شماره تلفن وکیل بندرعباس

lawyer bnd

شماره تلفن وکیل در بندرعباس

 

شماره تلفن وکیل خوب در بندرعباس ، شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری در بندرعباس

دعاوی حقوقی و کیفری امروزه در کشور بسیار شایع هستند. به همین دلیل همه به دنبال وکیل خوب در بندرعباس می گردند. عبارت هایی مانند وکیل خوب در بندرعباس ، آدرس وکیل خوب در بندرعباس ، شماره تماس وکیل خوب در بندرعباس ، حق الوکاله وکیل خوب در بندرعباس که جزء عبارت های پر جست و جو در این زمینه در اینترنت هستند ، نشان می دهند که توجه و نیاز مردم به یافتن وکیل خوب در بندرعباس به چه میزان است.

 

  وکیل دعاوی تجاری در بندرعباس

از جمله موارد و خدمات حقوقی قابل ارائه در دفتر  وکیل بندرعباس در زمینه دعاوی تجاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اثبات شراکت ، ثبت شرکت ، تغیرات شرکت ، انحلال شرکت ، تایید خروج از شرکت ، اعاده اعتبار شرکت ورشکسته ، الزام به انتقال سهم ، مطالبه سهم الشرکه ، ابطال سهم الشرکه ، ابطال صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی ، انحلال شرکت بازرگانی و …

  وکیل دعاوی کیفری

از جمله موارد و خدمات حقوقی قابل ارائه در دفتر   وکیل بندرعباس در زمینه دعاوی کیفری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تنظیم شکایت ، مشاوره حقوقی و وکالت در موارد زنا ، لواط ، قذف ، سرقت ، قتل ، جعل ، سوء استفاده از سند مجعول ، غصب عناوین و مشاغل ، تخریب ، ارتشاء ، ربا ، کلاهبرداری ، توهین ، ایراد ضرب و جرح عمدی ، ایجاد مزاحمت برای بانوان ، قدرت نمائی با سلاح سرد ، آدم ربائی ، سقط جنین ، رابطه نامشروع ، ترک انفاق ، تدلیس در ازدواج ، مزاحمت تلفنی ، شهادت کذب ، تهدید ، خیانت در امانت ، احراق ، افتراء ، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ، تصادف و …

 

وکیل دعاوی خانواده

از جمله موارد و خدمات حقوقی قابل ارائه در دفتر   وکیل بندرعباس در زمینه دعاوی خانواده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

تنظیم شکایت ، مشاوره حقوقی و وکالت در موارد استرداد جهیزیه ، استرداد هدایای نامزدی ، اذن ازدواج دختر ، بطلان عقد نکاح ، اثبات رابطه زوجیت دائم یا موقت ، الزام به ثبت واقعه نکاح ، مطالبه مهریه به نرخ روز ، تأمین خواسته و توقیف اموال ، اعسار از پرداخت مهریه ، تمکین ، مطالبه نفقه زوجه و فرزندان ، الزام زوجه به تهیه مسکن مستقل ، منع اشتغال زوجه ، طلاق از زوج ، طلاق توافقی ، طلاق به درخواست و ….

 

تماس با وکیل بندرعباس

شماره تلفن وکیل بندرعباس