نوشتن لایحه به چه صورت است؟ — وکیل بندرعباس

لایحه از متون مهم و موثر در رسیدگی به شکایات به حساب می‌آید که در روند پیگیری کار به دادگاه و قاضی ارائه خواهد شد. به طور کلی لایحه از ارزش و اعتبار بسیاری بالا و انسجامی قوی برخوردار است. به طوری که در برخی از مواقع این لایحه در نزد قاضی از اظهارات شفاهی و یا صحبت‌های وکیل نیز اثرگذارتر خواهد بود.

لایحه

اگر چه لایحه در قانون از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اما این اسم کماکان برای بسیاری از افراد ناآشناست و چیزی در مورد آن نمی‌دانند. عده دیگری نیز فقط اسم لایحه را از رسانه‌های عمومی شنیده‌اند. به عنوان مثال در اخبار می‌شنوند که “دولت لایحه خود را به مجلس تقدیم کرده است”. اما در واقع چیزی از معنا و مفهوم آن نمی‌دانند.

تعریف لایحه

لایحه ریشه‌ای عربی دارد. این کلمه که این روزها در قانون کاربرد فراوانی پیدا کرده است، مکتوب و نوشته معنا می‌دهد.

لایحه در دولت و مجلس

لایحه در قانون اشکال مختلفی به خود می‌گیرد و می‌تواند در قالب درخواست، دفاع و… ظاهر شود. شاید افرادی به عنوان طرفین شکایت این لایحه را به دادگاه ارائه دهند و یا شاید هم لایحه در قالب پیشنهاداتی باشد که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاده می‌شود. اگر لایحه در قالب پیشنهاد به دست مجلس برسد، مجلس پیشنهادات مزبور را مورد بررسی قرار می‌دهد تا در صورت امکان آنها را به شکل قوانین درآورد.

کاربرد لایحه در قانون

به طور کلی لایحه یا به شکل پیشنهادات دولتی خواهد بود و یا در قالب درخواست، دفاع و… . ما در این مقاله در مورد وجه قانونی و دادگاهی لایحه با شما صحبت خواهیم کرد. در این نوع از لایحه طرفین دعوی لوایح خود را به مراجع قانونی ذی صلاح ارائه می‌دهند. البته لازم به ذکر می‌باشد که عموما لوایح قانونی در شکل دفاعیه ظاهر می‌شوند و یکی از طرفین دعوی با هدف دفاع از خود آن را به دادگاه تقدیم کرده است.

نوشتن لایحه به چه صورت است؟

لایحه از متون مهم و موثر در رسیدگی به شکایات به حساب می‌آید که در روند پیگیری کار به دادگاه و قاضی ارائه خواهد شد. به طور کلی لایحه از ارزش و اعتبار بسیاری بالا و انسجامی قوی برخوردار است. به طوری که در برخی از مواقع این لایحه در نزد قاضی از اظهارات شفاهی و یا صحبت‌های وکیل نیز اثرگذارتر خواهد بود.

لایحه

اگر چه لایحه در قانون از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اما این اسم کماکان برای بسیاری از افراد ناآشناست و چیزی در مورد آن نمی‌دانند. عده دیگری نیز فقط اسم لایحه را از رسانه‌های عمومی شنیده‌اند. به عنوان مثال در اخبار می‌شنوند که “دولت لایحه خود را به مجلس تقدیم کرده است”. اما در واقع چیزی از معنا و مفهوم آن نمی‌دانند.

تعریف لایحه

لایحه ریشه‌ای عربی دارد. این کلمه که این روزها در قانون کاربرد فراوانی پیدا کرده است، مکتوب و نوشته معنا می‌دهد.

لایحه در دولت و مجلس

لایحه در قانون اشکال مختلفی به خود می‌گیرد و می‌تواند در قالب درخواست، دفاع و… ظاهر شود. شاید افرادی به عنوان طرفین شکایت این لایحه را به دادگاه ارائه دهند و یا شاید هم لایحه در قالب پیشنهاداتی باشد که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاده می‌شود. اگر لایحه در قالب پیشنهاد به دست مجلس برسد، مجلس پیشنهادات مزبور را مورد بررسی قرار می‌دهد تا در صورت امکان آنها را به شکل قوانین درآورد.

کاربرد لایحه در قانون

به طور کلی لایحه یا به شکل پیشنهادات دولتی خواهد بود و یا در قالب درخواست، دفاع و… . ما در این مقاله در مورد وجه قانونی و دادگاهی لایحه با شما صحبت خواهیم کرد. در این نوع از لایحه طرفین دعوی لوایح خود را به مراجع قانونی ذی صلاح ارائه می‌دهند. البته لازم به ذکر می‌باشد که عموما لوایح قانونی در شکل دفاعیه ظاهر می‌شوند و یکی از طرفین دعوی با هدف دفاع از خود آن را به دادگاه تقدیم کرده است.

دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی

دادخواست الزام به اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی نحوه اجرای حکم الزام شهرداری به صدور صورتمجلس تفکیکی انتقال سند ملک- وکیل بندرعباس آپارتمان خرید خانه

نحوه تنظیم و انواع دادخواست

 

دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی

مالکیت یکی از اساسی ترین حقوق هر فرد در جامعه است که به موجب قانون باید به رسمیت شناخته شود . در واقع مالکیت یعنی حقی که انسان بر روی شی دارد و به موجب مالک بودن می تواند در آن تصرف کند و حق استفاده ، بهره برداری و انتقال مال را دارد . بر همین اساس فردی که ملکی را خریداری کرده است می تواند هر گونه تصرفی در آن کند و به دلیل آن که علی الاصول سند هر شی بیانگر مالکیت هر فرد بر شی است نیاز است که افراد بعد از معاملات با خرید هر شی از جمله ملک یا خودرو و غیره سند آن را به خریدار انتقال دهند . به عبارت دیگر اگر فرد از سازنده خانه را می خرد سازنده باید پروسه پایان کار ، تفکیک و تنظیم سند رسمی را انجام و انتقال دهد و یا اگر از شخصی دیگری می خرد آن فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی است . چنانچه فروشنده یا مالک سابق بعد از انعقاد قرارداد و دریافت وجه از این امر خودداری نماید مالک فعلی یا خریدار می تواند با مراجعه به مراجع قضایی و تنظیم دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی ، الزام فروشنده و خوانده را از دادگاه بخواهد . به همین دلیل در این مقاله به بررسی الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی می پردازیم .

نمونه فرم دادخواست برای ارائه به دادگاه نخستین :
نمونه فرم دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی برای ارائه به دادگاه نخستین در ذیل قرار داده ایم :

تنظیم و نوشتن دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی
نحوه نوشتن و تنظیم دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی به طور کلی به صورت زیر می باشد اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید .

خواهان : . . . ( مشخصات خریدار )

خوانده : . . . ( مشخصات فروشنده )

وکیل یا نماینده قانونی : . . . . . ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود )

خواسته یا موضوع و بهای آن : ( تقاضای صدور دستور موقت ، صدور حکم به اخذ پایان کار و تفکیک هر یک مقوم بر . . . ریال و انتقال رسمی مورد معامله ( از جهت تمبر مقوم به . . . ریال ) و خسارات دادرسی )

دلایل و منضمات دادخواست : 1 – دلیل مالکیت  2 – قرارداد 3 – استعلام ثبتی 4 – استعلام از دفترخانه 5 – اظهارنامه

شرح دادخواست :

سلام علیکم با احترام به استحضار می رساند :

1 – به حکایت قرارداد تقدیمی خوانده دعوی تمامی حقوق مالکانه خود نسبت به یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی . . . فرعی از . . . اصلی بخش . . . شهرستان . . . را به اینجانب خواهان فروخته و مورد معامله را تحویل داده است .

2 – ثمن معامله مبلغ . . . ریال تعیین گردیده که مبلغ . . . ریال آن طی چک بانکی شماره . . . مورخ . . . بانک . . . پرداخت شده ، حسب بند . . . قرارداد مقرر بوده بقیه با انتقال رسمی مورد معامله تایید شود .

3 – فروشنده ضمن امضا قرارداد و سقوط تمامی خیارات قانونی قسمتی از ثمن را اخذ و مورد معامله را تحویل اینجانب داده و فقط تشریفات تنظیم سند که از لوازم عقد تلقی می شود باقی مانده است .

4 – نظر به مراتب یاد شده ، بدوا دستور موقت توقیف پلاک مذکور حسب ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مورد تقاضا است .

5 – عنداللزوم استعلام ثبتی از باب احراز مالکیت خوانده ، درخواست می شود .

6- خسارات احتمالی وفق ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی پس از تعیین واریز خواهد شد .

7 – استدعا دارد وفق قسمت دوم ماده 314 قانون اخیرالذکر بدون احضار خوانده با صدور قرار موافقت فرمایند .

8 – از آنجا که مقرر بوده طرفین طبق بند . . . قرارداد در تاریخ . . . در دفترخانه حاضر شوند و خوانده از اجرای این تعهد امتناع نموده درخواست دارد دستور فرمایید دفتر محترم گواهی صادر فرمایند که با رجوع به دفترخانه شماره . . . گواهی حضور اینجانب خواهان و عدم حضور خوانده اخذ و تقدیم شود .

