شرایط و مجازات قذف

 شرایط و مجازات قذف

وکیل

یکی از جرائم حدی که در شرع هم تعریف و میزان آن آمده است جرم قذف می باشد که مجازات سنگینی به همراه دارد.

بطور مثال اگر شخصی به دیگری نسبت زنا بدهد و یا فحش ناموسی بدهد که مثلا تو فاحشه هستی یا مثلا مادر تو فلان است و اگر نتواند در دادگاه ثابت کند این مورد مستوجب حد قذف است و مجازاتش ۸۰ ضربه شلاق است. ما در این مقاله به صفر تا صد جرم قذف پرداخته ایم با ما تا انتها این مقاله همراه باشید.

قذف در لغت :

قذف در لغت به معني افکندن و انداختن است.

قذف در فقه :

قذف بعنوان يکي از جرائم حدي، عبارت است از : متهم ساختن ديگري به زنا و لواط.

قذف در نظام کيفري اسلام هم به همين معنا يعني نسبت دادن زنا و لواط به ديگري مي باشد.

موقوفیت در حد قذف :

حد قذف حق‌الناس به حساب می‌آید و تعقیب و اجرای مجازات به درخواست مقذوف وابسته است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

مقذوف کیست ؟

مقذوف کسی است که به او نسبت ناروا داده شده، نه کسی که دشنام شنیده است.

شرایط اجرای حد جرم قذف :

۱- به موجب ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی حد قذف حق‌الناس به حساب می‌آید و تعقیب و اجرای مجازات به درخواست مقذوف وابسته است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

۲- به موجب ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای الفاظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد اگرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

۳- به موجب ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد. هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد. البته قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

۴- به موجب ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید، هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، چنانچه قذف شوندگان یک جا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌شود.

پیشنهاد ما برای شما:لواط -حکم لواط و مجازات قانونی آن-نحوه اثبات لواط-جامع و به زبان عامیانه

در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط می‌شود :

۱- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق کند.

۲- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

۳- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی ورثه او گذشت کنند.

۴- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

 

در موارد زیر جرم قذف مشمول حد نیست و برای آن‌ها تعزیر مقرر شده است که در قانون مجازات اسلامی برابر با ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق است :

۱- به موجب ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌گردد.

۲- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آن‌ها همانند خواه مختلف باشد مرتکبین به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردند.

۳- به موجب تبصره ۱ ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه قذف شونده نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌گردد لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد.

۴- به موجب ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی زنا یا لواطی را که موجب حد نیست، مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌گردد.

در موارد ذیل مجازات قذف کننده اعدام خواهد بود:

۱- اگر کسی سه بار مرتکب قذف شود و هر بار برای آن حد بخورد در بار چهارم اعدام خواهد شد.

۲- به موجب ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر کسی پیامبر اعظم یا هر یک از انبیاء عظام را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می‌گردد. قذف هر یک از ائمه معصومین و یا حضرت زهرا یا دشنام به ایشان در حکم ساب النبی است.

در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط می‌شود:

۱- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق کند.

۲- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

۳- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی ورثه او گذشت کنند.

۴- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

نحوه رسیدگی به جرم قذف:

حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

وکیل شکایت بابت توهین

وکیل شکایت بابت توهین – فحاشی و تهدید تلفنی و پیامک تهدید آمیز 

وکیل توهین : توهین یک فعل مثبت است که منجر به ایراد خدشه در شخصیت و حقوق معنوی اشخاص می گردد. حقوق انسان ها در اموال مادی خلاصه نمی شود و چه بسا حقوق معنوی بسیاری وجود دارد که ساختار کلی شان و منزلت انسان را تشکیل می دهند و در دنیای حقوق از حرمت و ارزش بیشتری در مقایسه با حقوق مادی برخوردارند.
قانونگذاران در تمام جهان و تمامی دوره های تاریخی اقدامات بازدارنده ای را جهت کاهش وقوع این جرم در اماکن عمومی و روابط شخصی و خصوصی تدارک دیده اند.

