وکیل تعزیرات بندرعباس

وکیل تعزیرات حکومتی در بندرعباس

تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای نظارتی و شبه قضایی محسوب می شود چراکه قضات حاضر در آن عضو و زیر مجموعه قوه قضاییه نمی باشند و آراء صادره از تعزیرات حکومتی در شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی قابل اعتراض می باشد و در نهایت دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این آراء را دارد.

تخلفات مربوط به تعزیرات حکومتی کدام است؟

به منظور اطلاع و آگاهی از تخلفات مربوط به قانون تعزیرات حکومتی باید به قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مراجعه نمود. برخی از این تخلفات عبارتند از:
الف . گرانفروشی: منظور از گرانفروشی عرضه کالا و خدمات بیش از قیمت های اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور خواهد بود. برای مثال، بر اساس اعلام نهاد دولتی ذیربط کالای الف در سال ۱۳۹۸ می بایست با قیمت ۱ میلیون ریال عرضه شود و به دست مصرف کننده نهایی برسد.  چنانچه فروشنده ای با تخلف از ضوابط تعیین شده کالای فوق را با قیمتی بیش از ۱ میلیون ریال به فروش برساند مرتکب تخلف گران فروشی شده است.
ب . کم فروشی و تقلب: منظور از کم فروشی یا تقلب عرضه کالا یا خدمات کم تر از مقادیر خریداری شده است. برای مثال؛ فروشنده مبلغ ۱ کیلو برنج را از خریدار دریافت می دارد، اما مقداری کم تر از یک کیلو برنج به خریدار تسلیم می کند.
ج . احتکار: منظور از احتکار نگهداری کالا به قیمت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه به دولت است. برای مثال، شخص الف در دوران تحریم اقتصادی اقدام به احتکار اقلام ضروری زندگی مردم مانند، غلات و مواد بهداشتی کرده تا از این طریق به سود اقتصادی و منافع مالی دست یابد.
د . عدم درج قیمت: منظور عدم درج قیمت کالا و خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل روئیت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. به نظر می رسد، این مورد نیاز به توضیح ندارد.
ر . اختفاء و امتناع از عرضه کالا: منظور از خودداری از عرضه کالا دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش. بسیار اتفاق می افتد، علی رقم موجود بودن کالای خاص فروشنده از فروش به قصد گرانفروشی یا تبعیض امتناع می کند.
ز . عدم صدور فاکتور: منظور خودداری از صدور فاکتور مطابق ضوابط تعیین شده است. امروزه بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای در ازای خرید کالا به خریدار فاکتور و رسید خرید می دهند.

جریمه و تعزیرات مربوط به تخلفات تعزیرات حکومتی کدام است؟

تخلفات مربوط به تعزیرات حکومتی بر حسب مورد می تواند، جریمه هایی نظیر تذکر کتبی با درج در پرونده، ممهور نمودن پروانه واحد به مهر، جریمه نقدی، قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی، تعطیل و لغو پروانه واحد محل در بر داشته باشد.

رسیدگی به تخلفات تعزیرات حکومتی در صلاحیت کدام مرجع است؟

سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات مربوط به قانون تعزیرات حکومتی رسیدگی می کند. سازمان تعزیرات حکومتی دارای شعب بدوی و تجدیدنظر به منظور رسیگی به پرونده های مربوط به تخلفات تعزیرات حکومتی است.
نکته ی مهمی که باید بدانید اینکه، رسیدگی به تخلف قاچاق کالاهای غیر ممنوعه نظیر تجهیزات مربوط به گوشی های تلفن همراه و رایانه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. البته چنانچه قاچاق کالای غیر ممنوعه در سطح وسیع و کلان انجام گیرد (موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود) رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و بر اساس قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور خواهد بود.
از طرف دیگر، رسیدگی به جرم قاچاق کالاهای ممنوع نظیر قاچاق سلاح و مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است.