همه چیز در مورد قولنامه

همه چیز در مورد قولنامه وکیل بندرعباس

قولنامه چیست و هدف از تنظیم  قولنامه چیست؟
قولنامه همانطور که از نامش پیداست برگه ای است که متضمن تعهد و قول و قرار است. وکیل دعاوی حقوقی میگوید: بهترین و ساده ترین تعریف قولنامه آن است که بگوییم: طرفین قولنامه متعهد میشوند که در موعد مقرری اعم از زمان و مکان مشخصی، حاضر شده و اقدام به انعقاد عقد بیع نمایند. قولنامه به مفهوم ایجاد تعهد در زمان حال برای انجام آن تعهد در زمان آتی است. به دیگر سخن وکیل تنظیم قرارداد میگوید: قولنامه به معنای تعهد به بیع یا همان تعهد به خرید و فروش در آینده است.

نکته: قولنامه تعهد به انتقال مال در آینده است که اعتبار حقوقی خود را از ماده ١٠ قانون مدنی میگیرد.

هدف از تنظیم آن
هدف از تنظیم قولنامه، ایجاد الزام و تعهد برای طرفین است که حتما در آینده فعل مورد توافق را انجام دهند. هدف از تنظیم قولنامه ایجاد اعتماد بین طرفین و برقراری حس اطمینان از این جهت است که یقینا معامله مورد تراضی طرفین در آینده در موعد مقرر تحقق می یابد. لذا وکیل دعاوی ناشی از قرارداد معتقد است: وفق قانون، دعوای حقوقی ناشی از قرارداد با دعوای حقوقی ناشی از قولنامه متفاوت بوده و میبایست در تنظیم دادخواست هریک از دعاوی حقوقی مذکور نهایت دقت و دانش را بکار برد.

قولنامه چند برگ دارد؟
قولنامه در چند برگ تنظیم میشود؟
آیا میتوان در دو برگه قولنامه تنظیم نمود؟
قولنامه وفق ماده ١٠ قانون مدنی، یک عقد کامل با ماهیت ایجاد تعهد است. لذا طرفین میتوانند آن را به رشته تحریر درآورده و قول و قرارهای عقد بیع و معامله آینده خود را مکتوب نمایند.

نکته: در جهت اعتبار و اصالت قولنامه میبایست دو شاهد مرد ذیل قولنامه را امضا نمایند.

اعتبار قولنامه بنگاهی
قولنامه ای که بنگاه تنظیم مینماید در سه برگ صورت میپذیرد. یک نسخه به فروشنده تحویل داده میشود. یک نسخه به خریدار داده شده و یک نسخه نزد بنگاه میماند.

نکته: اخذ کد رهگیری و درج آن در قولنامه های بنگاهی فراموش نشود.

قولنامه بنگاهی باید به مهر و امضای بنگاه دار برسد. در دعاوی حقوقی که مستند آنها قولنامه بنگاهی است، بنگاه دار همواره بعنوان شاهد به محکمه احضار میگردد زیرا دلال و واسطه انعقاد آن بوده است. یا طرفین پس از آشنایی و برقراری توافقات خود، نزد بنگاه املاک برای تنظیم قولنامه رفته اند. همچنین شما میتوانید در بنگاه املاک، اقدام به تنظیم قرارداد نمایید ولیکن همچنان اعتبار آن قرارداد تنظیمی در بنگاه جزو اسناد عادی بوده و با اعتبار یک قرارداد رسمی و تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی تفاوت آشکار دارد.

اعتبار قولنامه رسمی
اشخاص عادی جامعه و حتی صاحبان بنگاه املاک قادر به تنظیم سند رسمی نبوده و نمیتوانند سند رسمی تنظیم و صادر نمایند زیرا صلاحیت ندارند و اسنادی که بنگاه املاک صادر و امضا میگردند جزو اسناد عادی میباشند. ولیکن دفاتر اسناد رسمی دارای صلاحیت درجهت تنظیم سند رسمی بوده و بهترین راه برای جلوگیری از دعاوی حقوقی عدیده در آینده، تنظیم قولنامه در دفتار اسناد رسمی است. همچنین میتوایند از خدمات و آثار برتر و برجسته اسناد رسمی مانند اجرای مفاد آن از دایره اجرای ثبت بهره مند شوید. در دعاوی حقوقی این امر که مستند دعوا یک سند عادی باشد یا یک سند رسمی بسیار حائز اهمیت و سرنوشت ساز خواهد بود.

