نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر

فسخ نکاح و مهریه تعریف فسخ نکاح دادخواست – وکیل بندرعباس مدت زمان فسخ نکاح نمونه رای فسخ نکاح تدلیس در نکاح و مهریه فسخ نکاح بعد از چند سال تعریف فسخ نکاح

انواع طلاق، شرایط دریافت مهریه، دریافت نفقه
 

نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر

نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد به زوجیت یکدیگر در می آیند که یکی از مهم ترین عقود در روابط میان افراد است . عقد نکاح برای زوجین حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی به بار می آورد به عبارت دیگر عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود آثاری دارد که در قوانین و مقررات مختلف به آن اشاره شده است . زمانی که زن و مردی با هم ازدواج می کنند این امکان وجود دارد که به دلیل برخی شرایط تصمیم به طلاق و یا عقد نکاح آنان منحل شود که موارد انحلال عقد که همان موارد فسخ نکاح است در قانون مدنی و عقدنامه زوجین بیان شده است . فسخ نکاح با طلاق متفاوت است و همچنین آثار و تبعات حقوقی متفاوتی نیز دارد اما چه فسخ نکاح از جانب مرد و چه فسخ نکاح از جانب زن در صورتی که در دادگاه یکی از شرایط فسخ احراز گردد موجب فسخ نکاح است که یکی از عیوبی منجر به فسخ نکاح که میان زن و مرد مشترک می باشد جنون است . در قانون جنون به دو دسته جنون دائمی و جنون ادورای تقسیم می گردد که در هر دو صورت به زوجه یا زوج در صورت وجود شرایطی امکان فسخ نکاح را می دهد که در این صورت زوجه باید با تنظیم و نوشتن دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر به مرجع قضایی درخواست فسخ نکاح را بدهد که دادگاه با بررسی مدارک و شواهد در صورت احراز جنون زوج رای مقتضی را صادر می کند . در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر و نحوه تنظیم و نگارش دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر می پردازیم .

نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر
نمونه فرم دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر برای ارائه به دادگاه نخستین در ذیل قرار داده ایم :

نحوه تنظیم و نگارش دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر
نحوه نوشتن و تنظیم نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر به طور کلی به صورت زیر می باشد ، به عبارت دیگر چه زوج و چه زوجه می تواند به صورت تقریبی دادخواست زیر را به دادگاه ارائه دهند اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید .

خواهان : . . . . . . ( مشخصات زوجه ) ( زن )

خوانده : . . . . . . ( مشخصات زوج ) ( شوهر )

وکیل یا نماینده قانونی : …….. ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود )

خواسته یا موضوع و بهای آن : ( تقاضای فسخ به لحاظ جنون ادواری خوانده ( زوج )

دلایل و منضمات دادخواست : 1 –  فتوکپی مصدق عقدنامه . . .  2 – فتوکپی مصدق گواهی پزشکی . . .
شرح دادخواست :
سلام با احترام به استحضار می رساند :
با توجه به عقدنامه مورخ . . . فی مابین اینجانب خواهان . . . و خوانده آقای . . . متاسفانه بعد عروسی ( قبل از عروسی ) متوجه جنون ادواری ( جنون اطباقی _ جنون مستمر ) خوانده شدم و نظر به فتوکپی مصدق گواهی پزشکی ( پزشکی قانونی _ پزشک معالج ) و عدم امکان ادامه زندگی مشترک با مشارالیه ، لذا به استناد ماده 1121 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور نسبت به فسخ واقعه نکاح با احتساب خسارات قانونی را دارم .

نکته قابل توجه این است که اگر زوج یا زوجه بخواهند به دلیل جنون ادواری همسر تقاضای طلاق بدهند باید توجه داشته باشند که تفاوتی که میان جنون زن و جنون مرد وجود دارد این است که جنون مرد در هر حال سبب ایجاد حق فسخ برای زن خواهد شد ؛ چه این جنون قبل از عقد بوجود آمده باشد و چه بعد از ازدواج مرد دیوانه بشود . منتها ، جنون در زن تنها موقعی سبب ایجاد حق فسخ برای مرد می شود که زن حین عقد مجنون باشد و جنون بعد از عقد سبب ایجاد حق فسخ برای مردان نمی شود .
از آنجایی که فرض بر درمان نشدن یا سختی درمان این بیماری ها است ، در این صورت اگر این بیماری ها درمان بشوند ، بنظر می رسد که فسخ مبنای خود را از دست بدهد و دیگر نمی توانند به استناد جنون همسر درخواست طلاق بدهند  .
جنون ادواری را می توان گفت به معنای وضعیت با بیماری است که گاهی فرد در دوران صحت و عاقلانه رفتار می کند و گاهی دچار جنون است .

