نحوه نوشتن و تنظیم نمونه دادخواست مطالبه سفته

نمونه دادخواست مطالبه سفته نحوه نوشتن پر كردن سفته قیمت سفته ۹۹ قیمت سفته در سال 99 طریقه جدید – وکیل بندرعباس سفته ضمانت کارمحل پرداخت سفته عندالمطالبه

نحوه نوشتن سفته جدید ۹۹
سفته چیست و نحوه صدور آن چگونه است؟

 

نحوه نوشتن و تنظیم نمونه دادخواست مطالبه سفته

 

یکی از اسناد تجاری پرکاربرد در معاملات در جامعه ما سفته است که سند تجاری و مشخصات اسناد تجاری در قانون تجارت بیان شده است به طوری که اگر شکل سند به همان ترتیبی نباشد که در قانون ذکر شده است و اگر این شرایط رعایت نشود سند از شکل تجاری خارج و تبدیل به یک سند عادی می شود که یکی از این اسناد تجاری که قانونگذار در قانون تجارت بیان کرده است سفته می باشد . سفته سندی است که برای شخص صادر کننده آن تعهد آور است یعنی صادر کننده آن متعهد می شود  که در تاریخ مشخص وجه درج شده در سفته را پرداخت کند . وجه سفته به کسی پرداخت می شود که سفته در وجه او صادر شده است . اگر سفته بدون نام یا در وجه حامل باشد هر کسی که سفته در دست او باشد می تواند در تاریخ سررسید وجه سفته را مطالبه کند . بنابراین سفته یک سند تعهد به پرداخت است . مواردی که در نوشتن سفته باید رعایت شود عبارتند از : نوشتن مبلغ معین ، نوشتن تاریخ صدور سفته ، نوشتن نام گیرنده ، تاریخ پرداخت سفته ، درج امضا یا مهر صادر کننده . اگر سفته در تاریخ معین پرداخت نشود و یا به هر صورت دیگر شکایتی از سفته بشود هم می توان حسب مورد شکایت کیفری کرد و هم می توان حسب مورد شکایت حقوقی کرد که در صورتی که فردی بخواهد از طریق حقوقی اقدام قضایی بکند باید دادخواست مطالبه سفته را تنظیم و به دادگاه ارائه نماید تا دادگاه با بررسی دادخواست و سایر مدارک رای مقتضی را صادر نماید . به همین دلیل در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست مطالبه سفته و نحوه تنظیم دادخواست مطالبه سفته می پردازیم .

نمونه فرم دادخواست برای ارائه به دادگاه نخستین :
نمونه فرم دادخواست مطالبه سفته برای ارائه به دادگاه نخستین در ذیل قرار داده ایم :

نحوه نوشتن و تنظیم نمونه دادخواست مطالبه سفته واخواست شده و صدور قرار تامین خواسته به طور کلی به صورت زیر می باشد اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید .

خواهان : …… ( مشخصات خواهان )

خوانده : ………. ( مشخصات خوانده)

وکیل یا نماینده قانونی : …….. ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود )

خواسته یا موضوع و بهای آن : ( مطالبه مبلغ . . . ریال بابت وجه . . . فقره سفته به انضمام کلیه خسارات وارده قانونی اعم از هزینه دادرسی ، واخواست و غیره و بدوا صدور فوری قرار تامین )

دلایل و منضمات دادخواست : 1 –  فتوکپی مصدق  سفته ها 2 – فتوکپی مصدق واخواست نامه ها

شرح دادخواست :
سلام با احترام به استحضار می رساند : به موجب . . . فقره سفته واخواست شده که فتوکپی مصدق آن ها به پیوست تقدیم است ، خوانده دعوی یعنی متعهد سفته های مزبور به شماره های خزانه داری کل . . و . . . جمعا به مبلغ . . . .ریال در وجه اینجانب خواهان در سر رسید معین همگی به تاریخ . . . پرداخت ننموده که به علت عدم تادیه سفته های مذکور واخواست گردیده است . لذا با تقدیم این دادخواست و ضمائم آن تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته با احتساب کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی واخواست و غیره را دارم . ضمنا نظر به اینکه خوانده ممکن است در فاصله رسیدگی و صدور حکم نقل و انتقالاتی در اموال خود بدهد و از این طریق موجب تضرر اینجانب  را فراهم سازد ، لذا در بدو امر تقاضای صدور قرار تامین خواسته از اموال و دارائی خوانده را نیز دارم .
به عنوان مثال : اگر فردی نزد کارفرمای خود سفته ای بابت ضمانت در حسن انجام کار داشته باشد و تحت شرایطی مجبور به ترک کار شود به طوری که موجب ضرر به کارفرما خود نیز نشود اما کارفرما سفته را به وی باز نگرداند و قصد به اجرا گذاشتن آن را داشته بااشد فرد می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی فرم دادخواست را تهیه کند و بعد از تنظیم و نگارش دادخواست مطالبه سفته و صدور قرار تامین خواسته درخواست خود را در همین دفتر به ثبت برساند ، این دادخواست پس ارسال به دادگاه و بعد از بررسی پرونده قاضی رای مقتضی را صادر خواهد کرد .

