سایت نوبت دهی اجرای احکام بندرعباس چیست؟

سوالاتدسته بندی: سوالاتسایت نوبت دهی اجرای احکام بندرعباس چیست؟
وکیل بندرعباس عضو سایت 2 هفته قبل

سایت نوبت دهی اجرای احکام بندرعباس چیست؟

1 پاسخ
وکیل بندرعباس عضو سایت 2 هفته قبل

مراجعان به منظور دریافت نوبت برای اجرای احکام شورای حل اختلاف و اجرای احکام مدنی بندرعباس در ابتدا باید وارد آدرس اینترنتی http://www.adliran.ir شوند و در ادامه روی قسمت سامانه نوبت دهی قضایی کلیک کنند و پس از وارد کردن شماره ملی و رمز شخصی، رمز موقتی را که برای تلفن همراهشان ارسال می‌شود را وارد کنند. پس از وارد کردن رمز موقت، صفحه‌ای باز می‌شود که در آن امکان ثبت نوبت، پیگیری نوبت، ابطال نوبت و چاپ نوبت وجود دارد. با کلیک بر روی ثبت نوبت، صفحه‌ای باز می‌شود که در آن باید علت مراجعه، مدارک مورد نیاز، اطلاعات تکمیلی و محل مراجعه درج شود.