حق بیمه سال ۹۹ تامین اجتماعی

حق بیمه سال ۹۹ تامین اجتماعی
حق بیمه سال ۹۹ تامین اجتماعی

حق بیمه سال ۹۹ تامین اجتماعی

اقدامات حمایتی پرداخت حق بیمه سه ماهه اول
به دنبال بروز بحران بیماری کرونا و تعطیلی موقت بسیاری از کسب و کارها، به‌منظور حمایت از کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده، سازمان تامین اجتماعی دو اقدام حمایتی انجام داده است.

تعویق احکام اجرایی به مدت سه ماه
کلیه احکام اجرایی ناشی از قطعی شدن احکام مطالباتی و اقدامات تابعه آن همچون مسدودسازی حساب‌ها و توقیف اموال، به مدت ۳ ماه به تعویق افتاده است.

تعویق پرداخت حق بیمه اسفند، فروردین و اردیبهشت
پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای ۱۰ رسته شغلی که از بحران کرونایی آسیب دیده‌اند، به مدت ۳ ماه به تعویق می‌افتد.

تامین اجتماعی

حق بیمه سال ۹۹ تامین اجتماعی بر اساس ضریب پایه حقوق و ملحقات مشمول بیمه محاسبه می‌شود. این هزینه برای انواع مختلف بیمه (شامل بیمه اجباری، اختیاری و خویش‌فرما) متفاوت است.

محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی

جهت محاسبه حق بیمه، نخست لازم است نوع بیمه‌شده مشخص گردد. در صورتی که شما صاحب یک کسب و کار (تولیدی یا خدماتی) هستید، نوع بیمه اجباری محسوب می‌شود. اگر برای خود بیمه پرداخت می‌کنید، از نوع بیمه اختیاری بوده و در صورتی که نسبت به عقد قرارداد بیمه خویش‌فرما اقدام کرده‌اید، ضرایب آن متفاوت با بیمه اختیاری خواهد بود.

حق بیمه سال ۹۹ – بیمه اجباری

بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین نوع بیمه در کسب‌وکارهاست که مشخصات آن به شرح ذیل است:

میزان حق بیمه: ۳۰ درصد پایه حقوق + بن کارگری
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد
مبلغ حق بیمه: با توجه به اینکه تا دهه اول فروردین سال ۱۳۹۹ هنوز پایه حقوق این سال مشخص نشده، امکان محاسبه حق بیمه وجود ندارد.

شش ماه اول سال
حق بیمه عبارت است از ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال
با توجه به اینکه سال ۱۳۹۹ سال کبیسه محسوب می‌شود، حق بیمه در تمامی شش ماه دوم سال به صورت ۳۰ روزه محاسبه خواهد شد.

حق بیمه اختیاری (مشاغل آزاد) سال ۱۳۹۹

میزان حق بیمه: ۱۲ تا ۱۸ درصد
سهم طرفین: با توجه به فقدان وجود کارفرما، تمامی سهم بر عهده بیمه‌پرداز است.
مبلغ حق بیمه: میزان حق بیمه ضربدر پایه حقوق سال ۱۳۹۹
حق بیمه خویش فرما سال ۱۳۹۹

میزان حق بیمه: ۲۷ درصد
سهم طرفین: تمامی مبلغ بر عهده بیمه گذار است.
مبلغ حق بیمه: میزان حق بیمه ضربدر پایه حقوق سال ۱۳۹۹

 

ٰبیمه اختیاری چیست؟

این نوع بیمه برای کسانی است که بیمه خاصی را استفاده نمی‌کنند و تحت پوشش بیمه دیگری نیستند. برای این منظور متقاضی به سازمان تامین اجتماعی مراحعه کرده و قراردادی با سازمان تامین اجتماعی جهت بیمه اختیاری انعقاد می کند و مبلغ بیمه را خود شخص تعیین می کند.

هزینه پرداختی برای بیمه اختیاری چه مبلغی است؟

هزینه پرداختی جهت بیمه اختیاری، ۲۶ درصد از مبلغ قرارداد منعقد شده بین سازمان تامین اجتماعی و متقاضی است.

نحوه ثبت نام برای بیمه اختیاری چگونه است؟

 متقاضی نوع اختیاری باید به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند که سوابق پرداخت حق او در آن متمرکز شده است و با پرکردن فرمی به همراه یک عکس رسید را به شعبه ارائه کند.

حق بیمه اختیاری سال 99 ( شرایط و مبلغ پرداخت )

حق بیمه ۹۹
حق بیمه ۹۹حق بیمه ۹۹

رقم بیمه و نحوه محاسبه حق بیمه 99 + حق بیمه خویش فرما و رانندگان

حق بیمه کارگران در سال ۹۹؛ مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۳۹۹ معادل رقم روزانه ۶۱۱.۸۰۹ ریال خواهد بود و مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه ۵۰۵.۶۲۷ ریال بیشتر است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵درصد به علاوه رقم ثابت ۳۰.۳۳۸ ریال در سال‌جاری افزایش می‌یابد.

براساس این بخشنامه حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) درسال۱۳۹۹ مبلغ ۶۱۱.۸۰۹ ریال اعلام می‌شود.

همچنین سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۳۰.۳۳۸ ریال به صورت مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۹= (۳۰.۳۳۸+۱۵‏‏‏‏/۱×آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۸) افزایش می‌یابد.

کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران در سال ۹۹ چقدر خواهد بود؟

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، با توجه به تصویب‌نامه شورای‌عالی کار که مقرر شده است کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دایم و موقت ماهیانه مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت کنند، کارفرمایان ذی‌ربط باید طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تامین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون با رعایت بخشنامه‌های (۵) و (۱‏/۵) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله پایه سنواتی، حق‌مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون‌های مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذی‌ربط اقدام کنند. به هنگام محاسبه حق‌بیمه برخی از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی مربوط به قبل از ۱‏‏‏‏‏‏‏/۱‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۹، دستمزد آن‌ها بیش از حداقل دستمزد روزانه (۵۰۵.۶۲۷ ریال) درج شده است، اگر در سال ۱۳۹۹ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری یا در لیست‌های ارسالی ترک‌کار آن‌ها را اعلام نکنند، باید دستمزد آن‌ها به شرح بند‌های (۲) و (۳) فوق‌الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق‌بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرار گیرد.

حق بیمه در سال ۹۹مبنای پرداخت حق بیمه در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟

حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۱‏/۶۸۶) امورفنی بیمه‌شدگان به شماره ثبت ۴۱۸۲‏‏/۹۸‏‏/۱۰۰۰ مورخ ۲۶‏/۳‏/۱۳۹۸ برابر ۲‏‏/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار خواهد بود.
مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آن‌ها در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه ۵۰۵.۶۲۷ ریال بیشتر است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۳۰.۳۳۸ ریال مطابق روش ذیل در سال‌جاری افزایش می‌یابد که از ۲‏‏/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر نخواهد بود. مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه در سال نیز مطابق با ۱۳۹۹= (۳۰.۳۳۸+۱۵‏‏‏‏‏‏‏/۱×آخرین مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه در سال ۱۳۹۸) است. همچنین حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۳۹۹ معادل رقم روزانه ۶۱۱.۸۰۹ ریال خواهد بود و مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه ۵۰۵.۶۲۷ ریال بیشتر است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵درصد به علاوه رقم ثابت ۳۰.۳۳۸ ریال در سال‌جاری افزایش می‌یابد.
برخی از مشاغل نیز که طبق بخشنامه (۶۸۴) امور فنی بیمه‌شدگان مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان براساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار است، ضریب مربوطه باید در حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ اعمال شود.
کلیه پرداختی‌های شماری از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱‏‏‏‏‏‏‏/۱‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۹ به بعد ثبت شده است، با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ خواهد بود. هم‌چنین پرداختی‌های بعضی از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل که درسال ۱۳۹۹ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ است تا مبلغ حداقل دستمزد سال۱۳۹۹ ترمیم می‌شود.

حق بیمه در سال ۹۹
حق بیمه در سال ۹۹

مبلغ حق بیمه سهم کارگر و کارفرما در سال ۹۹

با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ و همچنین تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار،  مبلغ حق بیمه های سهم کارگر و کارفرما به شرح زیر است:

 

دستمزد و حق بیمه رانندگان در سال ۹۹

ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶‏‏‏‏‏/۳‏‏‏‏‏/۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن در سال۱۳۹۷ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‏‏‏‏/۱‏‏‏‏/۱۳۹۹ مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می‌شود.
رانندگان بین شهری: رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و… رانندگان اتوبوس، کامیون و … ۱.۲ برابر حداقل دستمزد ‏‏‏‏‏۱.۵ برابر حداقل دستمزد و رانندگان درون شهری: رانندگان حمل بار، رانندگان حمل مسافر (سواری، مینی بوس و …) رانندگان اتوبوس درون شهری ۱‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد۱‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد۱‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد است. بر این اساس دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب۵‏‏‏‏‏/۱) معادل ۹۱۸.۰۰۰ ریال، بابت رانندگان مینی‌بوس و سواری (ضریب ۲‏‏‏‏‏/۱) معادل ۷۳۴.۰۰۰ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱‏‏‏‏/۱) معادل ۶۷۳.۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.

هزینه بیمه رانندگان در سال ۹۹ چقدر است؟

با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کاگران در سال ۱۳۹۹ مبلغ حق بیمه‌های رانندگان  به شرح زیرمی باشد:

حق بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۹
دستمزد و حق بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۹
ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (۴) یک‌هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه مورخ ۲۳‏/۱۰‏/۹۲ هیات مدیره محترم سازمان هم به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‏‏‏‏/۱‏‏‏‏/۱۳۹۹ مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.
الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) ۴‏/۱ برابر حداقل دستمزد ب) کارگر درجه دو (کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار) ۳‏/۱ برابر حداقل دستمزد ج) کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ۲‏/۱ برابر حداقل دستمزد

همچنین با توجه به بخشنامه شماره (۴‏‏‏‏‏‏‏/۷) مشترک فنی و درآمد، حق‌بیمه کارگران ساختمانی باید براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب۲‏‏‏‏‏‏‏/۱، ۳‏‏‏‏‏‏‏/۱، ۴‏‏‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب ۰۰۰‏/۷۳۴، ۷۹۵۰۰۰، ۰۰۰‏/۸۵۷) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول شود.
مطابق با مصوبات شورای‌عالی تامین‌اجتماعی و هیات‎امنای سازمان تامین‌اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق‌بیمه در سال‌جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه هم معادل ۴.۲۸۲.۶۶۳ ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه نیز الزامی است.

حق بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۹
حق بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۹

هزینه بیمه خویش فرما در سال ۹۹ چقدر است؟

با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کاگران در سال ۱۳۹۹ مبلغ حق بیمه‌های صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری به شرح زیرمی باشد:

بیمه خویش فرما در سال ۹۹