معامله فضولی و انتقال مال غیر

معامله فضولی و انتقال مال غیر

وکیل 

معامله فضولی چیست؟

معامله فضولی یعنی این که فردی بدون اجازه مالک اموال او را بفروشد، اجاره دهد یا رهن گذارد. ضمانت اجرای معامله فضولی در ماده 247 قانون مدنی، عدم نفوذ دانسته شده، به این حالت که اگر مالک معامله رل تنفیز(اجازه ) کند معامله صحیح و در صورتی که معامله را رد کند معامله باطل خواهد بود.

همچنین به صراحت قانون اجازه یا رد مالک می تواند به لفظ بوده و یا به فعل، و نیز می تواند صریحا بیان شده و یا به صورت ضمنی باشد.

 

فروش مال غیر چیست؟

به معامله ای اطلاق می گردد که شخصی بدون اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان  مالک وارد معامله شده و به انگیزه بردن سود و منفعت به نفع خود اقدام به معامله می نماید که به جهت محرز بودن عنصر سوء نیت از انواع جرائم در حکم کلاهبرداری می باشد چرا که انتقال دهنده قصد منتفع شدن و ضرر زدن به مالک را دارد

مثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود می باشد.

شخصی که خود را مالک ملکی معرفی کند و آن ملک را به اشخاص مختلف دیگر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد و یا با فریب  و نیرنگ مالی را به اشخاص مختلفه  و به هر شکل ممکن اعم بیع،اجاره و… منتقل نماید.

و یا همچنین اگر کسی که با سند سازی و جعل ملک غیر را منتقل نماید.

 

تفاوت معامله فضولی با فروش مال غیر:

فرق بین معامله فضولی با فروش مال غیر  این است که در معامله فضولی فرد مال غیر را جهت منتفع شدن خویش منتقل نمی نماید بلکه برای مالک و به نفع او اقدام به انتقال  مال می کند  در صورتی که در معامله فروش مال غیر ، انتقال دهنده مال را به غیر منتقل می نماید که خودش منتفع گردد؛ به عبارتی بهتر قصد انجام عمل یعنی قصد ضرر زدن وجه تمایز میان معامله فضولی و فروش مال غیر می باشد.

تفاوت معامله معارض با فروش مال غیر:

معامله معارض هم از مواردی است که شباهت هایی با معامله فضولی و انتقال مال غیر دارد و هم تفاوت خاصی با انتقال مال غیر دارد. بدین صورت که در انتقال مال غیرفرد مالی را که متعلق به غیر است را به هر نحوی منتقل می نماید. در صورتی که در معامله معارض،فرد  مال متعلق به خویش را دو بار و به دو صورت اقدام به انتقال آن می نماید ؛ یعنی به این صورت که، در ابتدا مال خویش را به موجب سند عادی به شخص دیگری انتقال می دهد و بعد همان مال را مجددآ به موجب سند رسمی به شخصی دیگر نه (نه انتقال دهنده اول بلکه شخص دیگری) منتقل می نماید.

به این نکته باید توجه کرد که ، در معامله معارض نقل و انتقال دوم،میبایست به موجب سند رسمی منتقل شده باشد.

در صورتی که  در انتقال مال غیر، این امر امکان دارد حتی به موجب سند عادی واقع گردد.