه قابل طرح می باشد .

دادخواست های مشابه حقوقی

در دعاوی مالک و مستاجر طرح چند عنوان خواسته پیش بینی شده است نخست دستور تخلیه و دیگری حکم تخلیه لیکن برخی افراد به اشتباه چهار عنوان دادخواست حقوقی بی ارتباط را مطرح می نمایند که خیل کثیری از دعاوی به علت عدم اطلاعات حقوقی و بهره مندی از مشاوره حقوقی به صورت ناصحیح طرح شده و نتیجه ای جز رد دعوا در پی نخواهد داشت.

حال عناوین حقوقی مشابه دستور تخلیه به ترتیب ذیل عبارتند از

  • حکم تخلیه
  • تخلیه ید
  • رفع تصرف
  • خلع ید

باید توجه داشت قبل از انتخاب هر یک از عناوین مذکور و طرح دادخواست می بایست تمامی مدارک و دلایل به دقت بررسی شود و اقدامی صحیح و دادخواستی مرتبط به ثبت برسد بدیهی است طرح دادخواست به صورت ناقص و اشتباه عواقبی جز اتلاف وقت و هزینه در پی نخواهد داشت .

دستور تخلیه چیست ؟

همانطور که مشخص است تمامی عناوین مطرح شده در قالب حکم دادگاه بوده لیکن دستور تخلیه مانند دستور فروش تصمیم دادگاه می باشد و برخلاف احکام ، نیازمند برقراری جلسه رسیدگی نبوده و غیر قابل تجدید نظر خواهی می باشد به همین علت است که در دعاوی مالک و مستاجر بهترین دادخواست ممکن طرح دعوای دستور تخلیه است

بعد از طرح دادخواست دستور تخلیه مالک برابر قانون می بایست مبلغی را که به عنوان ودیعه در ابتدای قرارداد اجاره از مستاجر دریافت نموده به صورت نقد در صندوق سپرده دادگستری واریز نماید اعضای شورا با بررسی صحت مدارک وجود شرایط قانونی اجاره نامه اقدام به صدور دستور تخلیه می نمایند که به امضای قاضی شورای حل اختلاف رسیده و در نهایت اجرای احکام مراتب دستور را که همان تخلیه ملک و تحویل آن به مالک می باشد انجام خواهد داد.

بدیهی است مطابق قانون ، موجر میتواند اجاره های پرداخت نشده مستاجر و هزینه های شارژ و یا خسارات وارده به ملک را از مبلغ ودیعه توقیف نماید و بعد از اخذ حکم در خصوص محکومیت مستاجر به پرداخت آن از مبلغ واریزی به صندوق دادگستری وصول نماید.

 

تماس با وکیل بندرعباس

وکیل بندرعباس

وکیل دعاوی مربوط به ارث در بندرعباس

وکیل درخواست تعیین قیم در بندرعباس، وکیل درخواست ثبت ملك در بندرعباس، وکیل درخواست سازش در بندرعباس، وکیل درخواست صدور اجرائیه در بندرعباس، وکیل درخواست فروش ماترک در بندرعباس، وکیل درخواست گزارش اصلاحی در بندرعباس، وکیل درخواست واخواهی در بندرعباس، وکیل دستور تخلیه در بندرعباس، وکیل دستور جلب در بندرعباس، وکیل دستور فروش ملک مشاع در بندرعباس، وکیل دستور موقت در بندرعباس، وکیل دستور موقت منع پرداخت وجه چك در بندرعباس، وکیل دعاوی مالی و غیر مالی در بندرعباس، وکیل دعاوی مربوط به ارث در بندرعباس، وکیل دعاوی مربوط به اسناد سجلی در بندرعباس، وکیل دعاوی مربوط به امور حسبی در بندرعباس، وکیل دعاوی مربوط به وصیت در بندرعباس، وکیل دعوای اعتبار شهادت شهود در بندرعباس، وکیل دعوای شرط مساحت معین در بندرعباس، وکیل دعوای فسخ معامله در بندرعباس، وکیل دعوای قلع و قمع در بندرعباس، وکیل دعوای متقابل در بندرعباس، وکیل دعوی اسلامیت در بندرعباس، وکیل دعوی تقابل در بندرعباس، وکیل دلایل اثبات دعوی در بندرعباس، وکیل دوپینگ در بندرعباس، وکیل دیوان عالی كشور در بندرعباس، وکیل دیوان عدالت اداری در بندرعباس، وکیل رابطه نامشروع در بندرعباس، وکیل رتبه بندی – گرید در بندرعباس، وکیل رجوع از شهادت در بندرعباس، وکیل رد ترکه در بندرعباس، وکیل رد وصیت نامه در بندرعباس، وکیل رسیدگی به جرح داور در بندرعباس، وکیل رشا و ارتشا در بندرعباس، وکیل رفاه وتأمین اجتماعی در بندرعباس، وکیل رفع اثر از اموال توقیفی در بندرعباس، وکیل رفع تصرف عدوانی در بندرعباس، وکیل رفع حجر در بندرعباس، وکیل رفع مزاحمت و ممانعت از حق در بندرعباس، وکیل رفع ممنوع الخروجی در بندرعباس، وکیل رفع مهر و موم ترکه در بندرعباس، وکیل زنان وكودكان بی سرپرست در بندرعباس، وکیل زندان و عفو در بندرعباس، وکیل زندانیان رای باز در بندرعباس، وکیل سازمان تعزیرات حكومتی در بندرعباس، وکیل سایبری در بندرعباس، وکیل سایر جرایم در بندرعباس، وکیل سایر دعاوی در بندرعباس، وکیل سایر مقررات کیفری در بندرعباس، وکیل سرقت در بندرعباس، وکیل سرقت و مفقودی چک در بندرعباس، وکیل سرقفلی در بندرعباس، وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه در بندرعباس، وکیل سرمایه گذاری خارجی در بندرعباس، وکیل سلب تابعیت در بندرعباس، وکیل سلب حضانت در بندرعباس، وکیل سند رسمی و عادی در بندرعباس، وکیل سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در اصفهان وکیل سوء پیشینه در بندرعباس، وکیل سوء قصد به مقامات در بندرعباس، وکیل سوگند در بندرعباس، وکیل شرایط كار زنان و نوجوانان در بندرعباس، وکیل شرب خمر در بندرعباس، وکیل شركتهای تجارتی در بندرعباس، وکیل شركتهای سهامی در بندرعباس، وکیل شرکت در بندرعباس، وکیل شرکت های تجاری در بندرعباس، وکیل شعبه تحقیق اداره اوقاف (ماده 14 ق حج و اوقاف