مشاوره حقوقی بندرعباس

مشاوره حقوقی رایگان بندرعباس

مشاوره حقوقی رایگان بندرعباس

بهتر است قبل از اقدام نسبت به هریک از موضوعات حقوقی اعم از معاملات ، تجارت ، ازدواج ، طرح دعوی حقوقی و یا دفاع از دعاوی مطروحه و همچنین سایر موارد حقوقی ، با مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری و با کسب آگاهی از موارد قانونی ، موقعیت خویش را در مسائل و مشکلات احتمالی و یا بوجود آمده سنجید و سپس اقدام به انجام معامله ، تجارت و ازدواج و . . . نمود.

مشاوره حقوقی فقط مختص به قبل از انجام امورات حقوقی نبوده و در صورت بوجود آمدن مسائل حقوقی  نیز می توان با وکیل دادگستری ، مشاوره حقوقی نمود

مشاوره حقوقی می تواند برای اعطای وکالت به وکیل دادگستری و یا آگاهی از موارد قانونی و موقعیت حقوقی خویش و یا اقدام برای انجام امورات حقوقی توسط خود شخص باشد.

مشاوره حقوقی می تواند اشخاص را از مشکلات حقوقی احتمالی بدور داشته و یا از درگیر شدن اشخاص با مسائل و مشکلات بیشتر ، بکاهد .

وکیل مشاوره حقوقی در بندرعباس

وکیل پایه یک دادگستری در بندرعباس با توجه به تخصص و تجربه ای  که در وکالت پرونده ای مختلف حقوقی کیفری  و ملکی بدست آورده است می تواند مشاوره حقوقی را به صورت تخصص و جامع در حوزه های زیر ارائه نمائید:

1 – مشاوره حقوقی به منظور جلوگیری از وقوع مشکلات حقوقی .

2 – مشاوره حقوقی در مورد دعوای ملکی از قبیل اثبات عقد بیع،الزام به تنظیم سند رسمی خلع ید و…….

3 – مشاوره حقوقی در موضوعات حقوقی وصول مطالبات از قبیل چک و سفته و……

4 – مشاوره حقوقی پیرامون موضوعات و مسائل و دعوای کیفری از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت و……

5 – مشاوره حقوقی پیرامون مسائل و مشکلات حقوقی شرکتها و اشخاص حقوقی .

6 – مشاوره حقوقی پیرامون تنظیم دادخواست ، لوایح ، اعتراض به نظر کارشناس و تنظیم دادخواست و لایحه تجدیدنظر خواهی و  . . .

7 – مشاوره حقوقی پیرامون مطالعه پرونده در دادگاه و توسط وکیل دادگستری .

8 – مشاوره حقوقی پیرامون تنظیم قرارداد و یا نظارت بر انعقاد آن .

9 – مشاوره حقوقی در خصوص دعوای طلاق توافقی و طلاق یک طرفه

10 – مشاوره حقوقی در خصوص سئوالات حقوقی و یا اطلاع از موضوعات حقوقی .