نمونه دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری

متن استشهاد محلی برای تغییر نام کوچک دادخواست- وکیل بندرعباس – تغییر نام نمونه دادخواست تغییر نام به دادگاه فرزند توسط ولی قهری لایحه دفاعیه متن درخواست

نمونه دادخواست تغییر نام کوچک
نمونه دادخواست تغییر نام کوچک

 

نمونه دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری

انتخاب نام برای هر کسی در بدو تولد الزامی بوده و از جمله حقوقی است که قانونگذار برای والدین طفل به رسمیت شناخته است . انتخاب نام برای هر فرد برای تمییز آنان از سایر افراد جامعه است که با تولد هر نوزاد سازمان ثبت احوال وظیفه صدور شناسنامه و ثبت نام و نام خانوادگی و دیگر مشخصات هر فرد را در بدو تولد به عهده دارد اما گاهی افراد قصد تغییر نام کوچک یا نام خانوادگی خود را دارند که تغییر آن فقط تحت شرایط خاص و ویژه انجام می شود این سختگیری در تغییر شناسنامه به دلیل حفظ اعتبار شناسنامه و جلوگیری از تغییرات غیر ضروری است به این دلیل که افراد با مشخصات و نام ثابتی شناخته شوند و دیگر این که شناسنامه به دلیل این که سندی است رسمی برای هر گونه اصلاح یا تغییر نیاز به تصویب و تایید مراجع صالح است . گاهی افرادی که قصد تغییر نام شناسنامه خود را دارند افراد بالای 18 سال و گاهی هم افراد پایین 18 سال هستند که نیازمند ارائه دادخواست به مراجع قضایی می باشد که افراد زیر 18 سال لازم است دادخواست خود را توسط ولی قهری ارائه دهند . در این مقاله به بررسی نمونه فرم دادخواست برای ارائه به دادگاه نخستین و نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری می پردازیم .

نمونه فرم دادخواست برای ارائه به دادگاه نخستین :
نمونه فرم دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری برای ارائه به دادگاه نخستین در ذیل قرار داده ایم :

نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری
تنظیم و نوشتن دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری به طور کلی به صورت زیر می باشد اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید .

1 – خواهان : …… ( نام و مشخصات صاحب شناسنامه )

2 – خوانده : ………. ( اداره ثبت احوال شهرستان…. )

3 – وکیل یا نماینده قانونی : …….. ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود )

4 – خواسته یا موضوع و بهای آن : ( تقاضای تغییر نام کوچک از ساناز به فاطمه )

5 – دلایل و منضمات دادخواست : 1 – فتوکپی مصدق شناسنامه خواهان 2 – فتوکپی مصدق شناسنامه ولی قهری 3 – فتوکپی مصدق استشهادیه محلی 4 – عنداللزوم گواهی گواهان

6 – شرح دادخواست :
سلام با احترام به استحضار می رساند :
اینجانب … ولی قهری ساناز که در سال 1362 متولد شده و شناسنامه ای با همین اسم برایش گرفته ایم ، با توجه به مطالب ذیل الذکر تقاضای تغییر اسم کوچک دخترم از ساناز به فاطمه را دارم . واژه ای غیر فارسی و شاید آذری است و در خانواده ما که اسامی افراد برگرفته از اسامی و القاب ائمه و معصومین علیهم السلام می باشد ، ناموس و غیر معمول به نظر می رسد . به ویژه با توجه به روحیه مذهبی و اسلامی دخترم و این که قاری و حافظ قران و در این زمینه به مراتبی نیز دست یافته است ، تحمل داشتن چنین نامی برایش مشکل بوده و خودش نیز تقاضای تغییر اسمش را دارد . مضافا این که در بین خانواده نیز بیشتر به اسم فاطمه خوانده می شود و عملا به این اسم معروف و مشهور گشته است .
علی هذا نظر به مراتب فوق و اوراق و ضمائم پیوست استدعای رسیدگی و صدور حکم به تغییر نام کوچک دخترم از ساناز به فاطمه و بالتبع الزام اداره ثبت احوال تهران به صدور شناسنامه جدید با نام فاطمه را دارد .

لازم به ذکر است که منظور از ولی قهری که می تواند برای فرزند زیر 18 سال دادخواست تغییر نام بدهد پدر و جد پدری هستند که بر فرزندان محجور خود به موجب قانون ولایت دارند  که این ولایت از آن جهت ولایت قهری است که پدر و پدر بزرگ به حکم قانون و اجبارا به محض تولد طفل بر او ولایت خواهند یافت ، مادر ولایت قهری بر فرزند خود ندارد .