واخواهی به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

 

وکیل بندرعباس – واخواهی مهریه نفقه هزینه واخواهی علیه شاکی فرم pdf دادخواست word شرح و نمونه شورای حل اختلاف دانلود خام واخواهی از رای غیابی واخواهی کیفری

واخواهی به چه معناست؟
واخواهی به چه معناست؟

واخواهی به چه معناست؟

زمانی که دادگاه‌ها در مسیر دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های مطروحه رأی صادر می‌کنند، این رأی قابل شکایت و پیگیری مجدد است. یکی از روش‌های شکایت از آراء، واخواهی است که در ادامه به توضیح شرایط و چگونگی آن می‌پردازیم.

واخواهی در لغت به معنای اعتراض کردن است و در مفهوم قانونی به معنای شکایت از حکم غیابی است.

حکم غیابی چیست؟

بنا بر آنچه در ماده 303 قانون جدید آیین دادرسی مدنی مقرر گشته، اگر خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند و به‌طور کتبی هم دفاع نکرده باشند و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد، حکم غیابی است. بر این اساس تنها احکام دادگاه می‌توانند غیابی باشند و قرار غیابی بی‌معنا است. همچنین اصل بر حضوری بودن احکام است و در صورت شک، به اصل مراجعه می‌کنیم. همچنین حکم دادگاه تنها برای خوانده ممکن است غیابی باشد، لذا احکام برای خواهان همیشه حضوری است پس درنتیجه واخواهی از سوی خواهان پذیرفته نیست. به عبارت دیگر، واخواهی اعتراض خوانده به حکم غیابی صادر شده علیه اوست.

در واخواهی شرایطی برای حکم صادره بیان‌نشده است و هر حکمی که غیابی صادرشده باشد در مهلت مقرر از سوی خوانده قابل واخواهی است و پس از صدور رأی بر اثر واخواهی، ممکن است این رأی قابل تجدیدنظر هم باشد.

مهلت اعتراض واخواهی

برای اعتراض به احکام غیابی اشخاصی که مقیم کشورمان هستند بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم و برای کسانی که مقیم خارج از کشور هستند یک مهلت دوماهه از تاریخ ابلاغ حکم در نظر گرفته‌شده است.

در دعوای واخواهی اصحاب دعوای مرحله نخستین حضور دارند و در این مرحله به خوانده دعوای نخستین واخواه و به خواهان دعوای نخستین واخوانده گفته می‌شود. واخواه در این مرحله تمام حقوق و تکالیفی که خواهان در مرحله نخستین برخوردار بوده را دارا است.

چگونه درخواست واخواهی کنیم؟

برای رسیدگی و شکایت از حکم غیابی باید دادخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده رأی غیابی تقدیم کنید. دادگاه پس از بررسی دادخواست واخواه و در صورت عدم وجود مشکل، وارد رسیدگی می‌شود.