حق بیمه سال ۹۹ تامین اجتماعی

حق بیمه سال ۹۹ تامین اجتماعی
حق بیمه سال ۹۹ تامین اجتماعی

حق بیمه سال ۹۹ تامین اجتماعی

اقدامات حمایتی پرداخت حق بیمه سه ماهه اول
به دنبال بروز بحران بیماری کرونا و تعطیلی موقت بسیاری از کسب و کارها، به‌منظور حمایت از کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده، سازمان تامین اجتماعی دو اقدام حمایتی انجام داده است.

تعویق احکام اجرایی به مدت سه ماه
کلیه احکام اجرایی ناشی از قطعی شدن احکام مطالباتی و اقدامات تابعه آن همچون مسدودسازی حساب‌ها و توقیف اموال، به مدت ۳ ماه به تعویق افتاده است.

تعویق پرداخت حق بیمه اسفند، فروردین و اردیبهشت
پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای ۱۰ رسته شغلی که از بحران کرونایی آسیب دیده‌اند، به مدت ۳ ماه به تعویق می‌افتد.

تامین اجتماعی

حق بیمه سال ۹۹ تامین اجتماعی بر اساس ضریب پایه حقوق و ملحقات مشمول بیمه محاسبه می‌شود. این هزینه برای انواع مختلف بیمه (شامل بیمه اجباری، اختیاری و خویش‌فرما) متفاوت است.

محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی

جهت محاسبه حق بیمه، نخست لازم است نوع بیمه‌شده مشخص گردد. در صورتی که شما صاحب یک کسب و کار (تولیدی یا خدماتی) هستید، نوع بیمه اجباری محسوب می‌شود. اگر برای خود بیمه پرداخت می‌کنید، از نوع بیمه اختیاری بوده و در صورتی که نسبت به عقد قرارداد بیمه خویش‌فرما اقدام کرده‌اید، ضرایب آن متفاوت با بیمه اختیاری خواهد بود.

حق بیمه سال ۹۹ – بیمه اجباری

بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین نوع بیمه در کسب‌وکارهاست که مشخصات آن به شرح ذیل است:

میزان حق بیمه: ۳۰ درصد پایه حقوق + بن کارگری
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد
مبلغ حق بیمه: با توجه به اینکه تا دهه اول فروردین سال ۱۳۹۹ هنوز پایه حقوق این سال مشخص نشده، امکان محاسبه حق بیمه وجود ندارد.

شش ماه اول سال
حق بیمه عبارت است از ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال
با توجه به اینکه سال ۱۳۹۹ سال کبیسه محسوب می‌شود، حق بیمه در تمامی شش ماه دوم سال به صورت ۳۰ روزه محاسبه خواهد شد.

حق بیمه اختیاری (مشاغل آزاد) سال ۱۳۹۹

میزان حق بیمه: ۱۲ تا ۱۸ درصد
سهم طرفین: با توجه به فقدان وجود کارفرما، تمامی سهم بر عهده بیمه‌پرداز است.
مبلغ حق بیمه: میزان حق بیمه ضربدر پایه حقوق سال ۱۳۹۹
حق بیمه خویش فرما سال ۱۳۹۹

میزان حق بیمه: ۲۷ درصد
سهم طرفین: تمامی مبلغ بر عهده بیمه گذار است.
مبلغ حق بیمه: میزان حق بیمه ضربدر پایه حقوق سال ۱۳۹۹

 

ٰبیمه اختیاری چیست؟

این نوع بیمه برای کسانی است که بیمه خاصی را استفاده نمی‌کنند و تحت پوشش بیمه دیگری نیستند. برای این منظور متقاضی به سازمان تامین اجتماعی مراحعه کرده و قراردادی با سازمان تامین اجتماعی جهت بیمه اختیاری انعقاد می کند و مبلغ بیمه را خود شخص تعیین می کند.

هزینه پرداختی برای بیمه اختیاری چه مبلغی است؟

هزینه پرداختی جهت بیمه اختیاری، ۲۶ درصد از مبلغ قرارداد منعقد شده بین سازمان تامین اجتماعی و متقاضی است.

نحوه ثبت نام برای بیمه اختیاری چگونه است؟

 متقاضی نوع اختیاری باید به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند که سوابق پرداخت حق او در آن متمرکز شده است و با پرکردن فرمی به همراه یک عکس رسید را به شعبه ارائه کند.