وکیل کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به بیان وکیل کلاهبرداری زین پس در این مقاله در جهت سهولت در تفسیر و شرح آن، مختصرا قانون تشدید نامبرده میشود. وکیل کلاهبرداری پیش از شرح ماده یک قانون تشدید بیان میدارد:
قانون مذکور برخلاف عقیده برخی، جزو منابع اصلی حقوق جزای اختصاصی در امر تشخیص مصادیق مجرمانه چهار جرم مهم در دعاوی کیفری یعنی کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع میباشد.

نکات مهم و کاربردی ماده یک قانون تشدید
وکیل کلاهبرداری نکات مهم و کاربردی ماده ۱ قانون تشدید را فهرست وار ارائه میدارد:

این ماده در مقام بیان عنصر قانونی جرم کلاهبرداری است.
ماده یک تعریف جرم کلاهبرداری را ارائه ننموده و صرفا مصادیق آن را بیان کرده است.
کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است.
در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان “احتیال” نام برده شده است.
مفاصا حساب در این ماده به معنی “سند تسویه بدهی” است.
حواله سندی است که به موجب آن دائن میتواند طلب تشخیص شده خود را دریافت کند.
وکیل متخصص کلاهبرداری می افزاید:

کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است فلدا حصول نتیجه و تحصیل مال دیگری، شرط تحقق این جرم است.
شرط اغفال و فریب قربانی مستلزم آن است که شخص مورد نظر عملا فریب بخورد که این امر بنا بر معیار شخصی سنجیده میشود.
نکته: مصادیق کلاهبرداری که در ماده یک قانون تشدید ذکر شده، حصری نبوده بلکه تمثیلی میباشد.

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
وکیل کلاهبرداری مختصرا بیان میدارد: توسل به وسایل متقلبانه که شامل اقدامات نیز میشود و تحصیل مال دیگری از طریق آن عناصر تشکیل دهنده جرم مذکور هستند. وکیل کلاهبرداری خاطرنشان میدارد: مسلما علاوه بر عنصر قانونی یعنی ماده یک قانون تشدید، در جهت تحقق این جرم، عنصر مادی و معنوی نیز ضروری است. خوب است به یاد داشته باشید که عنصر مادی جرم کلاهبرداری همواره بصورت بروز فعل مثبت بوده و تحقق جرم مذکور از طریق ترک فعل غیرقابل تصور است. وکیل کلاهبرداری می افزاید: ترک فعل حتی اگر همراه با سوء نیت باشد بازهم نمیتواند بعنوان عنصر مادی جرم مذکور به حساب آید.

نکته: بسیاری از حقوقدانان جرم کلاهبرداری را از جمله جرایم “یقه سفیدها” میدانند.

مقایسه جرم کلاهبرداری با سرقت
وجه تمایز این جرم با جرم سرقت، متوسل به خدعه، فریب و نیرنگ توسط مجرم است. در حالیکه در جرم سرقت، سارق یا همان دزد، برای انجام فعل مجرمانه دزدی، مالباخته را فریب نداده و به انجام هیچگونه از عملیات متقلبانه متوسل نمیشود. وکیل کلاهبرداری ادامه میدهد: در سرقت و دزدی، سارق مال دیگری را بدون رضایت و گاها اطلاع او می رباید ولی در جرم کلاهبرداری، شخص مجرم یا همان کلاهبردار، شرایطی را بوجود می آورد که مالباخته حتی با اصرار فراوان نیز مال خود را به او طوعا و رغبتا میدهد.

تکلیف شاکی وفق ماده یک قانون تشدید
در دعوای کیفری و پرونده کیفری جرم کلاهبرداری، شاکی باید این امر را که متهم به وسایل متقلبانه توسل جسته است را اثبات نماید. لذا وکیل کلاهبرداری می افزاید: برای اثبات این جرم تنها اثبات برده شدن مال توسط ماهم کفایت نمینماید و باید متقلبانه بودن وسایل و عملیات متهم نیز احراز گردد. همچنین به زعم وکیل کلاهبرداری، بردن مال دیگری در کلاهبرداری باید پس از توسل به وسایل متقلبانه رخ دهد و اگر علت یا سبب دیگری این رابطه را قطع نماید، مورد اد مصادیق جرم کلاهبرداری نخواهد بود.