تفاوت توهین و افترا

توهین چیست ؟ جرم توهین در قانون مجازات اسلامی به خوبی از جرم تهمت و افترا تفکیک شده است. جرم توهین به تمامی الفاظ و اعمال رکیک و زننده ای گفته می شود که مستلزم قذف نباشد و توهین کننده برای ایراد ضربه به شخصیت فرد آن ها را بیان کرده و یا انجام دهد.

در جرم توهین برعکس افترا، مجرم فعل خلاف قانون و یا شرع اسلام را به دیگری نسبت نمی دهد. در واقع می توان این گونه استدلال نمود که اگر فاعل جرم و یا حرکت شنیعی را به دیگری نسبت دهد و نتواند آن را اثبات نماید، مرتکب تهمت و افترا شده است.

مجازات تهمت و توهین نیز از یکدیگر تفکیک شده است. مجازات افترا سنگین تر بوده و در برخی از موارد مشمول مجازات حد است اما جرم توهین یک جرم تعزیری بوده و حدود مجازات با توجه به نظر قاضی و در حدود قانون مشخص می گردد.

توهین در قانون مجازات اسلامی

جرم توهین در مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره واقع شده است. در این دو ماده قانونی بیشترین نمونه هایی که در جامعه مورد توهین واقع می شوند را پوشش داده و مجازات آن ها را بیان نموده است.

بر طبق ماده ۶۰۸ ق.م.ا

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

همچنین بر طبق ماده ۶۰۹ این قانون

هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می شود.

جرم توهین در فضای مجازی

امروزه بسیاری از افراد در فضای سایبر و با استفاده از راه های ارتباطی در دنیای مجازی مبادرت به فعل توهین در قالب ارسال پیام و یا قرار دادن کامنت و پست نامناسب می کنند. جرم این اشخاص در دنیای مجازی تنها وسیله ارتکاب جرم را تغییر می دهد و تاثیری در مجازات های درج شده در مواد مذکور ندارد.

جرم توهین به رهبری

این جرم به صورت ویژه در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مورد استناد قرار گرفته است. طبق این ماده:
– هر کس به حضرت امام خمینی ره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت کند، به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

جرم توهین به زنان و اطفال نابالغ

همانطور که در مبحث مشاوره حقوقی توهین نیز بیان داشتیم ، این نوع جرم نیز در برخی از مکان های عمومی رویت می شود و تبعات اجتماعی بسیار نامطلوبی به همراه خواهد داشت. این جرم در ماده ۶۱۹ از همین قانون مورد اشاره واقع شده است.

بر طبق این ماده قانونی:

هر کس در اماکن عمومی و یا معابر متعرض یا مزاحم زنان و اطفال شود و یا با الفاظ و حرکات خلاف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

جرم توهین به مقدسات

در قانون مجازات اسلامی توهین به مقدسات در دو گروه مختلف قرار گرفته اند؛ گروهی که منجر به حکم ارتداد شخص می گردد و گروهی دیگر که در بخش مجازات های تعزیری مورد بررسی واقع می شود. طبق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی:

  •  هر کس به مقدسات اسلام … اهانت کند، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می گردد و در غیر این صورت به حبس از یک تا ۵ سال محکوم خواهد شد.

جرم توهین به کارمند دولت

وکیل حقوقی درباره توهین به مامورین و کارمندان دولتی بیان داشت مجازات این جرم در ماده ۶۰۹ بیان شده است و در مطالب پیشین آن را بیان نموده ایم. کارمند دولت بر خلاف اشخاص عادی از حقوق ویژه ای برخوردار است و در صورتی که مورد حمله لفظی و یا حرکات وهن آورد قرار بگیرد می تواند مجرم را علاوه بر تحمل مجازات های نقدی و شلاق، متحمل زندان و حبس کند.

جرم توهین به مرده

جرم توهین به اشخاصی که در قید حیات نیستند در صورتی قابل رسیدگی می باشد که توهین صورت گرفته به نحوی توهین به بازماندگان نیز تلقی گردد. بنابراین در صورتی که الفاظ و یا حرکات رکیک و وهن آور در رابطه با شخصی که فوت کرده است صورت گیرد بازماندگان در صورتی که توهین را نوعی عمل انگیزشی برای جریحه دار کردن بازماندگان بدانند می توانند در این خصوص طرح شکایت کیفری نمایند. این جرم مشمول ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی است که در مطلب پیش مورد اشاره واقع گردید.