مجازات جرم تهدید چیست؟

وکیل بندرعباس -مجازات تهدید لفظی مدارک برای اثبات تهدید به آبروریزی مزاحمت تلفنی و نمونه شکواییه توهین از طریق پیامک تهدید به مرگ چگونگی اثبات تهدید

مجازات جرم تهدید چیست؟

مجازات جرم تهدید

تهدید یعنی اینکه یک نفر ، دیگری را به اینکه نسبت به او یک عمل بد و نامشروع انجام دهد ، بترساند . این عمل بد و نامشروع می تواند ترساندن از به قتل رساندن ، آسیب جسمی زدن ، بردن آبرو و مواردی از این دست که باعث می شود طرف مقابل بترسد و دچار رعب و وحشت شود ، خواهد بود .

قانون گذار نسبت به این جرم و تاثیر آن بر جامعه واکنش نشان داده است و به همین مناسبت ، برای مرتکب جرم تهدید ، مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است . به همین مناسبت ، در این مقاله به بررسی مجازات جرم تهدید بر اساس قانون مجازات اسلامی پرداخته و سپس مجازات تهدید همراه با اجبار را توضیح خواهیم داد .

” مجازات تهدید شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال است “

مجازات جرم تهدید
در صورتی که تمام شرایط تحقق جرم تهدید به وقوع بپیوندد و جرم تهدید شکل بگیرد ، به گونه ای که قابلیت اثبات داشته باشد ، قانون گذار مجازات را بر چنین عملی بار خواهد کرد که مجازات جرم تهدید در ماده 669 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . طبق این ماده :

” هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد ” .
بنا بر این ماده ، مجازات جرم تهدید یا از 1 تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و یا دو ماه تا دو سال حبس . ” یا ” در این ماده یعنی یکی از این دو مجازات اعمال خواهد شد که قاضی با توجه به اوضاع و احوال و شخصیت مجرم ، یکی از این مجازات ها را برای جرم تهدید در نظر خواهد گرفت .

مجازات تهدید همراه با اجبار
تا اینجا دانستیم که مجازات تهدید چیست ؛ حال اگر کسی با جبر ، قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سندی و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد ، به حبس از سه ماه تا دو سال و یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
این موضوع حکم ماده 668 قانون مجازات اسلامی است که جرم تهدید به گرفتن سند یا امضا آن به زور و اجبار را به طور جداگانه مد نظر قرار داده است . مجازات این جرم با مجازات جرم تهدید تنها در یک ماه حبسِ بیشتر تفاوت دارد ، و گرنه هر دو در یک درجه مجازات تعزیری قرار دارند .

شکایت توهین و افترا اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

شکایت توهین و افترا اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 

توهین می تواند با گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات دست و چشم و نظایر آن باشد، مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیر آمیز دیگری و یا برداشتن خشونت آمیز کلاه، روسری از روی سر شخصی محترم.

شکایت توهین و افترا
شکایت توهین و افترا

برای تحقق جرم افترا چند شرط لازم میباشد؟
شکایت توهین و افترا اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟
آیا توهین و افترا با هم تفاوتی دارند؟
تفاوت هتک حرمت با توهین و افترا چیست؟
مجازات توهین و افترا چیست؟
آیا فحاشی و ناسزا از طریق پیامک قابل پیگیری میباشد؟
آیا مجازات توهین و افترا برای فرد سوء پیشینه موثر ایجاد خواهد کرد؟
در صورتیکه شخصی که به او توهین شده است گذشت کند آیا فرد مجازات خواهد شد؟
اگر شخصی که به او توهین شده است فوت کند ورثه ایشان میتوانند شکایت کنند؟
تهمت و افترا از جرایمی میباشد که به حیثیت و آبروی فرد لطمه وارد میکند. این جرم زمانی اتفاق میفتد که عملی را که در قانون جرم شناخته شده است را به دیگری نسبت بدهیم. مثلا سرقت در قانون مجازات اسلامی جرم میباشد و فردی به فرد دیگر بدون اینکه آن فرد دزد و یا سارق باشد و یا بتواند آن را اثبات  کند بگوید دزد.

در جرم افترا فرد باید قصد نسبت دادن یک عمل مجرمانه، به فرد دیگری را داشته باشد و نتواند این عمل مجرمانه را اثبات کند. یعنی صرف نسبت دادن عمل مجرمانه افترا محسوب نمیشود مثلا گاهی اوقات به فردی گفته میشود دزد و عمل دزدی او هم ثابت میشود. در این صورت دیگر توهین و افترا نمیباشد. پس  افترا زمانی است که عمل مجرمانه ای که به فردی نسبت میدهیم را نتوانیم ثابت کنیم.

شخصیت مخاطب در قضاوت عرف و توهینی که به ایشان شده است بسیار تاثیر گذار است مثلا اگر به یک استاد دانشگاه بگوییم که بی سواد هستی عرفا میباشد ولی اگر به یک کارگر ساختمانی بگوییم بی سواد از لحاظ عرف توهین محسوب نمیشود.

در واقع یک جرم مطلق میباشد و حتما نباید مقید به نتیجه باشد به این معنی که مثلا به فردی میگوییم تو کلاهبردار هستی. فرقی نمیکند که او از نسبت دادن کلاهبردار ناراحت شود یا خیر. یعنی اگر مخاطب روحیه بالایی هم داشته باشد و ناراحت هم نشود باز هم افترا انجام شده است.

