اسناد و املاک

وکیل حکم تخلیه در بندرعباس

وکیل حکم تخلیه بندرعباس تخلیه ملک / دستور فوری تخلیه و حکم تخلیه به شرح ماده 446 قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می­شود، اجاره­ دهنده را موجر و اجاره­ کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. مستاجر در قبال پرداخت اجاره بها، مالک منافع عین […]