مجازات چک برگشتی چیست ؟

مجازات چک برگشتی
مجازات چک برگشتی

مجازات چک برگشتی

در قانون هر کاری که مخالف نظم عمومی باشد و امنیت جامعه و افراد را بر هم بزند عمل مجرمانه محسوب می شود و دارای مجازات است . صدو چک بلامحل یا چک برگشتی نیز یکی از مصادیق بهم زدن نظم عمومی است . کسی که اقدام به صدور چک می کند باید بداند که قادر به پرداخت مبلغ آن است تا چکش در موعد پرداخت برگشت نخورد .

اما بسیار پیش می آید که افراد بدون توجه به مواردی که موجب برگشت خوردن چک می شود اقدام به صدور آن می کنند . چک وقتی در دست دارنده آن است در تاریخ مشخصش باید پرداخت شود . حال اگر کسی اقدام به صدور چک بالامحل یا چک برگشتی کرد چه مجازاتی دارد ؟ در این مقاله به بررسی موارد برگشت خوردن چک ، مجازات صدور چک برگشتی و اعمال مجازات صدور چک برگشتی نسبت به صادر کننده می پردازیم .

” در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک بلامحل کند ، دارای مجازات است “

موارد برگشت خوردن چک
مطابق قانون صدور چک ، مواردی که می توان چک را برگشت زد از قرار زیر است :

– وجه نقد کافی در حساب نداشته باشد و یا صاحب حساب تمام یا قسمتی از وجه چکی که صادر کرده است را از حساب بانکی برداشت نماید .
– صادر کننده با آگاهی نسبت به بسته بودن حساب خود چک صادر کند و یا بعد از صادر کردن چک حساب خود را مسدود نماید .
– زمانی که صادر کننده چک دستور دهد که وجه به دارنده چک پرداخت نشود .
– در صورتی که چک به صورتی تنظیم شده باشد که بانک به دلایلی مانند قلم خوردگی ، عدم مطابقت امضا و یا اختلاف در مندرجات چک از پرداخت وجه به دارنده چک خودداری کند .

مجازات صدور چک برگشتی
طبق ماده 7 قانون صدور چک ، در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک بلامحل کند ، دارای مجازات است . این مجازات بر اساس میزان مبلغ چک متفاوت است که در جدول زیر آن را  نشان دادیم .

>

مبلغ مندرج در چک برگشتی
مجازات
کمتر از ۱۰ میلیون ريال
تا حداکثر 6 ماه حبس
از ۱۰ میلیون ريال تا 50 میلیون ریال
از 6 ماه تا 1 سال حبس
بیشتر از 50 میلیون ریال
حبس از 1 سال تا 2 سال / ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت  سال
در صورتی که صادر کننده چک ، اقدام به صدور چند چک برگشتی کند ، مجموع مبالغ آن چک ها در نظر گرفته خواهد شد تا میزان مجازات تعیین شود .

” مجازات صدور چک بالامحل با توجه به مبلغ چک متفاوت است “

اعمال مجازات صدور چک برگشتی نسبت به صادر کننده
مجازات صدور چک برگشتی یا چک بلامحل تنها نسبت به صادر کننده آن اعمال می شود و نه نسبت به ظهرنویسان . ظهرنویس کسی است که چک را پشت نویسی کرده است . بنابراین مجازات های گفته شده در بالا تنها نسبت به کسی که چک را صادر کرده است اعمال خواهد شد .