عقد صلح و نکات حقوقی آن

عقد صلح و نکات حقوقی آن چیست؟ طبق ماده ۷۵۲ قانون مدنی تصویب شده است. قرارداد صلح را بیشتربا نام سید الاحکام می شناسند.عقد صلح مانند تمامی عقد های دیگر آثار حقوقی و مدنی به همراه متعاهدین آنها خواهد داشت. شاید برایتان سوال باشد که عقد صلح درچه مواردی توسط دادگاه صادر می شود که در ادامه به این سوال نیز پاسخ خواهیم داد. قرارداد صلح در واقع عقدی است که برای پایان نزاع و دعوای افراد توسط دادگاه صادر می شود.

همچنین این عقد را می توان برای پایان اختلافات افراد بر سر معاملات نیز واقع نمود.من جمله عقمودی است که قدرت اخیتار و آزادی عمل بسیاری به طرفین معامله می دهد تا آنجا که بسیاری از اعمال را که نمی توان درقالب سایر عقود عملی کرد را به راحتی با ایجاد صلح  اجرایی نمود . یکی از مزایای که باعث متمایز بودن قرارداد صلح بر دیگر عقد ها می شود این است که این عقد باعث می شود صلح و سازش افراد بیشتر شده و به اختلافات خود خاتمه دهند.

انواع قرارداد صلح کدامند؟
صلح برای موارد بسیار زیادی صادر می شود اما این عقد به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود که در ادامه به این دو دسته اشاره کرده ایم:

صدورقرارداد صلح برای دعوا
وقتی دو شخص بر سر هر موضوعی با یکدیگر به دعوا می پردازند و نمی توانند ماجرا را مابین خود تمام کنند، به دادگاه مراجعه می کنند و از دادگاه می خواهند که برای آن ها عقد را تنظیم نماید. وقتی عقد مابین این دو صادر شود در واقع هردوی آن ها آن را امضا کرده و گواهی می دهند که دیگر اختلافی ما بین آن ها نیست و دیگر به دعوا نمی پردازند. البته قرارداد صلح با عنوان دعوا به راحتی صادر نمی شود و در واقع قاضی دادگاه موظف است دو طرف دعوا را به نتیجه مشخصی برساند.

صدور قرارداد صلح برای معاملات افراد
اگر دو فرد بر سر یک ملک با یکدیگر معامله کنند و یکی از آن ها به قوانین معامله پایبند نباشد، در صورتی که مابین آن ها نزاع پیش بیاید، توسط وکیل ملکی دادگاه برای آن ها عقد را صادر می کند.البته در این‌مورد به سادگی صادر نخواهد شد و باید دادگاه اختلاف پیش آمده را حل نماید.

برای تنظیم مصالحه نامه افراد باید دارای چه شرایطی باشند؟
برای تنظیم قرارداد صلح افراد باید دارای شرایط به خصوصی باشند. چند مورد از شرایط افراد  را در ادامه بیان کرده ایم:

کامل بودن بلوغ و رشد عقلی هر دو طرفی که مابین آن ها قرارداد امضا می شود باید به سن قانونی رسیده باشند و بلوغ آن ها کامل باشد. در صورتی که افراد دارای رشد عقلی مناسب و رسیدن با بلوغ نباشند، ما بین آن ها عقد امضا نخواهد شد.
امضای عقد برای انجام کار های حرام : قرارداد صلح هیچ گاه برای انجام اعمال حرام و ناشایست امضا نخواهد و هر عملی که طبق دین اسلام جز اعمال حرام باشد نمی تواند در قرارداد صلح جایگاهی داشته باشد. برای مثال اگر حین توافق برای امضای عقد شخص از فرد متقابلش بخواهد که به مصرف مشروب بپردازد، صلح صادر نخواهد شد و افراد نباید آن را امضا نمایند. همچنین اگر فردی بخواهد طی امضای عقد ثلح مال حرامی را به مال حلال تبدیل نماید نیز این عقد جایز نیست و نباید امضا شود.
امضای قرارداد صلح برای فرار از دین : قرارداد صلح هیچ گاه برای افرادی که قصد فرار از دین را دارند صادر نخواهد شد، برای مثال شخصی که طلبکاران زیادی دارد و از آن ها می خواهد با قبول خسارت قرارداد را امضا کنند، این عقد باطل خواهد بود و دادگاه نیز آن را تایید نخواهد کرد.
صلح بر امر باطل : اگر دو فردیک زمین را با هم معامله کنند که آن زمین صاحب مشخصی نداشته و در واقع صاحب آن هیچ کدام از این دو نفر نبوده باشند، در صورتی که در حین معمله آن زمین با یکدیگر نزاع کنند، جاری نمودن عقدجایز نخواهد بود و طبق قوانین اسلامی و حقوقی کشورمان این عقد باطل خواهد بود.
قرارداد صلح با عنوان اموال دولتی : اگر فردی با هیچ شخصی نزاع نداشته باشد و بخواهد با اموال دولتی قرارداد صلح امضا کند، امکان امضای عقد وجود نخواهد داشت. این به این دلیل است که افراد برای امضا می بایستی بر سر ملکی در خواست قرارداد صلح دهند که در مالکیت شخصی باشد و هیچ کس نمی تواند برای اموال دولتی صلح امضا نماید.