نحوه نوشتن سفته و مبلغ سفته جدید ۹۹

نحوه نوشتن پر كردن سفته ضمانت کارقیمت سفته ۹۹ قیمت سفته در سال 99 طریقه جدید -وکیل بندرعباس سفته ضمانت کارمحل پرداخت سفته سفته ضمانت کارسفته عندالمطالبه

نحوه نوشتن سفته جدید  ۹۹
سفته چیست و نحوه صدور آن چگونه است؟

 

نحوه نوشتن سفته جدید ۹۹

سفته یا فته طلب یک سند تجاری است که بابت تعهد به پرداخت صادر می شود . سفته را صادر کننده سفته صادر می کند و در اختیار طلبکار قرار می دهد . بنابراین سفته یک سند تعهد آور است که برای صدور آن باید دقت کافی به خرج داد . فلسفه وجود سفته به زمانی بر می گردد که تجار برای جا به جایی پول نقد احساس خطر می کردند از این رو با صادر کردن سفته از مشکلات مالی خود کاستند .

امروزه سفته برای اهداف مختلفی مثل سفته ضمانت و سفته حسن انجام کار صادر می شود . با همه این ها همانطور که گفتیم سفته باید ویژگی های لازم را داشته باشد تا معتبر باشد . در صورتی که در صدور سفته نکات لازم را رعایت نکنیم ، سفته دیگر سند تجاری نخواهد بود و از امتیازات سند تجاری هم بهره نخواهد برد ؛ بلکه در این وضعیت سفته یک سند عادی محسوب خواهد شد . از این رو در این مقاله به بررسی نحوه نوشتن سفته می پردازیم .

مبلغ سفته
هر سفته مبلغ مشخصی دارد که بر روی برگه سفته چاپ شده است . در واقع این مبلغ سقف اعتبار سفته را نشان می دهد . مثلا وقتی روی سفته نشده است : ” سفته تا مبلغ ده میلیون ریال ” یعنی اعتبار سفته  ده میلیون ريال ( یک میلیون تومان ) است . صادر کنندگان سفته باید دقت کنند که وجود این مبلغ بر روی سفته نباید باعث شود که آنها مبلغ مورد نظر خود را بر روی برگه سفته درج نکنند . صادر کننده باید حتما مبلغ سفته را به حروف بنویسد . این مبلغ نباید از مقدار چاپ شده بر روی برگه سفته بیشتر باشد . برای مثال اگر روی سفته چاپ شده ” سفته تا مبلغ ده میلیون ریال ”  ، شما نباید در قسمت ” مبلغ ” بنویسید ده میلیون و دویست هزار ریال .

نوشتن تاریخ
صادر کننده باید در درج دو تاریخ روی سفته دقت کند :

1- تاریخ صدور سفته : در صورتی که صادر کننده تاریخی که سفته را صادر کرده است بر روی سفته درج نکند ، سفته ارزش تجاری خود را از دست می دهد و تبدیل به یک سند عادی می شود . تاریخ صدور شامل روز ، ماه ، سال است که باید با حروف نوشته شود .
2- تاریخ پرداخت سفته : تاریخ پرداخت سفته باید بر روی آن قید شود . ننوشتن تاریخ پرداخت سفته باعث می شود که دارنده  سفته هر زمان که بخواهد وجه آن را مطالبه کند . در سفته حسن انجام کار نیز به جای تاریخ پرداخت بهتر است ذکر شود ” سفته بابت حسن انجام کار ” و اصلا تاریخ قید نشود .

” تمامی نکات گفته شده باید حتما توسط خود صادر کننده سفته کامل شود . “

نوشتن نام گیرنده
نکته بعدی در نوشتن سفته ، ذکر نام گیرنده است . نوشتن نام گیرنده باعث می شود که  طلبکار مشخص باشد . در صورتی که نام گیرنده نوشته نشده باشد سفته در وجه حامل محسوب می شود ، یعنی سند در دست هر کسی باشد ، می تواند وجه آن را مطالبه کند .

درج امضا
امضا کردن یا مهر زدن سفته توسط صادر کننده به این معنی است که او بدهکار بودن خود را تایید می کند .
تمامی نکات گفته شده باید حتما توسط خود صادر کننده سفته کامل شود .