نکته: دادگاه در دعوای کیفری برای تشخیص متقلبانه بودن با استفاده از ضابطه نوعی به عرف مراجعه مینماید.

تحقق این جرم توسط کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی،
ارائه سمت و اختیارات واهی از سوی کلاهبردار،
تحقق جرم کلاهبرداری با استفاده از تبلیغ عامه،
تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری
و شروع به جرم کلاهبرداری خواهد پرداخت.

جرم كلاهبرداري و مجازات آن

جرم كلاهبرداري و مجازات آن

وکیل

شرکت در جرم کلاهبرداری از منظر قانون

شرکت در جرم به معنای دخالت و ارتکاب اجزای اصلی یک جرم توسط اشخاص. شرکت در جرم کلاهبرداری نیز زمانی محقق میشود دو نفر یا بیشتر در عنصر مادی جرم که موجب بروز و وقوع آن فعل میشود دخالت داشته باشند. شرکت در جرم کلاهبرداری به معنای آن است که نتیجه مجرمانه، به فعل یا افعال کلیه مرتکبین منتسب باشد.

این جرم چه زمانی محقق میگردد؟

شرکت در جرم کلاهبرداری زمانی محقق میشود که هریک از فاعلین و مداخله کنندگان به نحوی از انحا در عنصر اصلی و فعل مادی جرم کلاهبرداری نقش آفرینی کرده باشند.

ماده قانونی شرکت در جرم چیست؟

هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.

بهترین تطبیق که ساده ترین بیان در القا مفهوم شرکت در جرم کلاهبرداری نیز میباشد به این نحو است: شرکت در جرم کلاهبرداری مطابق ماده مرقوم به دلیل اینکه شرکای جرم در تحقق نتیجه به موجب دخالتی که در عنصر مادی جرم دارند، سهیم هستند محقق میشود. هر یک از فاعلان این جرم در بوجود آمدن نتیجه مجرمانه سهیم بوده و نتیجه مجرمانه در اثر رفتار مجرمانه ایشان تحقق یافته است.

شرکت در جرم کلاهبرداری چه مجازاتی دارد؟

مجازاتهای حبس ١ تا ٧ سال و یا ٢ تا ١٠ سال و رد مال به صاحبش و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و درصورتیکه مرتکب کارمند دولت باشد، انفصال دائم وی از خدمات دولت میباشد.

شرکت در جرم کلاهبرداری نیز از آن رو که طبق قانون، هریک از شرکا مجازات فاعل مستقل دارد، لذا بر تک تک فاعلان این جرم و اشخاصی که بر ایشان صدق عنوان شرکت در جرم کلاهبرداری نماید، مجازات کامل بار خواهد شد.

 

وکیل کلاهبرداری در فروش ملک

 

وکیل کلاهبرداری در فروش ملک

وکیل و مشاور حقوقی بندرعباس

برخی از سودجویان و کلاهبرداران با شناسایی املاکی که مدت‌ها از مالکانشان خبری نیست، به جعل اسناد این املاک (زمین – خانه) اقدام و برای آن‎ها مشتری پیدا کرده و معامله خود را هم کاملاً قانونی جلوه می‎دهند و با سوءاستفاده از برخی آژانس‎های املاک، ملک را واگذار می‎کنند.

کلاهبرداری در فروش ملک

کلاهبرداری املاک هر روز با استفاده از روش‎های جدید در حال افزایش است و هر روز با شنیدن اخبار از گوشه و کنار کشور از این موضوع با خبر می‎شویم. چه بسا افرادی با امید خرید سرپناه و یا فروش خانه و ملک‎شان که شاید تنها سرمایه آن‎هاست در دام کلاهبرداران و شیادان افتاده‎اند و حاصل یک عمر زندگی خود را به دلیل بی‎توجهی و ناآشنایی با قوانین خرید و فروش یک‎ شبه بر باد داده‎ و ضررهایی جبران‎ناپذیر به خود و خانواده وارد کرده‎اند.‌ در مجله دلتا به بررسی جرم کلاهبرداری در فروش ملک و راهکارهایی به منظور پیشگیری از این جرم پرداخته شده است.