ایجاد تعهد
قولنامه حاکی از قول و قرار و توافق کتبی طرفین به معنای ایجاد تعهد برای ایشان است. طرفین قولنامه با تنظیم آن متعهد میگردند در موعد مقرر مثلا در دفترخانه رسمی شماره ۶٠ حاضر شده و بر اساس مفاد قولنامه تنظیمی اقدام به انجام عقد بیع یا معامله نمایند

وکیل قولنامه | تنظیم قولنامه و مبایعه نامه
تفاوت قولنامه با مبایعه نامه
مبایعه نامه که اصولا در بنگاه املاک تنظیم میگردد متضمن ماهیت یک عقد مانند عقد بیع است و در آن انتقال مالکیت صورت میپذیرد. قولنامه متضمن تعهد طرفین است. طرفین با تنظیم قولنامه خویشتن را مکلف به انجام امر یا اموری در آینده میدارند. تفاوت قولنامه با مبایعه نامه از حیث آثار حقوقی است که به بار می آورد.

مثال: شما پس از عقد بیع و انعقاد آن وفق مبایعه نامه مالک مبیع میشوید. چنانچه مبیع به شما تحویل نگردد، میتوانید دعوای حقوقی الزام به تحویل مبیع را طرح نمایید. اما اگر شما قولنامه تنظیم نموده باشید صرفا میتوایند الزام او به انجام تعهد وی را بخواهید.

اعتبار وجه التزام مندرج در قولنامه
درج وجه التزام در قولنامه بر مبنای ماده ١٠ قانون مدنی صحیح بوده و دارای حجیت و اعتبار است. عالم حقوق و اعتبار دست افراد جامعه را در برقراری معاملات و انعقاد انواع قراردادها گشوده گذاشته است. قولنامه ای که دارای وجه التزام است معتبر میباشد. ولیکن شرط قابل توجهی در جهت استفاده از این وجه التزام و مطالبه آن قرار دارد.

نکته: طرفی که میخواد وجه التزام را مطالبه نماید میبایست تعهدات خویش را به نحو احسن و تمام و کمال انجام داده باشد.

وکیل دعاوی حقوقی می افزاید: در تنظیم قرارداد مانند مبایعه نامه یا قرداد خرید و فروش خودرو نیز طرفین میتوانند شرط وجه التزام را درج نمایند و این امر مورد تراضی و توافق ایشان واقع گردد.

بررسی ماده ۴٧ و ۴٨ قانون ثبت
وکیل دعاوی حقوقی مختصرا تبیین میدارد: مفاد مادتین ۴٧ و ۴٨ قانون ثبت بر این معنا استوار است که قولنامه ای که مربوط به اموال غیرمنقول است میبایست در دفتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شود. در حالیکه قولنامه در معنا و مفهومی که ارائه گردید میان اشخاص عادی جامعه و یا توسط صاحبان بنگاه املاک تنظیم شده و دارای اعتبار بوده و قابلیت استناد در محکمه را دارد. زیرا قولنامه عادی زمین یا قولنامه عادی ملک دربردانده تعهد طرفین به انجام مفاد یک عقد در آینده است.

ذات و نفس قولنامه، تعهد است لذا تنظیم قولنامه برای اموال غیرمنقول صحیح و از تعهدی که ضمن آن ایجاد میشود میتوان استفاده نمود و هیچ مغایرتی با مفاد ماده ۴٧ و ۴٨ قانون ثبت ندارد.

بررسی اجمالی نکات کاربردی در تنظیم قولنامه
احراز سمت طرفین قولنامه اعم از مالک یا نماینده
اشراف کامل بر مشخصات کامل و دقیق ملک و درج آن در قولنامه
از تنظیم قولنامه دستی بپرهیزید.
در قولنامه تنظیمی در بنگاه درج و اخذ کد رهگیری فراموش نشود.
قولنامه بنگاهی به مهر و امضای بنگاه دار برسد.
در قولنامه وجه التزام تعیین نمایید.
هر نوع قولنامه ای که خارج از دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد، قولنامه عادی محسوب میشود خواه میان اشخاص تنظیم شده باشد خواه صاحب بنگاه املاک تنظیم نموده باشد.

قرارداد خرید و فروش خودرو را به راحتی امضا نکنید!

قرارداد خرید و فروش خودرو را به راحتی امضا نکنید!

وکیل

چرا توجه به مواردی که در نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو می‌آید مهم است؟

امروزه مردم در انعقاد نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو ، انتقال سند، تعویض پلاک و همینطور مسائل فنی خودروها مشکلات زیادی دارند.

 

قولنامه خودرو چیست؟

خرید خودرو در دو سال اخیر به شدت افزایش یافته است. افراد به منظور به دست آوردن سود از این بازار، وارد معامله‌ خودرو شده‌اند. اما این معاملات گاهی همراه با سود و گاهی همراه با ضرر بوده است. این ضررها هم در مورد خود مورد معامله و هم بابت نکاتی بوده که در نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو رعایت نشده است.

