مجازات جرم خیانت در امانت چیست ؟

تخفیف مجازات خیانت در امانت چک قابل گذشت قابل تعلیق خیانت در امانت در قانون تجارت عدم اثبات- وکیل بندرعباس مجازات خیانت در امانت درجه چند است

مجازات جرم خیانت در امانت
مجازات جرم خیانت در امانت

 

مجازات جرم خیانت در امانت

امانت داری هم در اسلام امری سفارش شده است و هم در نظم اجتماعی به آن تاکید فراوان شده است . پیامبر خدا در اهمیت امانت داری می فرماید : ” ˈکسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد بر غیر آیین من مرده است ” . بنابراین خیانت در امانت جزء گناهان بزرگ محسوب می شود که در اسلام به شدت مذموم است . به همین دلیل قانون گذار ما نیز در قانون مجازات اسلامی برای جرم خیانت در امانت ، مجازات در نظر گرفته است . البته لازم به ذکر است که قانون گذار در تعریف و بیان این جرم وسواس لازم را به خرج نداده است و به بیان دو ماده در قانون به آن کفایت کرده است . دو ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی به جرم خیانت در امانت و مجازات آن پرداخته است . از این رو در این مقاله به بررسی مجازات جرم خیانت در امانت و شرایط اعمال مجازات جرم خیانت در امانت می پردازیم .

” مجازات جرم خیانت در امانت حبس از شش ماه تا سه سال است “

مجازات جرم خیانت در امانت
طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی سال 92 ، مجازات جرم خیانت در امانت از قرار زیر است : “هر گاه اموال منقول یا اموال غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کارِ با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ” .
این ماده از جمله مواد بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است . مجازات تعزیری مجازاتی است که در نوع و میزان آن در شرع مشخص نشده است و قانون گذار آن را با نظر و دیدگاه خود تعیین کرده است .

شرایط اعمال مجازات جرم خیانت در امانت
برای اینکه مجازات خیانت در امانت اعمال شود ، یک سری شرایط باید وجود داشته باشد . از جمله شرایط اعمال مجازات جرم خیانت در امانت می توان به موارد زیر اشاره کرد :

– طبق این ماده برای اینکه مجازات جرم خیانت در امانت رخ دهد فرقی نمی کند که مال امانی ( مالی که به امانت داده شده است ) منقول باشد یا  غیر منقول باشد ، چک باشد یا سفته ، مهم این است که مال به عنوان امانت در دست دیگری باشد .
– مورد دوم اینکه فرقی ندارد مال امانی بابت چه موضوعی به امانت داده شود . برای مثال فرقی ندارد که شما مالی با نامه اجاره به دیگری امانت دهید یا با نام ضمانت یا رهن یا برای وکالت .
– فرقی ندارد که مال امانی برای انجام کاری است یا خیر یا اگر برای انجام دادن یک کار به امانت داده شده است فرقی ندارد که بابت آن کار اجرت پرداخت می شود یا خیر .
– اگر مال امانی هر یک از موارد بالا باشد ( مثلا چک امانی ) همین که در موقع مطالبه صاحب مال مسترد نشود و یا امانت دار آن را به ضرر مالک استعمال ، تصاحب ، تلف و یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود  .

جرم خیانت در امانت به چه معناست و مجازان آن چیست؟

جرم خیانت در امانت به چه معناست و مجازان آن چیست؟
جرم خیانت در امانت به چه معناست

وکیل بندرعباس -جرم خیانت در امانت جهیزیه رضایت تخفیف مجازات خیانت چک عدم اثبات قانون تجارت آیا مجازات خیانت در امانت قابل تعلیق است

جرم خیانت در امانت به چه معناست و مجازان آن چیست؟

رعایت امانت داری در آیات و احادیث متعددی سفارش شده است . خداوند در آیه 58 سوره نساء فرمان می دهد : ” امانت ها را به صاحبانشان برگردانید ” . از این رو امانتداری در اجتماع نیز مورد توجه افراد است و تبدیل به یکی از لازمه های زندگی اجتماعی شده است . عدم رعایت امانتداری موجب از بین رفتن نظم اجتماعی و اخلال در نظم عمومی می شود . به همین دلیل خیانت در امانت در قانون جرم شناخته شده است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است . جرم خیانت در امانت یکی از جرائمی است که در قانون از آن تعریفی به عمل نیامده است اما می توان با توجه به مصادیقی که در قانون برای آن آمده است  این جرم را تعریف و ارکان آن را مشخص کرد . از این رو در این مقاله به بررسی اینکه امانت چیست و تعریف جرم خیانت در امانت می پردازیم .

” خیانت در امانت جرمی است که برای شکل گیری آن ابتدا باید مالی به دیگری سپرده شود “

امانت چیست ؟
امانت در لغت به معنای استواری در راستی و درستکاری است . امانت در مقابل خیانت است و در اصطلاح به معنای این است  که مالی نزد سپرده شود . برای مثال وقتی کتابی را به کسی برای مطالعه می دهیم یا وقتی که خودروی دیگری را قرض می گیریم یا زمانی که کارفرما برای انجام کارمان وسایلی را در اختیارمان می گذارد یا وقتی که چکی به امانت داده می شود تا آن را وصول کنیم . همه این موارد از مصادیق مالی است که به امانت داده می شود . به این اموال در اصطلاح حقوقی مال امانی گفته می شود . همانطور که گفته شد ، مال امانی دامنه بسیار گسترده ای دارد از این رو برای حفظ حرمت امانت در قانون خیانت در امانت جرم تلقی شده است که در ادامه آن را بررسی می کنیم .

جرم خیانت در امانت چیست ؟
تعریف جرم خیانت در امانت در قانون نیامده است اما حقوقدانان با توجه به مصادیقی که برای جرم خیانت در امانت در مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی آمده است به این سوال که جرم خیانت در امانت چیست پاسخ داده اند .
خیانت در امانت جرمی است که برای شکل گیری آن ابتدا باید مالی به دیگری سپرده شود . حالا تصور کنید که صاحب مال از امانتدار می خواهد که مال را پس دهد و امانت دار از این کار خودداری کند ، خیانت در امانت رخ می دهد . البته برای وقوع جرم خیانت در امانت تنها پس ندادن مال شرط نیست بلکه این کار باید همراه با سوء نیت باشد ( در واقع باید تمام ارکان جرم خیانت در امانت باشند تا این جرم محقق شود ) . هم چنین اگر امانت دار مال امانی را همراه سوء نیت گم کند یا برای کاری از غیر از آنچه مقصود صاحب مال بوده است ، استعمال کند باز هم مرتکب خیانت در امانت شده است و مشمول مجازات خیانت در امانت می شود .