مجازات چک برگشتی چیست ؟

مجازات چک برگشتی
مجازات چک برگشتی

مجازات چک برگشتی

در قانون هر کاری که مخالف نظم عمومی باشد و امنیت جامعه و افراد را بر هم بزند عمل مجرمانه محسوب می شود و دارای مجازات است . صدو چک بلامحل یا چک برگشتی نیز یکی از مصادیق بهم زدن نظم عمومی است . کسی که اقدام به صدور چک می کند باید بداند که قادر به پرداخت مبلغ آن است تا چکش در موعد پرداخت برگشت نخورد .

اما بسیار پیش می آید که افراد بدون توجه به مواردی که موجب برگشت خوردن چک می شود اقدام به صدور آن می کنند . چک وقتی در دست دارنده آن است در تاریخ مشخصش باید پرداخت شود . حال اگر کسی اقدام به صدور چک بالامحل یا چک برگشتی کرد چه مجازاتی دارد ؟ در این مقاله به بررسی موارد برگشت خوردن چک ، مجازات صدور چک برگشتی و اعمال مجازات صدور چک برگشتی نسبت به صادر کننده می پردازیم .

” در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک بلامحل کند ، دارای مجازات است “

موارد برگشت خوردن چک
مطابق قانون صدور چک ، مواردی که می توان چک را برگشت زد از قرار زیر است :

– وجه نقد کافی در حساب نداشته باشد و یا صاحب حساب تمام یا قسمتی از وجه چکی که صادر کرده است را از حساب بانکی برداشت نماید .
– صادر کننده با آگاهی نسبت به بسته بودن حساب خود چک صادر کند و یا بعد از صادر کردن چک حساب خود را مسدود نماید .
– زمانی که صادر کننده چک دستور دهد که وجه به دارنده چک پرداخت نشود .
– در صورتی که چک به صورتی تنظیم شده باشد که بانک به دلایلی مانند قلم خوردگی ، عدم مطابقت امضا و یا اختلاف در مندرجات چک از پرداخت وجه به دارنده چک خودداری کند .

مجازات صدور چک برگشتی
طبق ماده 7 قانون صدور چک ، در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک بلامحل کند ، دارای مجازات است . این مجازات بر اساس میزان مبلغ چک متفاوت است که در جدول زیر آن را  نشان دادیم .

>

مبلغ مندرج در چک برگشتی
مجازات
کمتر از ۱۰ میلیون ريال
تا حداکثر 6 ماه حبس
از ۱۰ میلیون ريال تا 50 میلیون ریال
از 6 ماه تا 1 سال حبس
بیشتر از 50 میلیون ریال
حبس از 1 سال تا 2 سال / ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت  سال
در صورتی که صادر کننده چک ، اقدام به صدور چند چک برگشتی کند ، مجموع مبالغ آن چک ها در نظر گرفته خواهد شد تا میزان مجازات تعیین شود .

” مجازات صدور چک بالامحل با توجه به مبلغ چک متفاوت است “

اعمال مجازات صدور چک برگشتی نسبت به صادر کننده
مجازات صدور چک برگشتی یا چک بلامحل تنها نسبت به صادر کننده آن اعمال می شود و نه نسبت به ظهرنویسان . ظهرنویس کسی است که چک را پشت نویسی کرده است . بنابراین مجازات های گفته شده در بالا تنها نسبت به کسی که چک را صادر کرده است اعمال خواهد شد .

چک حقوقی چیست و مراحل وصول آن

مطالبه چک حقوقی و چک کیفری
مطالبه چک حقوقی و چک کیفری

چک حقوقی چیست و مراحل وصول آن

چک یک وسیله پرداخت است که امروزه اکثر افراد از جمله تاجران ، کسبه و … از آن استفاده می کنند . مسئله درباره چک زمانی به وجود می آید که صادر کننده آن ، به موقع تعهد خود را بابت پرداخت عملی نکند . در این حالت دارنده چک ، می تواند علیه صادر کننده چک اقدام کند و چک را برگشت بزند. دارنده چک می تواند از دارنده چک برگشتی به سه شیوه شکایت کند : شیوه کیفری وصول چک ، وصول چک از طریق اداره ثبت و وصول چک از طریق حقوقی . در مقالات قبل ، درباره دو شیوه اول صحبت شد و مراحل پیگری چک از هر دو طریق کیفری و ثبتی بیان شد شیوه سوم پیگیری حقوقی چک برگشتی است . از این رو در این مقاله به بررسی اینکه چک حقوقی چیست ، انواع چک حقوقی و مراحل پیگری چک حقوقی می پردازیم .

چک حقوقی چیست

وقتی یک چک برگشت می خورد این که از چه طریقی می توان چک را پیگیری کرد به عوامل مختلفی بستگی دارد . اغلب تصور بر این است که بهترین شیوه وصول چک ، شیوه کیفری است و پیگیری حقوقی آن اعتباری ندارد . در این صورتی که این تصور غلط است .
چک حقوقی ، چکی است که قابلیت پیگری کیفری را ندارد و این عدم قابلیت نتیجه مستقیم قانونی است که قانون گذار در نظر گرفته است . برای اینکه بدانیم چک حقوقی چیست ، باید با انواع چک حقوقی آشنا باشیم .

انواع چک حقوقی
انواع چک حقوقی دو دسته کلی هستند :

1- اولین دسته از انواع چک حقوقی ، چک هایی هستند که به طور کلی و بر طبق قانون نمی توان از آنها شکایت کیفری کرد. این چک ها از قرار زیر هستند:
• چک سفید امضا
• چک تضمینی
• چکی پرداخت وجه آن از بانک منوط به انجام یک شرط که در متن چک آمده است ، باشد .
• چک بدون تاریخ
• چک مدت دار
• چک هایی که بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده باشد
2- دسته دوم از انواع چک حقوقی ، چک هایی هستند ک هیچ یک از انواع بالا نیستند اما در مهلت 6 ماهه ای که برای دریافت گواهی عدم پرداخت مهلت داشته اند ، اقدام به دریافت آن نکرده اند ؛ در این حالت تنها می توان چک را از طریق حقوقی پیگیری کرد .

مراحل وصول حقوقی چک
مراحل وصول حقوقی چک ، مانند سایر دعاوی حقوقی است . برای پیگری حقوقی چک ، ابتدا باید با پر کردن برگه دادخواست ، که در آن اطلاعات خودتان به عنوان خواهان دعوی ، اطلاعات خوانده دعوی ، موضوع دعوی و دلایل خود را ثبت می کنید ، به دفتر دادگاه ارائه دهید . دفتر دادگاه برای شما نوبتی تعیین می کند . بعد از اینکه دادگاه به موضوع رسیدگی کرد اگر رای به نفع شما صادر شود به احتمال زیاد خوانده دعوی اقدام به تجدیدنظر خواهی می کند که اگر این دلایل کافی نداشته باشد ، همان رای دادگاه بدوی دوباره تایید می شود . تمام این مراحل از طریق ابلاغیه برای طرفین اختلاف ارسال می شود . بعد از آن حکم باید به دفتر اجرائیه دادگاه برده شود تا اجرائیه صادر شود . محکوم 10 روز از تاریخ صدور اجرائیه فرصت دارد که حکم را اجرا کند . بدهی خود را بپردازد و اگر در این مهلت این کار را نکند طلبکار می تواند دادخواست توقیف اموال را بدهد و اگر محکوم ، مالی نداشت که بتوان توقیف کرد ، می توان از دایره اجرای احکام ، درخواست صدور حکم جلب محکوم را نمایید .