قرارداد خرید و فروش خودرو یا همان قولنامه یکی از اصلی‌ترین مراحل در معامله‌ی خودرو است. در واقع این سند در هنگام خرید‌و فروش خودرو تنظیم ‌می‌شود. چنانچه طبق قوانین تنظیم شود، در دادگاه دارای اعتبار است. بنابراین قولنامه خودرو یک برگ کاغذ است که با استفاده از کاربن در ۲ نسخه تهیه می‌شود.اصل آن به خریدار و کپی آن به فروشنده داده می‌شود.

ازجمله بندهایی‌ست که در نمونه قرارداد خرید‌ و فروش خودرو (قولنامه) باید ذکر شود :

 • مشخصات کامل طرفین
 • آدرس محل سکونت و شماره تلفن آنها
 • تمام مشخصات و جزئیات کارت شناسایی خودرو
 • وضعیت فنی خودرو
 • تاریخ تنظیم سند
 • زمان مراجعه برای تنظیم پلاک
 • مبلغی که به عنوان بیعانه پرداخت می‌شود
 • چگونگی پرداخت مبلغ

این موارد باید در قولنامه آورده شود. اما در خرید و فروش خودرو، بسیاری از افراد در حین معامله، سهل‌انگاری می‌کنند. در ادامه ، نکات مهم در زمینه نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو را مطرح می‌کنم.

نکات حقوقی در نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو

سهل‌انگاری و عدم توجه در هنگام تنظیم قرارداد خرید و فروش خودرو می‌تواند مشکلاتی را در آینده به همراه داشته باشد. نکات حقوقی نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو عبارتد از:

 • هنگام نوشتن قولنامه حتما از کاربن استفاده کنید. چراکه همه موارد باید در یک قولنامه ذکر شود. با دقت بررسی کنید که همه‌ی این موارد رعایت شود. در اخرین مرحله نیز کاربن را بردارید تا هر یک ازطرفین نسخه اصلی را امضا کند.
 • قبل از نوشتن نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو، بیمه نامه آن را به دقت مطالعه کنید. این اطلاعات بیمه نامه است که مشخص می‌کند خودرو تصادف کرده است یا نه! باید بدانید که خودرو ای که تصادف نکرده باشد از تخفیف بیمه برخوردار است.
 • همه نکات را به دقت در قرارداد ذکر کنید. برای مثال؛ دقت کنید که لوازم و وسایل جانبی خودرو با تمام ویژگی ها ذکر شود.
 • چگونگی پرداخت مبلغ را به طور دقیق ذکر کنید. اینکه چه میزان آن به صورت نقدی وچه میزان به صورت چک پرداخت می‌شود.
 • در مورد هر نکته‌ای که به توافق می‌رسید. در قرارداد ذکر کنید و هر شرط و بندی که در مورد آن مذاکره می‌کنید باید ذکر شود.
 • دقت کنید اطلاعات طرفین به طور دقیق از روی مدارک آنها نوشته شود. همینطور مدارک خودرو را قبل از تنظیم  قرارداد خرید و فروش خودرو ، با خود آن مطابقت دهید.
 • دقت کنید نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو، نباید خط خوردگی داشته باشد داشته باشد. تا اعتبار قولنامه حفظ شود.
 • اکثر دعاوی افراد در مورد قرارداد خرید و فروش خودرو مربوط به تنظیم سند است . پس توجه داشته باشید، اگر خودرویی که خریداری می کنید دست دوم است. هنگام تعویض پلاک، اگر خریدار باشید همراه فروشنده برای تعویض پلاک بروید. چراکه ممکن است شخص حق انجام معامله نداشته باشد. در این صورت وکالتنامه هم بی اعتبار است.
 • توجه کنید که حتما در بنگاه‌های معتبر و دارای پروانه و جواز کسب معامله کنید. همچنین باید یک نفر شاهد به همراه داشته باشید. شاهد باید هنگام امضای قولنامه حضور داشته باشد و قرارداد را امضا کند.
 • مبایعه نامه  برای خرید خودرو تهیه کنید. وقتی برای یک امری توافق می‌کنید باید سریعا آن را مکتوب کنید. بهتر است در این امر از قرارداد خرید و فروش خودرو استفاده کنید تا همه‌ی بندها و نکات را به طور دقیق رعایت کنید.

