وکیل چک بندرعباس

وکیل چک بندرعباس
وکیل چک بندرعباس

 

چک بلا محل و چک برگشتی

مشاوره با وکیل

 

چک بلامحل ، چک برگشتی : صادر کنندگان چک ممکن است در بعضی از مواقع از دست چک خود استفاده نمایند اما قادر نباشند در زمان معین شده در چک، حساب خودرا شارژ کنند تا چک پاس شود. در صورتی که فردی چکی بکشد و دارنده چک‌آن را برای پاس کردن به بانک ببرد، در صورتی که در حساب صادر کننده به مقدار کافی پول وجود نباشد چک‌ توسط بانک برگشت خواهد خورد. به این گونه چک ها، چک برگشتی و یا همان چک بلامحل گفته می شود که در قوانین کشور ما کشیدن چک در حالتی که پول در حساب نیست جرم‌است و صادر کننده آن مجازات خواهد شد. چک برگشتی برای پاس شدن نیاز به اقدامات مختلفی دارد و فرد صادر کننده نیز طبق قانون مجازات خواهد گردید.

چرا چک برگشت می خورد؟

چک به دلایل مختلفی برگشت می خورد، که در ادامه چند مورد از این دلایل را بیان کرده ایم:

 عدم وجود وجه

فرد صادر کننده در چک مبلغی را می نویسد و به فرد دارند تحویل می دهد، چنانچه هنگام پاس شدن چک پول در حساب نباشد و یا اینکه مبلغ موجود در حساب جوابگوی پاس کردن چک نباشد چک برگشت می خورد و فرد دارنده می تواند هز فرد صادر کننده  توسط وکیل چک در دادگاه شکایت کند.

دستور عدم پرداخت وجه

اگر فرد صادر کننده قبل از پاس شدن چک به بانک اعلام نماید که چک را پاس نکنند و مبلغ آن را از حسابش کسر نکنند، چک پاس نمی شود و برگشت خواهد خورد.

تنظیم چک به صورت نادرست

اگر فرد صادر کننده چک آن را به صورت نادرستی تنظیم نماید، یعنی اینکه امضایش مطابقت نداشته باشد و یا در چک قلم خوردگی موجود باشد، چک پاس نخواهد شد و برگشت خواهد خورد.

پاره بودن چک یا مچاله بودن آن

چنانچه قسمتی از چک پاره شده باشد و یا ظاهر چک سالم نباشد، مسئولان بانک را به شک می اندازد که ممکن است چک برای فرد دارند صار نشده باشد، در این صورت نیز بانک از پرداخت مبلغ ذکر شده در چک خود داری خواهد کرد و چک پاس نخواهد شد. اما‌ این به این‌معنا نیست که فرد نتواند طلب خود را وصول کند، فرد در این‌صورت باید از فرد صادر کننده چک‌بخواهد که چک را دوباره برای او تنظیم نماید دوباره برای پاس شدن آن به بانک مربوطه مراجعه کرده و طلب خود را وصول نماید.

نحوه شکایت از چک برگشتی چگونه است؟

شکایت از چک بلامحل و استرداد لاشه چک نیز نحوه خاص خودرا دارد و باید برای پاس شدن چک تمام مراحل دادگاه را طی نمود. وقتی چک‌برگشت می خورد طلق ماده ۱۱ قانون صدور چک، فرد دارند چک باید حداکثر تا شش ماه به بانک صادر کننده دسته چک مراجعه و درخواست گواهی عدم پرداخت چک‌را داشته باشد.

این مدت شش ماهه در واقع یک مدت از پیش تعیین شده محسوب می شود و فرد دارنده حتما باید در این شش ماه نسبت به دریافت گواهی عدم پرداخت چک اقدام نماید. چنانچه فرد دارنده چک نتواند در این شش ماه به بانک صادر کننده مراجعه کند و مقدمات لازم برای شکایت را فراهم سازد، دیگر نمی تواند از فرد صادر کننده چک شکایت کند و می بایستی از شکایت صرف نظر کند. این به این دلیل است که اگر این شش ماه بگذرد و شکایتی انجام نشود فرد صادر کننده دیگر قابل تعقیب‌نخواهد بود.

