ادرس ثبت اسناد بندرعباس

ثبت اسناد بندرعباس

اداره کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان بندرعباس

آدرس : بندرعباس یلوار امام خمینی (ره) نرسیده به امام زاده سید مظفر

اداره کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان

تلفن گویا:33332023

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک و دو بندرعباس

نام واحد ثبتی : اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک و دو بندرعباس
نشانی : بندرعباس- میدان فرودگاه – پشت اداره برق ناحیه 2
شماره تماس : 076-33621960