استعلام شکایت روی پلاک خودرو چگونه است؟

استعلام شکایتی بودن خودرو فک
استعلام فک پلاک خودرو از طریق پیامک
پلاک خودرو از طریق پیامک شماره پلاک استعلام – وکیل بندرعباس پلاک خودرو از کدملی سامانه استعلام توقیف پلاک خودرو نرم افزار

استعلام شکایت روی پلاک خودرو به چگونه است؟


حتما تاکنون عبارت «استعلام پلاک خودرو» به گوشتان خورده و حتی شاید به اهمیت آن در مراحل تعویض پلاک و خرید خودرو پی برده اید. اما سوال اصلی اینجاست که به راستی پیگیری پلاک خودرو چه لزومی داشته و اهمال آن چه عواقبی برای خریدار خودرو به همراه دارد؟ در این مقاله برایتان شکایت از پلاک خودرو را توضیح میدهیم.
سوال بسیاری از هموطنان ما نحوه استعلام پلاک خودرو است. چیزی که با یک سرچ ساده در موتورهای جستجو با نتایج متعددی روبرو میشوید که عنوان همه استعلام پلاک خودرو است اما هیچ کدام از این صفحات آنچه را که میخواهید به شما نمیدهند.
در ادامه تقاوت این موارد و نحوه دسترسی به آنها را توضیح میدهیم.


چه زمانی باید پلاک خودرو را استعلام کنیم؟


استعلام پلاک خودرو یکی از قواعد اصلی عقد قراردادهای خرید و فروش خودرو بوده و چشمپوشی از آن میتواند عواقب قضایی جبرانناپذیری را برای خریدار به همراه داشته باشد.


اما چه زمانی به استعلام پلاک خودرو نیاز داریم؟


زمانی که میخواهیم برای خرید خودرو مبایعه نامه امضا کنیم و به فروشنده بیعانه بدهیم. قبل از اینکه به فروشنده بیعانه بدهید حتما پیگیر وضعیت پلاک خودرو باشد تا مبادا خودرو سرقتی نباشد.
زمانی که خودرو را به صورت وکالتی خرید میکنید. اگرچه ما توصیه میکنیم که هرگز خودرو را به صورت  وکالتی خریداری نکنید اما اگر به هر دلیلی مجبور به انجام این کار هستید، حتما قبل از دریافت وکالت نسبت به استعلام پلاک خودرو اقدام کنید.
تنها راه برای استعلام پلاک خودرو و اطمینان از سرقتی نبودن خودرو، تماس با پلیس ۱۱۰ است. اما برای دریافت سایر اطلاعات مثل بدهی عوارض شهرداری و خلافی خودرو باید به ترتیب به دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری و دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنید.
اگرچه روشهای آنلاین و پیامکی برای دریافت خلافی خودرو هم وجود دارد اما متاسفانه اطلاعات به دست آمده از این روشها به روز نیستند و مربوط به ۱۰ روز قبل میشود. بنابراین برای دریافت آخرین وضعیت خلافی خودرو راهی جز مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ ندارید.


فک پلاک خودرو چیست؟


یکی دیگر از مباحث مهم تنظیم سند و عقد قرارداد خریدوفروش خودرو فک پلاک است که پس از استعلام پلاک خودرو میبایست صورت پذیرد. اما فک پلاک خودرو چیست؟ فک پلاک به مرحلهای از تعویض پلاک گفته میشود که طی آن پلاک سابق خودرو از اتومبیل مورد معامله برداشته میشود و امکان الحاق پلاک جدید برای خودرو به وجود میآید.


پیگیری وضعیت پلاک فک شده


این موضوع بیشتر برای افرادی ضرورت دارد که خودرو خود را به صورت وکالتی میفروشند. در صورتی که خودرویی را به صورت وکالتی فروختهاید حتما وضعیت پلاک را پیگیری کنید تا از فک پلاک مطمئن شوید. در غیر اینصورت در صورتی که خریدار بدون فک پلاک نسبت به انجام جرمی اقدام کند از لحاظ قانونی شما درگیر هستید.

برای پیگیری وضعیت پلاک باید وارد وبسایت راهور شده و سپس در صفحه مربوط به پیگیری وضعیت پلاک خودرو، شماره ملی خود یا صاحب فعلی خودرو را وارد کنید. پس از انجام این کار و وارد کردن کد امنیتی وبسایت، تنها کافی است که گزینه جستوجو را انتخاب کرده و منتظر ارائه نتایج از سوی راهور ناجا باشید.

 

 

چه زمانی باید پلاک خودرو را استعلام کنیم؟

استعلام پلاک خودرو یکی از قواعد اصلی عقد قراردادهای خرید و فروش خودرو بوده و چشمپوشی از آن میتواند عواقب قضایی جبرانناپذیری را برای خریدار به همراه داشته باشد.

اما چه زمانی به استعلام پلاک خودرو نیاز داریم؟

زمانی که میخواهیم برای خرید خودرو مبایعه نامه امضا کنیم و به فروشنده بیعانه بدهیم. قبل از اینکه به فروشنده بیعانه بدهید حتما پیگیر وضعیت پلاک خودرو باشد تا مبادا خودرو سرقتی نباشد.

فک پلاک خودرو چیست؟

فک پلاک به مرحله ای از تعویض پلاک گفته میشود که طی آن پلاک سابق خودرو از اتومبیل مورد معامله برداشته میشود و امکان الحاق پلاک جدید برای خودرو به وجود میآید.