9 – توضیحا ذکر می شود وفق قرارداد اینجانب صاحب حق هستم و به لحاظ امتناع خوانده از انتقال ادعا ایجاد شده ، و مالکیت آن برای اینجانب ادامه داشته ، این حق به دیگری واگذار نگردیده و زوال نیافته است ، فلذا دعوت طرفین به رسیدگی استماع دعوی و در صورت احراز صحت ادعا صدور حکم به اخذ پایان کار و تفکیک مورد معامله و محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مورد معامله به جبران خسارات دادرسی درخواست می شود .

10 – از جهت ابطال تمبر خواسته به رقم مذکور تقویم گردیده و برحسب محاسبه دفتر دادگاه وفق دفترچه محاسباتی املاک تفاوت تمبر ابطال خواهد شد .

توقیف دادخواست و موارد آن

توقیف دادرسی تفاوت دادخواست و اظهارنامه موارد توقیف دادخواست وکیل بندرعباس توقف دادرسی نمونه درخواست آثار توقیف دادرسی قرار توقف رسیدگی حقوقی

نحوه تنظیم و انواع دادخواست

 

توقیف دادخواست و موارد آن

هر فردی در هر جامعه باید با توجه به آیین دادرسی موجود در آنجا دعوای خود را مطرح کند که این اصول و قواعد از ابتدای طرح شکایت باید انجام شود . به عنوان مثال : اگر فردی می خواهد شکایت کند به کجا مراجعه کند و بعد از مراجعه چگونه دعوای خود را مطرح نماید در کشور ما اگر دعوا حقوقی باشد باید فردی که قصد شکایت دارد خواسته خود را در برگه مخصوصی به نام دادخواست بنویسد و اگر دعوی کیفری باشد باید از برگه شکواییه استفاده نماید . دادخواست فرم و برگه چاپی مخصوصی است که افراد از دفاتر خدمات قضایی تهیه کرده و به نوشتن و تنظیم آن می پردازند . همانطور که از نام دادخواست مشخص است فرد با ارائه آن خواسته خود را که علی الاصول گرفتن حق است مطرح می کند به فردی که دادخواست می دهد خواهان می گویند و به فردی که به ضرر او دادخواست تنظیم شده خوانده می گویند . در هر صورت باید گفت تنظیم و نگارش دادخواست بسیار مهم است به دلیل آنکه هر اشتباهی در آن منجر می گردد که کل پروسه دعوا را تحت تاثیر قرار دهد . به همین دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی شرایط دادخواست به صورت کلی بیان شده است که یک دادخواست باید چه شرایطی را دارا باشد تا مورد قبول دادگاه واقع شود . اگر شرایطی که  بیان شده در قانون انجام نشود ممکن است دادخواست رد شود و یا منجر به توقیف دادخواست گردد . در این مقاله به بررسی اینکه توقیف دادخواست و موارد توقف دادخواست در قانون می پردازیم .

توقیف دادخواست چیست ؟
برای پاسخ به این سوال که توقیف دادخواست چیست باید گفت که زمانی که شرایط نگارش دادخواست به صورتی که در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است رعایت و انجام نشود دادخواست و روند رسیدگی به آن دچار مشکل می شود ولی اگر ایرادی که به دادخواست گرفته می شود از نوع ایراد های باشد که به صورت موردی در مواد 53 الی 55 قانون بیان شده است دادخواست توقیف می گردد ، به عبارت دیگر توقیف دادخواست با رفع ایراد آن به جریان می رسد . در واقع زمانی که دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه پذیرفته می شود مهلتی تعیین می گردد که خواهان ایرادات آن را برطرف کنند که به این امر توقیف دادخواست گفته می شود و موارد توقیف دادخواست نیز در مواد 53 ، 54 ، 55  قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است .

موارد توقیف دادخواست بر طبق قانون
موارد توقیف دادخواست بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی انجام می شود که یکی از موارد ذیل که بیان شده وجود داشته باشد :
۱ – در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده آماده نشده باشد .
۲ – وقتی که موارد زیر رعایت نشده باشد :
الف ) نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده نوشته نشده باشد و یا نیاز به تکمیل داشته باشد .
ب )  تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد به عبارت دیگر خواهان حتما باید خواسته یعنی آن چیزی که در طلب آن هست را بیان کند و ارزش یا قیمت آن را نیز بنویسد در غیر این صورت دادخواست توقیف می گردد مگر اینکه نتوان محاسبه کرد .
ج ) تعهدات و جهاتی ( دلایلی ) که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد .
د ) آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .
ه ) ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، دلایل خود را باید به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل ، شهادت شاهد باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
دادخواستی که هریک از موارد فوق را داشته باشد در دفتر دادگاه توقیف می گردد که به این صورت است که دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب  قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می کند ، رد می گردد . برای به جریان افتادن خواهان باید دادخواست را اصلاح یا تکمیل نماید و سپس به دادخواست دوباره رسیدگی می شود .
لازم به ذکر است که توقیف دادخواست مهلت رفع نقص را به خواهان می دهد ولی در رد دادخواست به این صورت نمی باشد .

