ادرس ثبت اسناد بندرعباس

اداره ثبت اسناد استان هرمزگان

ادرس ثبت اسناد بندرعباس

اداره کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان بندرعباس

 

بلوار امام خمینی (ره) نرسیده به امام زاده سید مظفر .

تلفن : 33344527-076

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک و دو بندرعباس

 

نام واحد ثبتی : اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک و دو بندرعباس
نشانی : بندرعباس- میدان فرودگاه – پشت اداره برق ناحیه 2
شماره تماس : 076-33621960