مراحل شکایت از چک برگشتی

فرد دارنده چک بلامحل ابتدا باید به بانک صادر کننده چک مراجعه کرده و با ارایه چک بلامحل ، از آن بانک بخواهد که یک گواهی عدم پرداخت چک به او ارائه بدهند. سپس فرد باید مراحل شکایت در دادگاه را پیگیری کند. در مرحله اول فرد دارنده چک باید به دادگاه مراجعه کند و طی تهیه دادخواستی از دادگاه بخواهد که مبلغ مندرج در چک‌را برای او وصول نماید.

دادگاه نیز طی برسی پرونده او، زمانی را تعیین می کند و از فرد صادر کننده نیز می خواهد که در دادگاه حضور یابد. چنانچه فرد صادر کننده در دادگاه حضور پیدا نکند، فرد دارند می تواند از دادگاه درخواست صدور حکم بازداشت موقت اورا داشته باشد. پس از بازداشت فرد و برسی بیشتر پرونده، مبلغ مندرج در چک ار اموال و دارایی فرد کسر خواهد‌گردید.

تامین خواسته در چک بلامحل

صادر کنندگان چک باید بدانند که در صورت عدم پرداخت وجه چک در موعد و زمان مشخص دارنده چک می تواند علیه صادرکننده آن در ضمن دعوی مطالبه وجه چک در خواست تامین خواسته یا توقیف اموال را به دادگاه تقدیم نمایند در این صورت پس از معرفی شدن تمامی اموال شما به میزان بدهی و دینی که به موجب چک  صادر شده دارد اموال وی توقیف می شود تا از  فروش آن اموال یا انجام معامله صوری جلوگیری کنند در نهایت در صورت عدم پرداخت وجه تعهده داده شده در سند اموال وی به فروش برسد و از این طریق طلب دارنده سند پرداخت شود.

وکیل

مشاوره حقوقی چک

مشاوره حقوقی چک

وکیل

مشاوره حقوقی چک شامل تمامی سوالات و مسائل حقوقی است که در باب چک و برگشت خوردن آن مطرح می گردد. چک بلامحل منجر به تنظیم پروندهای بسیاری در دادگاه های حقوقی، کیفری و حتی دوایر اجرای ثبت شده است.

هرچند امروزه تمامی اقشار جامعه به نوعی با چک و دسته چک آشنا هستند اما نمی توان توقع داشت که عامه اجتماع از تمامی قوانین حاکم بر این بخش از حقوق تجارت آگاهی داشته باشند.

در راستای رفع این مسئله افرادی تحت عنوان مشاوره حقوقی چک، اطلاعات و تجربیات تخصصی خود را به مراجعه کنندگان ارائه می دهد. در این مقاله مهمترین و متداول ترین مسائل مطرح شده در جلسات مشاوره حقوقی چک را بیان می کنیم.

برگشت زدن چک اول راه است!

بسیاری از افراد تصور می کنند برگشت زدن چک برای احقاق حق و آغاز عملیات اجرایی علیه صادر کننده چک بلامحل کافیست؛ اما بهتر است بدانید که برگشت زدن چک تنها اول راه است و برای شما حق شکایت کیفری و یا ارائه دادخواست حقوقی را ایجاد می کند. شما پس از برگشت زدن چک باید گواهی عدم دریافت وجه چک و یا عدم دریافت بخشی از وجه چک به علت کسری موجودی را از بانک مربوطه دریافت کرده و مراحل بعد را با توجه به نوع چک دنبال کنید.
بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری کرد که در دست داشتن لاشه چک برگشتی به همراه گواهی عدم پرداخت وجه چک برای طرح شکایت کیفری و یا دادخواست حقوقی لازم است. به این اسناد باید لزوم گواهی تطبیق امضا روی لاشه و فرد صادر کننده از بانک مربوطه را برای مطالبه وجه چک در دوایر اجرای ثبت نیز اضافه نمود.