 

برای تحقق جرم افترا چند شرط لازم میباشد؟

انتساب جرم به دیگری: نسبت دادن اعمالی که جرم نیست ولی برخلاف شرع است جرم افترا نیست برای مثال اگر کسی را متهم به بی تقوایی یا بی عدالتی کنیم جرم افترا صورت نگرفته است.
صراحت انتساب: یعنی مرتکب باید جرمی را صریحاً نسبت دهد مثلا بگوید فلانی دزدی کرده یا آدم کشته است ولی بکار بردن کلمات و واژه هایی مثل جانی و بزهکار جرم افترا نبوده و ممکن است جرم توهین محسوب شود.
عدم توانایی اثبات جرم از طرف افترا زننده: هر گاه افترا زننده بتواند اثبات نماید که طرف مقابل که مخاطب افترا بوده مرتکب جرم انتسابی شده است جرم افترا صورت نگرفته است.
شکایت افترا اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟
مدت زمان اثبات جرم توهین و افترا کمتر میباشد.
نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
وکیل میتواند بعد از محکوم شدن فرد توهین کننده و یا مفتری، اقدام به اجرای مجازات ایشان کند.
وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.
سوالات افترا (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)
آیا توهین و افترا با هم تفاوتی دارند؟
بله افترا به این معنی میباشد که عمل مجرمانه ای را صریحا به فردی نسبت دهیم ولی در افترا حتما لازم نیست که عمل مجرمانه باشد.
تفاوت هتک حرمت با توهین و افترا چیست؟
هتک حرمت اعم از توهین و افترا میباشد و هر زمانیکه به فردی بی حرمتی میشود میگویند موجب هتک حرمت فرد شده است.
مجازات توهین و افترا چیست؟
مجازات توهین شلاق تا ۷۴ ضربه و یا جزای نقدی بین پنج تا صد هزار تومان میباشد. مجازات افترا یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق میباشد.
آیا فحاشی شامل توهین و افترا میباشد؟
توهین اعم از فحاشی و بکارگیری الفاظ رکیک میباشد که حسب مورد مجازات شلاق و جزای نقدی خواهد داشت.
آیا فحاشی و ناسزا از طریق پیامک قابل پیگیری میباشد؟
بله در صورتیکه فحاشی و افترا در پیامک صورت گرفته باشد به راحتی قابل اثبات میباشد به دلیل اینکه دارنده خط مسئول عواقب آن نیز خواهد بود. یعنی شاکی میتواند شکایت خود را علیه فردیکه خط به نام او میباشد شکایت کند.

آیا مجازات بی حرمتی و افترا برای فرد سوء پیشینه موثر ایجاد خواهد کرد؟
خیر مجازات تعیین شده برای توهین و افترا حسب مورد شلاق و حبس و جزای نقدی میباشد که در هر صورت سوء پیشینه موثر برای فرد ایجاد نخواهد کرد.
در صورتیکه شخصی که به او توهین شده است گذشت کند آیا فرد مجازات خواهد شد؟
به دلیل اینکه جرم افترا جزء جرائم قابل گذشت میباشد لذا با گذشت شاکی دیگر مجازاتی برای فرد در نظر گرفته نخواهد شد.
اگر شخصی که به او توهین شده است فوت کند ورثه ایشان میتوانند شکایت کنند؟
در صورتیکه شخص فوت شده شکایت خود را مطرح نکرده باشد و فوت کند به معنای گذشت ضمنی میباشد و دیگر شکایت ورثه مسموع نخواهد بود.
مراحل طرح شکایت توهین و افترا توسط وکیل
شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
در این مرحله وکیل با تنظیم شکوائیه مراحل قانونی اثبات جرم توهین و افترا را پیگیری می کند.
مدارک لازم برای شکایت افترا توسط وکیل
مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
ارائه مدارک لازم در خصوص اثبات توهین و یا رفع اتهام و معرفی شهود

آیا توهین و افترا با هم تفاوتی دارند؟

بله افترا به این معنی میباشد که عمل مجرمانه ای را صریحا به فردی نسبت دهیم ولی در افترا حتما لازم نیست که عمل مجرمانه باشد.

تفاوت هتک حرمت با توهین و افترا چیست؟

هتک حرمت اعم از توهین و افترا میباشد و هر زمانیکه به فردی بی حرمتی میشود میگویند موجب هتک حرمت فرد شده است.

مجازات توهین و افترا چیست؟

مجازات توهین شلاق تا ۷۴ ضربه و یا جزای نقدی بین پنج تا صد هزار تومان میباشد. مجازات افترا یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق میباشد.

آیا فحاشی شامل توهین و افترا میباشد؟

توهین اعم از فحاشی و بکارگیری الفاظ رکیک میباشد که حسب مورد مجازات شلاق و جزای نقدی خواهد داشت.

آیا فحاشی و ناسزا از طریق پیامک قابل پیگیری میباشد؟

بله در صورتیکه فحاشی و افترا در پیامک صورت گرفته باشد به راحتی قابل اثبات میباشد

آیا مجازات بی حرمتی و افترا برای فرد سوء پیشینه موثر ایجاد خواهد کرد؟

خیر مجازات تعیین شده برای توهین و افترا حسب مورد شلاق و حبس و جزای نقدی میباشد که در هر صورت سوء پیشینه موثر برای فرد ایجاد نخواهد کرد.