نکات مهم کلاهبرداری در فروش ملک

۱. فقط معامله ملک را در بنگاه‌های دارای پروانه کسب و کدرهگیری انجام دهید. مهم‎ترین مزیت سامانه کد رهگیری جلوگیری از کلاهبرداری در فروش یک ملک به چند مشتری است.

۲. از اعتماد بی‎جا پرهیز کنید و به خویشاوندان نزدیک هم اعتماد نکنید. قبل از معامله در خصوص تمام زوایای معامله و قرارداد بررسی‌های لازم را انجام دهید. ممکن است نزدیک‎ترین فرد به شما هم به دلیل بی‎توجهی دچار اشتباه شده و توسط سودجویان فریب خورده باشد.

۳. از طمع کردن که معمولاً به واسطه چرب‎زبانی و دروغ‎گویی واسطه‎گران و افراد سودجو ایجاد می‎شود، بپرهیزید و با دقت و تحقیق بیشتر در موارد زیر راجع به تصمیم خود اطمینان حاصل کنید.

  • ملک مورد معامله و قیمت آن
  • مالکیت رسمی آن
  • کاربری ملک
  • ممنوع المعامله نبودن مالک و فروشنده
  • موقعیت جغرافیایی ملک برای اطلاع از این‎که در طرح‎های عمرانی شهرداری و … واقع نشده باشد.

۴. در بسیاری از موارد مشاهده شده که فروشنده یا بنگاه‎های ملکی نامعتبر، واحدی را به مشتری نشان داده اما در قرارداد مشخصات ملک دیگری را قید کرده‎اند که یا اصلاً وجود خارجی ندارد  یا در منطقه غیر از محل و موقعیت ملک قرار داشته است.

 

۵. در پیش‎خرید باید ابتدا از تعداد کل واحدهای مسکونی در ساختمانی که برای پیش‎فروش عرضه شده مطلع شد و بعد از آن، تعداد واحدهایی که پیش‎فروش شده را شناسایی کنید. اگر بیشتر از نیمی از واحدها به صورت قطعی پیش‎فروش شده است، برای انجام معامله کمی تامل کنید. زیرا در برخی موارد سازنده‎هایی که اکثر واحدهای ساختمان را از قبل پیش‎فروش کرده‎اند، معمولاً تعهداتشان را اجرا نمی‎کنند. کلاهبرداری از طریق پیش‎فروش آپارتمان فقط در ساختمان‎ها و مجتمع‎های کوچک اتفاق نمی‎افتد، بلکه انبوه سازان نیز به دلایل مختلف از عمل به تعهداتشان ناتوان و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و متواری می‎شوند.

۶. گاهی کلاهبردار، ملکی را اجاره می‎کند و بعد از مدتی با مانورهای متقلبانه خود را به عنوان مالک معرفی و ملک اجاره‎ای را برای فروش آگهی می‎کند.

۷. برخی از سودجویان و کلاهبرداران با شناسایی املاکی که مدت‎ها از مالکانشان خبری نیست، به جعل اسناد این املاک ( زمین – خانه) اقدام و برای آن‎ها مشتری پیدا کرده و معامله خود را هم کاملاً قانونی جلوه می‎دهند و با سوءاستفاده از برخی آژانس‎های املاک، ملک را واگذار می‎کنند.

حتی در مواردی کلاهبردار، با کمک شرکای خود در مدتی کوتاه یک بنگاه معامله املاک صوری تاسیس کرده و پس از اجرای نقشه خود آن را تعطیل کرده و متواری می‎شود.