 نمونه دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع

دادخواست فسخ معامله به علت عدم پرداخت ثمن- وکیل بندرعباس نمونه غبن فاحشن عیبن تدلیس دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد خیار تدلیس

 نمونه دادخواست فسخ معامله
نمونه دادخواست فسخ معامله

دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع

 نمونه دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع

از مهم ترین قرارداد های که امروزه میان افراد جامعه رایج است قرارداد خرید و فروش یا بیع است اصولا هدف از معامله و خرید کالا علاوه بر دریافت سود ، وجود یک سری صفات و ویژگی های است که موجب تقاضا و خرید آن می گردد ولی اگر کالایی که خریداری می شود دارای عیبی باشد که فروشنده بیان نکرده است و یا اگر بعد از معامله مشخص و معلوم شود که مبیع معیوب بوده ، مشتری مختار است کالا را قبول کند با اخذ ارش ( مبلغ ما به التفاوت کالای سالم و معیوب ) یا معامله را فسخ نماید . در واقع برای فسخ یک معامله باید طرفین شرایط فسخ را داشته باشند که در قانون مدنی شرایط و یا خیاراتی که می توان با استناد به آن ها قرارداد را فسخ نمود بیان شده است . مواردی که اختیار فسخ را به طرفین می دهد در حقوق به عنوان خیارات نام دارد و همچنین در قراردادها بندی با عنوان خیارات وجود دارد . خیار یعنی اختیاری که قانون به افراد می دهد تا در صورت وجود آن بتوانند معامله خود را فسخ نمایند که یکی از خیارات بیان شده در قانون خیار عیب است بدین صورت که اگر کالای خریداری شود که معیوب بوده و استفاده از آن غیر ممکن باشد و یا ارزش مال کاسته شود مشتری با استناد به خیار عیب اختیار فسخ معامله را دارد . خریدار می تواند با تنظیم و ارائه دادخواست فسخ معامله از طرف خریدار به لحاظ معیوب بودن مبیع به دادگاه درخواست معامله را فسخ نماید . به همین دلیل در این مقاله نمونه فرم دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع برای ارائه به دادگاه نخستین و تنظیم و نوشتن دادخواست فسخ معامله به علت عیب در مبیع می پردازیم .

نمونه فرم دادخواست برای ارائه به دادگاه نخستین :
نمونه فرم دادخواست فسخ معامله از طرف خریدار به لحاظ معیوب بودن مبیع برای ارائه به دادگاه نخستین در ذیل قرار داده ایم :

تنظیم و نوشتن دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع
نحوه نوشتن و تنظیم دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع به طور کلی به صورت زیر می باشد اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید .

خواهان : . . . ( مشخصات خریدار )

خوانده : . . . ( مشخصات فروشنده )

وکیل یا نماینده قانونی : . . . . . ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود )

خواسته یا موضوع و بهای آن : ( صدور حکم بر فسخ معامله به لحاظ معیوب بودن مبیع مقوم بر ریال به احتساب کلیه خسارات قانونی )

دلایل و منضمات دادخواست : 1 – فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ . . .  2 – ارجاع امر به کارشناس

شرح دادخواست :
سلام با احترام به استحضار می رساند :
1 – اینجانب به موجب قرارداد پیوست یک دستگاه ماشین قالیبافی 500 شانه از خوانده محترم خریداری نموده ام و ثمن آن را کلا به فروشنده پرداخت کرده ام . 2 – پس از تحویل دستگاه مذکور متوجه شدم که دستگاه معیوب می باشد لذا مستندا به ماده 422 قانون مدنی و مواد 198 ، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر فسخ معامله مورخ . . . به لحاظ خیار عیب با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست .

به عنوان مثال : اگر فردی خودرو یا ملکی را به دیگری بفروشد و فروشنده عیب خودرو یا ملک را به فرد متقاضی خرید یا خریدار بیان نکند خریدار بر طبق قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی می تواند برای معیوب بودن کالا به دادگاه شکایت نماید بدین منظور با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و فرم دادخواست را دریافت کند و با تنظیم دادخواست فسخ قرارداد به علت معیوب بودن کالا را درخواست نماید و برای دادگاه صالح ارسال نماید .

نکته قابل توجه این است که برای فسخ معامله با استناد به خیار عیب وجود شرایط زیر الزامی است :

اولا )  مشتری از وجود عیب نا آگاه باشد .
دوما ) عیب باید در زمان انعقاد عقد وجود داشته باشد .
سوما ) اگر قرارداد منعقد شود ولی هنوز کالا به مشتری تحویل داده نشده است ، عیبی در کالا رویت شود ، باز هم مشتری حق فسخ خواهد داشت . در صورت وجود این شرایط مشتری می تواند دادخواست فسخ معامله به دلیل معیوب بودن کالا را تنظیم و ارائه کند .