دعاوی ملکی رایج

دعاوی ملکی رایج 

پنج نمونه از دعاوی ملکی رایج
دعاوی ملکی رایج : اغلب دعاوی ملکی رایج شده به دلیل نا آگاهی مردم نسبت به مشکلات حقوقی بوجود می‎آید که با دانستن برخی از قوانین می‎توانیم مانع از بوجود آمدن این مشکلات باشیم.
دعاوی ملکی رایج شده  بخشی از دعواهای حقوقی و کیفری  است که به حوزه ملک مربوط می‎شود. دعاوی حقوقی مثل: الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، کلاهبرداری، جعل سند، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، خلع ید و تقسیم و افراز املاک مشاع و دعاوی کیفری مثل: فروش مال غیر. این‎ها دعاوی است که در بخش مسکن و ملک امکان دارد برای هرکسی پیش بیاید و برای رسیدگی به آن می‎توان از مشاوران و افراد باتجربه کمک گرفت.

دعاوی ملکی بر سر تصرف ملک

متصرف به کسی گفته می‎شود که ملکی را در اختیار دارد و امکان دارد این ملک برای او باشد و ممکن است متعلق به دیگری باشد.

دعوای تصرف عدوانی در بعد کیفری و در بعد حقوقی، از دعواهای بسیار رایج است. در این نوع دعاوی شما می‎توانید از طریق کیفری و حقوقی نسبت به ادعای حق خود دادخواست تنظیم کنید و آن را به دادگاه ارائه بدهید، گاهی بسیار ساده و بدون اتلاف وقت به موضوع رسیدگی می‎شود وگاهی نیز بسیار پیچیده و مشکل است و این بسته به انتخاب شما دارد که دعوا را چگونه طرح کنید.

دعاوی ملکی برای صورت مجلس تفکیکی
دعاوی ملکی برای صورت مجلس تفکیکی : گاهی وقت ها دعاوی ملکی بر سر صورت مجلس تفکیکی بوجود می آید که این صورت مجلس بعد از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک داده می شود که بدون گواهی پایان کار این صورت مجلس داده نمی‎شود. صورت مجلس تفکیکی حدود واحدهای ساختمان و شماره گذاری ها و مساحت آن ها را مشخص می کند و به مالکیت خصوصی آن‎ها ارتباطی ندارد. اگر کل ملک قبل از تفکیک برای یک نفر باشد کل قطعات آن ملک هم به یک نفر تعلق می‎گیرد و تا زمانی که صورت مجلس تفکیکی گرفته شود مالکان مشاعی واحد مستقل و شش دانگی نخواهند. دراین صورت امکان دارد بین مالکان دعاوی ملکی پیش بیاید که با رسیدگی‎های لازم و یا توافق  برطرف شود.

دعاوی ملکی حقوقی
دعاوی ملکی حقوقی : امکان دارد دعاوی ملکی  بر سر دعاوی حقوقی املاک باشد که گاهی برای الزام تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، ابطال قرارداد، فسخ قرارداد، الزام اخذ پایان کار، تعدیل اجاره بها، مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، تجویز انتقال منافع، تخلیه اماکن تجاری و مسکونی، کلیه دعاوی مربوط به موقوفات عام و خاص همگی مربوط به دعاوی حقوقی املاک است.

دعاوی ملکی ثبتی

دعاوی ملکی ثبتی : گاهی وقت ها دعاوی  بر سر ثبت اتفاق می‎افتد که در واقع جزئی از دعاوی حقوقی است و بسیار مهم است که به لحاظ قانونی در دسته‎ای جداگانه قرار می‎گیرد و موضوعات متنوعی دارد. به عنوان مثال این نوع دعاوی بر سر ابطال سند رسمی، ابطال عملیات ثبتی یا کمیسیون‎های ثبتی، افراز ملک، ابطال سند مالکیت معارض، ابطال اجرائیه ثبتی، اجرای ثبت، توقیف عملیات اجرائی، ابطال عملیات اجرائی ثبت و همه از مواردی هستند که  بارها اتفاق افتاده است و قانون به آنها رسیدگی کرده است.

دعاوی اجاره
دعاوی اجاره: از مهم‎ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره وجود دارد تخلیه نکردن ملک است توسط مستاجر.

معامله فضولی و انتقال مال غیر

معامله فضولی و انتقال مال غیر

وکیل 

معامله فضولی چیست؟

معامله فضولی یعنی این که فردی بدون اجازه مالک اموال او را بفروشد، اجاره دهد یا رهن گذارد. ضمانت اجرای معامله فضولی در ماده 247 قانون مدنی، عدم نفوذ دانسته شده، به این حالت که اگر مالک معامله رل تنفیز(اجازه ) کند معامله صحیح و در صورتی که معامله را رد کند معامله باطل خواهد بود.

همچنین به صراحت قانون اجازه یا رد مالک می تواند به لفظ بوده و یا به فعل، و نیز می تواند صریحا بیان شده و یا به صورت ضمنی باشد.

 

فروش مال غیر چیست؟

به معامله ای اطلاق می گردد که شخصی بدون اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان  مالک وارد معامله شده و به انگیزه بردن سود و منفعت به نفع خود اقدام به معامله می نماید که به جهت محرز بودن عنصر سوء نیت از انواع جرائم در حکم کلاهبرداری می باشد چرا که انتقال دهنده قصد منتفع شدن و ضرر زدن به مالک را دارد

مثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود می باشد.

شخصی که خود را مالک ملکی معرفی کند و آن ملک را به اشخاص مختلف دیگر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد و یا با فریب  و نیرنگ مالی را به اشخاص مختلفه  و به هر شکل ممکن اعم بیع،اجاره و… منتقل نماید.

و یا همچنین اگر کسی که با سند سازی و جعل ملک غیر را منتقل نماید.

 

تفاوت معامله فضولی با فروش مال غیر:

فرق بین معامله فضولی با فروش مال غیر  این است که در معامله فضولی فرد مال غیر را جهت منتفع شدن خویش منتقل نمی نماید بلکه برای مالک و به نفع او اقدام به انتقال  مال می کند  در صورتی که در معامله فروش مال غیر ، انتقال دهنده مال را به غیر منتقل می نماید که خودش منتفع گردد؛ به عبارتی بهتر قصد انجام عمل یعنی قصد ضرر زدن وجه تمایز میان معامله فضولی و فروش مال غیر می باشد.

تفاوت معامله معارض با فروش مال غیر:

معامله معارض هم از مواردی است که شباهت هایی با معامله فضولی و انتقال مال غیر دارد و هم تفاوت خاصی با انتقال مال غیر دارد. بدین صورت که در انتقال مال غیرفرد مالی را که متعلق به غیر است را به هر نحوی منتقل می نماید. در صورتی که در معامله معارض،فرد  مال متعلق به خویش را دو بار و به دو صورت اقدام به انتقال آن می نماید ؛ یعنی به این صورت که، در ابتدا مال خویش را به موجب سند عادی به شخص دیگری انتقال می دهد و بعد همان مال را مجددآ به موجب سند رسمی به شخصی دیگر نه (نه انتقال دهنده اول بلکه شخص دیگری) منتقل می نماید.

به این نکته باید توجه کرد که ، در معامله معارض نقل و انتقال دوم،میبایست به موجب سند رسمی منتقل شده باشد.

در صورتی که  در انتقال مال غیر، این امر امکان دارد حتی به موجب سند عادی واقع گردد.