 

۸. بعضی از کلاهبرداران ملکی هنگام خرید ملک با پرداخت مبلغ کمی از ثمن معامله، خود را مالک خانه می‎کنند و از پرداخت بقیه مبلغ مورد معامله خودداری و به نوعی حق فسخ تعیین شده را از فروشنده سلب می‎کنند. بنابراین حتماً در قرارداد فروش ذکر شود که در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط یا وصول نشدن چک‎ها، معامله فسخ و ضرر و زیان عدم پرداخت از متخلف دریافت می‎شود.

۹. در برخی از موارد که کلاهبرداری املاک انجام شده است، افراد متقلب خود را به عنوان نماینده شرکت‌ها و یا موسسات معرفی می‎کنند. در صورت خرید اراضی و املاکی که در مالکیت اشخاص حقوقی اعم از شرکت‎ها، بانک‎ها و ارگان‎های دولتی و غیر دولتی است، باید مصوبات اعضای هیئت مدیره درباره واگذاری آن املاک و مجوزهای صاحبان امضا با توجه به اساسنامه و صحت معرفی‎نامه‎های نمایندگان حقوقی آن‎ها رویت و مورد توجه کافی قرار گیرد.

وکیل و مشاور حقوقی بندرعباس

کلاهبرداری اینترنتی — وکیل بندرعباس

کلاهبرداری اینترنتی

چیست؟

کلاهبرداری همواره مستلزم اینست که بزهکار با فریب اشخاص حقیقی یا حقوقی مردم را به وجود شرکت ها، کارخانجات یا به طور کلی هر امر واهی و غیر واقعی امیدوار کند یا آنان را از امور موهومی بترساند و یا اقدام به جعل عناوین نماید و در نهایت از این طریق اموال افراد را در قالب اسناد مالی، وجوه نقد یا سایر اموال منقول و غیر منقول برباید. (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری)

در شکل سنتی آن معمولا کلاهبردار با افراد ارتباط فیزیکی و رو در رو بر قرار نموده و از این طریق با فریب شخص مال او را می برد. در نتیجه معمولا کشف جرم، شناسایی مجرم و دستگیری وی معمولا امکان پذیرتر است.

کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

در شیوه های امروزی تر کلاهبرداری – که با پیشرفت تکنولوژی و افزایش جایگاه فن آوری و ابزار های مدرن در نزد مردم ارتباط تنگاتنگی دارد – کلاهبرداری از طریق فریب اشخاص در مورد امور واهی یا جعل عناوین و ..  از طریق ایجاد یا تغییر یا دستکاری در داده های موجود در سیستم های رایانه ای صورت می گیرد و این موضوع در نهایت به ربودن اموال شخص منجر می گردد.(ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای)

اغلب برای دسترسی به داده های نخست جهت بردن مال دیگران شیوه هایی به کار گرفته می شوند که به آنها مهندسی اجتماعی می گویند – مهندسی اجتماعی معمولا به اقدامات فریب کارانه کلاهبرداران برای بدست آوردن داده های مختلف از اشخاص گفته می شود- یا جرایم دیگری مانند ربودن داده ها و دسترسی غیر مجاز به داده های دیگری مقدمه کلاهبرداری واقع می گردند. در این قبیل موارد به نظر می رسد امکان بررسی موضوع با توجه به تعدد جرم مطرح باشد.

اگر در گذشته و در شکل سنتی کلاهبرداری امکان فریب ماشین ها و دستگاه ها امری بحث بر انگیز بود؛ امروزه در اینکه کلاهبرداری اینترنتی در بسیاری موارد می تواند از طریق فریب ماشین ها صورت گیرد تردیدی در بین افراد وجود ندارد.

مجازات کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

متاسفانه علی رغم اینکه کلاهبرداری رایانه ای – که در میان مردم بیشتر به کلاهبرداری اینترنتی مشهور می باشد – بسیار افزایش داشته است؛ قانون جرایم رایانه ای  اقدام به کاهش مجازات این مجرمین نموده است. این قانون حداقل مجازات حبس را مانند گذشته یک سال در نظر گرفته، ولی حداکثر آن را از هفت سال به پنج سال کاهش داده است.

