نحوه گرفتن پرینت موبایل همسر چگونه است؟

پرینت پیامک همسر موبایل خط همراه اول تلگرام توسط شوهر خط ایرانسل تماس ایا شوهر میتواند پرینت خط زنش را بگیردگرفتن پرینت واتساپ بهترین وکیل بندرعباس

نحوه گرفتن پرینت موبایل همسر چگونه است؟

با توجه به اینکه پیرینت خط ثابت منزل را گرفتم و متوجه شدم که همسرم با یک مردی ارتباط دارد و خودش نیز قبول کرده و قول داد که دیگر هیچ گونه ارتباطی با آن مرد و هیچ مردی دیگر نداشته باشد و بنده بخاطر داشتن فرزند کوچک ایشان را بخشیدم ، ولی متاسفانه چند روز قبل بصورت کامل شانسی موبایل ایشان درحال زنگ خوردن بود و بنده شماره تماس گیرنده را دیدم و متوجه شدم همان فردی است که همسرم قبلا ارتباط داشته ، حال باتوجه به اینکه خط موبایل به نام خود همسرم میباشد بنده چگونه میتوانم پیرینت خط ایشان را بگیرم و اقدامات لازم را جهت طلاق انجام دهم چون دیگر نمیتوانم قبول کنم مادر فرزندم با یک مرد دیگر ارتباط دارد

سلام و احترام.

در حالت عادی فقط صاحب شماره موبایل می تواند درخواست پرینت مکالمات خط خود را درخواست کند.
لذا اگر شما می خواهید با استفاده از پرینت مکالمات جهت شکایت و طلاق استفاده نمایید، ابتدا باید از ایشان با عنوان “روابط نامشروع” شکایت نمایید.

مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی:
«هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.»

لذا اگر بتوانید این مورد را اثبات نمایید، هر دو نفر به مجازات فوق محکوم می شوند.

البته شما برای طلاق لزوما نیاز به طرح این شکایت ندارید و می توانید دادخواست طلاق بدهید.

در نهایت امیدوارم ابتدا با گفتگو و مصالحه در جهت رفع این مشکل گام بردارید.

موفق و پیروز باشید.