نمونه دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری

متن استشهاد محلی برای تغییر نام کوچک دادخواست- وکیل بندرعباس – تغییر نام نمونه دادخواست تغییر نام به دادگاه فرزند توسط ولی قهری لایحه دفاعیه متن درخواست

نمونه دادخواست تغییر نام کوچک

 

نمونه دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری

انتخاب نام برای هر کسی در بدو تولد الزامی بوده و از جمله حقوقی است که قانونگذار برای والدین طفل به رسمیت شناخته است . انتخاب نام برای هر فرد برای تمییز آنان از سایر افراد جامعه است که با تولد هر نوزاد سازمان ثبت احوال وظیفه صدور شناسنامه و ثبت نام و نام خانوادگی و دیگر مشخصات هر فرد را در بدو تولد به عهده دارد اما گاهی افراد قصد تغییر نام کوچک یا نام خانوادگی خود را دارند که تغییر آن فقط تحت شرایط خاص و ویژه انجام می شود این سختگیری در تغییر شناسنامه به دلیل حفظ اعتبار شناسنامه و جلوگیری از تغییرات غیر ضروری است به این دلیل که افراد با مشخصات و نام ثابتی شناخته شوند و دیگر این که شناسنامه به دلیل این که سندی است رسمی برای هر گونه اصلاح یا تغییر نیاز به تصویب و تایید مراجع صالح است . گاهی افرادی که قصد تغییر نام شناسنامه خود را دارند افراد بالای 18 سال و گاهی هم افراد پایین 18 سال هستند که نیازمند ارائه دادخواست به مراجع قضایی می باشد که افراد زیر 18 سال لازم است دادخواست خود را توسط ولی قهری ارائه دهند . در این مقاله به بررسی نمونه فرم دادخواست برای ارائه به دادگاه نخستین و نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری می پردازیم .

نمونه فرم دادخواست برای ارائه به دادگاه نخستین :
نمونه فرم دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری برای ارائه به دادگاه نخستین در ذیل قرار داده ایم :

نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری
تنظیم و نوشتن دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری به طور کلی به صورت زیر می باشد اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید .

1 – خواهان : …… ( نام و مشخصات صاحب شناسنامه )

2 – خوانده : ………. ( اداره ثبت احوال شهرستان…. )

3 – وکیل یا نماینده قانونی : …….. ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود )

4 – خواسته یا موضوع و بهای آن : ( تقاضای تغییر نام کوچک از ساناز به فاطمه )

5 – دلایل و منضمات دادخواست : 1 – فتوکپی مصدق شناسنامه خواهان 2 – فتوکپی مصدق شناسنامه ولی قهری 3 – فتوکپی مصدق استشهادیه محلی 4 – عنداللزوم گواهی گواهان

6 – شرح دادخواست :
سلام با احترام به استحضار می رساند :
اینجانب … ولی قهری ساناز که در سال 1362 متولد شده و شناسنامه ای با همین اسم برایش گرفته ایم ، با توجه به مطالب ذیل الذکر تقاضای تغییر اسم کوچک دخترم از ساناز به فاطمه را دارم . واژه ای غیر فارسی و شاید آذری است و در خانواده ما که اسامی افراد برگرفته از اسامی و القاب ائمه و معصومین علیهم السلام می باشد ، ناموس و غیر معمول به نظر می رسد . به ویژه با توجه به روحیه مذهبی و اسلامی دخترم و این که قاری و حافظ قران و در این زمینه به مراتبی نیز دست یافته است ، تحمل داشتن چنین نامی برایش مشکل بوده و خودش نیز تقاضای تغییر اسمش را دارد . مضافا این که در بین خانواده نیز بیشتر به اسم فاطمه خوانده می شود و عملا به این اسم معروف و مشهور گشته است .
علی هذا نظر به مراتب فوق و اوراق و ضمائم پیوست استدعای رسیدگی و صدور حکم به تغییر نام کوچک دخترم از ساناز به فاطمه و بالتبع الزام اداره ثبت احوال تهران به صدور شناسنامه جدید با نام فاطمه را دارد .

لازم به ذکر است که منظور از ولی قهری که می تواند برای فرزند زیر 18 سال دادخواست تغییر نام بدهد پدر و جد پدری هستند که بر فرزندان محجور خود به موجب قانون ولایت دارند  که این ولایت از آن جهت ولایت قهری است که پدر و پدر بزرگ به حکم قانون و اجبارا به محض تولد طفل بر او ولایت خواهند یافت ، مادر ولایت قهری بر فرزند خود ندارد .