در مورد جزای نقدی نیز در حالی که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جزای نقدی را معادل مال حاصل از جرم  و در هر حال مجرم را ملزم به پرداخت آن دانسته بود؛ قانون جرایم رایانه ای جزای نقدی بین بیست میلیون ریال تا یک صد میلیون ریال را برای کلاهبرداران اینترنتی در نظر گرفته و قاضی را در حکم بدان مخیر نموده است.

درست است منتقدین حبس مجرمین معتقدند حبس در بسیاری از موارد امکان اصلاح مجرم را همراه ندارد؛ اما کاهش جزای نقدی در حق دولت با توجه به هزینه های گزاف این جرایم برای سیستم قضایی به نظر منطقی نیست.

بدیهی است رد مال در هر دو حالت بر عهده کلاهبردار می باشد.

انواع رایج کلاهبرداری اینترنتی در ایران:

۱- فروش اقلام و ارائه خدمات به ارزانترین قیمت در بازار به طوری که حتما افراد نسبت به خرید آن وسوسه شوند. گاه این کالا می تواند پوشک یا تور مسافرتی و … باشد.

۲- متاسفانه در برخی از موارد دیده شده کلاهبرداری اینترنتی در قالب پوشش امور خیریه مانند موسسات جعلی خیریه یا ارائه شماره حساب برای کمک به مردم در حوادث غیر مترقبه مانند سیل اخیر صورت می گیرد.

۳- در بسیاری از موارد دیده شده با تماس های تلفنی و به بهانه برنده شدن جایزه یا رفع مشکل پرداخت حقوق افراد کشاندن افراد به صورت تلفنی یا با کشاندن آنها پای دستگاه های خود پرداز حساب اشخاص خالی شده است.

۴- ارائه اینترنت رایگان و نامحدود در مکان های عمومی حتی گاه در هتل ها و رستوران ها می تواند به هک شدن سیستم های رایانه ای افراد و سرقت اطلاعات بانکی یا سایر اطلاعات شان منجر گردد.

۵- در سال های اخیر سایت ها و کانال های تلگرامی شرط بندی به خصوص در مناطق محروم که جوانان با فقدان امکانات تفریحی و کار مواجه بوده اند توانسته اند با کسب وجوه مختلف از افراد قربانیان زیادی بگیرند.

۶- استفاده از رسید سازهای تقلبی جهت تایید واریز وجه و خرید از افراد نیز متاسفانه امری رایج است.

۷- اسکیمرها با جعل کارت های بانکی می توانند مستقیما یا غیر مستقیم و با واسطه در برداشت و انتقال وجوه از حساب شما مورد استفاده قرار گیرند.

کلاهبرداری اینترنتی

وکیل و مشاور حقوقی بندرعباس
وکیل و مشاور حقوقی بندرعباس

کلاهبرداری اینترنتی

چیست؟

کلاهبرداری همواره مستلزم اینست که بزهکار با فریب اشخاص حقیقی یا حقوقی مردم را به وجود شرکت ها، کارخانجات یا به طور کلی هر امر واهی و غیر واقعی امیدوار کند یا آنان را از امور موهومی بترساند و یا اقدام به جعل عناوین نماید و در نهایت از این طریق اموال افراد را در قالب اسناد مالی، وجوه نقد یا سایر اموال منقول و غیر منقول برباید. (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری)

در شکل سنتی آن معمولا کلاهبردار با افراد ارتباط فیزیکی و رو در رو بر قرار نموده و از این طریق با فریب شخص مال او را می برد. در نتیجه معمولا کشف جرم، شناسایی مجرم و دستگیری وی معمولا امکان پذیرتر است.

کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

در شیوه های امروزی تر کلاهبرداری – که با پیشرفت تکنولوژی و افزایش جایگاه فن آوری و ابزار های مدرن در نزد مردم ارتباط تنگاتنگی دارد – کلاهبرداری از طریق فریب اشخاص در مورد امور واهی یا جعل عناوین و ..  از طریق ایجاد یا تغییر یا دستکاری در داده های موجود در سیستم های رایانه ای صورت می گیرد و این موضوع در نهایت به ربودن اموال شخص منجر می گردد.(ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای)

اغلب برای دسترسی به داده های نخست جهت بردن مال دیگران شیوه هایی به کار گرفته می شوند که به آنها مهندسی اجتماعی می گویند – مهندسی اجتماعی معمولا به اقدامات فریب کارانه کلاهبرداران برای بدست آوردن داده های مختلف از اشخاص گفته می شود- یا جرایم دیگری مانند ربودن داده ها و دسترسی غیر مجاز به داده های دیگری مقدمه کلاهبرداری واقع می گردند. در این قبیل موارد به نظر می رسد امکان بررسی موضوع با توجه به تعدد جرم مطرح باشد.

اگر در گذشته و در شکل سنتی کلاهبرداری امکان فریب ماشین ها و دستگاه ها امری بحث بر انگیز بود؛ امروزه در اینکه کلاهبرداری اینترنتی در بسیاری موارد می تواند از طریق فریب ماشین ها صورت گیرد تردیدی در بین افراد وجود ندارد.

مجازات کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

متاسفانه علی رغم اینکه کلاهبرداری رایانه ای – که در میان مردم بیشتر به کلاهبرداری اینترنتی مشهور می باشد – بسیار افزایش داشته است؛ قانون جرایم رایانه ای  اقدام به کاهش مجازات این مجرمین نموده است. این قانون حداقل مجازات حبس را مانند گذشته یک سال در نظر گرفته، ولی حداکثر آن را از هفت سال به پنج سال کاهش داده است.

در مورد جزای نقدی نیز در حالی که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جزای نقدی را معادل مال حاصل از جرم  و در هر حال مجرم را ملزم به پرداخت آن دانسته بود؛ قانون جرایم رایانه ای جزای نقدی بین بیست میلیون ریال تا یک صد میلیون ریال را برای کلاهبرداران اینترنتی در نظر گرفته و قاضی را در حکم بدان مخیر نموده است.

درست است منتقدین حبس مجرمین معتقدند حبس در بسیاری از موارد امکان اصلاح مجرم را همراه ندارد؛ اما کاهش جزای نقدی در حق دولت با توجه به هزینه های گزاف این جرایم برای سیستم قضایی به نظر منطقی نیست.

بدیهی است رد مال در هر دو حالت بر عهده کلاهبردار می باشد.

انواع رایج کلاهبرداری اینترنتی در ایران:

۱- فروش اقلام و ارائه خدمات به ارزانترین قیمت در بازار به طوری که حتما افراد نسبت به خرید آن وسوسه شوند. گاه این کالا می تواند پوشک یا تور مسافرتی و … باشد.

۲- متاسفانه در برخی از موارد دیده شده کلاهبرداری اینترنتی در قالب پوشش امور خیریه مانند موسسات جعلی خیریه یا ارائه شماره حساب برای کمک به مردم در حوادث غیر مترقبه مانند سیل اخیر صورت می گیرد.

۳- در بسیاری از موارد دیده شده با تماس های تلفنی و به بهانه برنده شدن جایزه یا رفع مشکل پرداخت حقوق افراد کشاندن افراد به صورت تلفنی یا با کشاندن آنها پای دستگاه های خود پرداز حساب اشخاص خالی شده است.

۴- ارائه اینترنت رایگان و نامحدود در مکان های عمومی حتی گاه در هتل ها و رستوران ها می تواند به هک شدن سیستم های رایانه ای افراد و سرقت اطلاعات بانکی یا سایر اطلاعات شان منجر گردد.

۵- در سال های اخیر سایت ها و کانال های تلگرامی شرط بندی به خصوص در مناطق محروم که جوانان با فقدان امکانات تفریحی و کار مواجه بوده اند توانسته اند با کسب وجوه مختلف از افراد قربانیان زیادی بگیرند.

۶- استفاده از رسید سازهای تقلبی جهت تایید واریز وجه و خرید از افراد نیز متاسفانه امری رایج است.

۷- اسکیمرها با جعل کارت های بانکی می توانند مستقیما یا غیر مستقیم و با واسطه در برداشت و انتقال وجوه از حساب شما مورد استفاده قرار گیرند.