وکیل حقوقی در بندرعباس

وکیل حقوقی بندرعباس

در دعوای حقوقی سه فاکتور زمان ، هزینه و نتیجه مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار می باشند و هر سه فاکتور به رعایت مقررات شکلی و ماهوی در تنظیم دادخواست و اقامه دعوا بستگی دارد استفاده از تخصص وکیل حقوقی در بندرعباس باعث می گردد تا اصحاب دعوا از اتلاف وقت و هزینه وهمچنین تضییع حق مصون بمانند.

وکیل حرفه ای دعوای حقوقی

امروزه به دلیل پیشرفت جوامع و توسعه روابط و مناسبات افراد با یکدیگر، زمینه بروز اختلاف و لزوم مراجعه به دادگستری برای حل و فصل آن نیز بیشتر شده است به همین دلیل اختلافات و دعاوی حقوقی که بیشتر ناظر بر نقض تعهد قراردادی یا موجد مسوولیت می باشند فراوان و متنوع شده است و به همین دلیل وکلای دادگستری و قضات دادگاه نمی توانند واجد تخصص لازم در همه زمینه ها باشند و این واقعیت ایجاب می کند که هر یک برخی از امور حقوقی را به صورت تخصصی و حرفه ای انجام دهند.

تفاوت دعوای حقوقی و کیفری

هدف: در دعوای حقوقی حل اختلاف در یک موضوع حقوقی در دادگستری شهرستان بندرعباس مد نظر می باشد و دعوا جنبه کاملا خصوصی و ترافعی دارد.در حالی که در دعوای کیفری موضوع به نظم عمومی ارتباط دارد.
مرجع رسیدگی: در دعوای حقوقی دادخواست ها و دعوای اقامه شده در دادگاه های عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی واقع در بلوار مدرس بندرعباس (معروف به دادگاه چهارطبقه بندرعباس ) مورد رسیدگی قرار می گیرند. در دعوای کیفری با مراجع رسیدگی همچون دادسرا ، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری یک و … ومقامات قضایی دادیار ، بازپرس و ….بیگانه مواجه می گردیم.
اصحاب دعوا: در دعوای حقوقی طرفین دعوا معمولا خواهان و خوانده می باشند در حالی که در دعوای کیفری علاوه بر طرفین دعوا که شاکی ، مدعی خصوصی و مشتکی هنه ، متهم نامیده می شوند دادسرا به ریاست دادستان و به نمایندگی از جامعه نیز در اقامه دعوا و پیگیری آن دخیل می باشد.

اهمیت علت مراجعه به وکیل خوب حقوقی در بندرعباس

کثرت و گستردگی پرونده های حقوقی باعث گردیده است که دادگستری شهرستان بندرعباس با طرح انواع دادخواست های مختلف مواجه گردد دعوای حقوقی بر اساس خواسته مطرح می گردند و رعایت شرایط شکلی دادخواست امری الزامی می باشد که در صورت جهل به آن و رعایت نکردن آن از سوی اصحاب دعوی ممکن است علاوه براینکه دادخواست های آنها در مرجع قضایی مورد پذیرش قرار نگیرد موجب اتلاف وقت و سرمایه وحتی در بعضی از مواقع با عدم طرح مجدد دادخواست مواجهه گردد.

مراجعه به وکیل حقوقی بندرعباس باعث می گردد که تا وکیل پایه یک دادگستری به پشتوانه توانایی علمی خویش و با بهره گیری از تجربه و سابقه کاری در طرح انواع دادخواست ها و دفاع از دعوای حقوقی، تمامی الزامات قانونی را مورد توجه قرار دهد و از این طریق نتیجه مطلب موکلین را تضمین نمائید.

ابزارهای وکیل متخصص حقوقی در بندرعباس

یک وکیل خوب حقوقی در صورتی که در یک پرونده حقوقی در بندرعباس اعلام وکالت نمود باید در دفاعیات خویش موراد زیر موراد زیر حتما مدنظر قرار دهد

بررسی موضوع در قوانین اصلی موجود: مانند قانون مدنی ، قانون تجارت
بررسی موضوع در قوانین مرتبط
بررسی موضوع در آرای وحدت رویه، اصراری، نظریه های مشورتی
بررسی موضوع در دکترین های حقوقی
بررسی موضوع در فقه
بررسی نظرها و عقاید دادگاه های بدوی و تجدیدنظر در خصوص مورد.

مهمترین دعاوی حقوقی در بندرعباس

امور قراردادی: تنطیم قرارداد، فسخ قرارداد مبایعه نامه ، ابطال قرارداد مبایعه نامه، الزام به انجام تعهد، تنفیذ وصیت، ابطال صلح نامه، هبه ، مطالبه خسارات قراردادی

امور ملکی: اثبات وقوع عقد بیع ، اثبات مالکیت ، خلع ید، رفع تصرف عدوانی، تخلیه عین مستاجره، ارث، اخذ سند تفکیکی ، الزام به تنظیم سند رسمی و…

امور بانکی: ابطال قراردادهای مشارکت مدنی، مطالبه وجه ، استرداد مدارک و قرارداد از بانک، ابطال اجرائیه بانکی،ابطال قراردادرهنی، ابطال مضاربه و….

امور شرکت ها: اثبات شراکت، انحلال شراکت، ثبت شرکت، ثبت تغییرات شرکت، ابطال مصوبات هیات مدیره شرکت و…..

وصول مطالبات: چک، سفته، خسارات قراردادی یا وجه التزام، اجرت المثل و….