آیا سرقت اموال توسط حافظ اموال خیانت در امانت میباشد؟

مسئولیت حافظ اموال خیانت در امانت عدم اثبات خیانت در امانت راههای اثبات – وکیل بندرعباس حکم جلب مجازات عدم اثبات حوه نوشتن لایحه دفاعیه خیانت در امانت

مجازات جرم خیانت در امانت
مجازات جرم خیانت در امانت

آیا سرقت اموال توسط حافظ اموال خیانت در امانت میباشد؟

با احترام، بنده یک باب انباری با موافقت شفاهی همسایه خود که ایشان هم مستاجر بودند گرفتم و اموال خود را که تجهیزات پزشکی بوده در آن قرار دادم. صاحب خانه ایشان به دلیل اتمام قرارداد از شورا حکم تخلیه گرفتند که اموال من هم توسط شورا توقیف شد ولی دادورز شورا اموال انباری را بدون رونوشت تحویل حافظ دادند که با اعتراض من دادورز دوباره مراجعه نمودند که در حضور من رونوشت انجام شود ولی وقتی درب انباری را باز کردند دیدم بیشتر اموال توسط حافظ سرقت شده، در ضمن حافظ هم اصلا در مراجعه دوم حضور نداشتند. من به عنوان سرقت و خیانت در امانت از آنها شکایت کردم که قرار منع تعقیب صادر گردید و پرونده مختومه شد در حالیکه هنوزم تکلیف اموالم مشخص نیست و شورا هم جواب نمیدهد. در آخرین صحبتم با بازپرس ایشان فرمودند شما باید به عنوان تصرف عدوانی شکایت کنی، در حالیکه تکلیف سرقت اموالم معلوم نیست.
از شما تقاضای راهنمایی دارم.

خیر تصرف عدوانی ارتباطی با موضوع شما نخواهد داشت و به دلیل اینکه اموال خود را به ایشان سپرده اید و ایشان آنها را سرقت کرده اند بهترین شکایت خیانت در امانت و سرقت علیه ایشان میباشد که در صورت اثبات علاوه بر رد مال برای ایشان مجازات حبس منظور خواهد شد.