دادخواست مطالبه وجه چک از دادگاه حقوقی

در صورتی که چک به علت سفید امضا بودن، مشروط و متضمن بودن، وعده دار بودن و یا گذشت شش ماه از تاریخ صدور و شش ماه از تاریخ برگشت آن مورد شکایت کیفری قرار نگرفته باشد و همچنین در صورتی که ارزش ریالی آن بیش از ۲۰۰ میلیون ریال باشد، قابل طرح در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده یا محل صدور چک و یا محل برگشت چک است.

دادخواست مربوطه باید در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شده و با عنوان مطالبه وجه چک بلامحل به طرفیت صادر کننده و ظهر نویسان و ضامن، مورد رسیدگی قضات حقوقی واقع شود.

شکایت کیفری عدم پرداخت وجه چک

در صورتی که چک بلامحل دارای هیچ یک از شرایط ذکر شده در مبحث قبل نباشد و شش ماه از تاریخ صدور چک و شش ماه از تاریخ برگشت خوردن چک نگذشته باشد، دارنده چک می تواند علیه صادر کننده چک شکایت کیفری تنظیم کند.

شکایت کیفری توسط وکیل چک صرفا علیه صادر کننده چک صورت می گیرد و شامل ضامن و ظهر نویس های چک هر چند متعدد باشند نمی گردد. دقت کنید صرفا چک هایی که عهده بانک های مجاز کشور صادر شده اند قابل پیگیری کیفری می باشند. چک های عهده موسسات مالی و اعتباری و بانک های قرض الحسنه ماهیت کیفری ندارند.
برای تنظیم شکایت باید به دادسرای محل اقامت خوانده یا محل صدور چک و یا محل برگشت چک مراجعه کرد. پس از تنظیم پرونده، شکایت شما جهت بررسی به یکی از شعبات کیفری ارسال می گردد.

مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف

چک هایی با ارزش ریالی بیست میلیون تومان یا کمتر و با ماهیت حقوقی و کیفری قابل مطالبه در شواری حل اختلاف محل اقامت خوانده، محل صدور چک و یا محل برگشت خوردن چک هستند. شواری حل اختلاف همچون محاکم حقوقی و کیفری امکان تامین خواسته پیش از شروع دادرسی برای اسناد تجاری لازم الاجرا همچون چک را دارند.

تمامی شرایط و مراحل دادگاه ها در خصوص مطالبه وجه چک در شواری حل اختلاف نیز صورت می گیرد و اجرای حکم از اعتبار و قطعیت دادگاه های دادگستری برخوردار است.

مطالبه چک از طریق اجرای ثبت

همچون شکایت کیفری از چک بلا محل، برای مطالبه وجه چک هایی که عهده بانک های مجاز داخلی صادر شده اند می توان به اجرای ثبت مراجعه کرد. همچنین علیه ضامنین و ظهرنویسان امکان طرح دادخواست و یا صدور اجراییه در دایره اجرای ثبت امکان پذیر نیست.

صدور اجراییه در اداره ثبت اسناد با سرعت بسیاری صورت میگیرد و در کمتر از دو روز کاری صادر می گردد. محدودیت های شش ماهه و دیگر محدودیت های ذکر شده برای پیگیری شکایت کیفری از چک مانع بررسی پرونده در دایره اجرای ثبت نمی شود. هزینه مطالبه وجه چک در این بخش از دوایر اجرایی بالاتر از مراجع قضایی است با این تفاوت که مبلغ مورد نظر یعنی ۵% وجه چک، بعد از وصول آن مطالبه می شود.

دریافت مشاوره حقوقی چک

مسائل حقوقی مربوط به چک های برگشتی در قالب سوالات حقوقی مختلفی مطرح می گردند. با توجه به محدود بودن اطلاعات ارائه شده در مقالات حقوقی و امکان عدم پاسخ گویی به سوالات و نیازهای شما در مقالات نگاشته شده، می توانید از طریق سیستم ها و راه های ارتباطی مختلف به صورت حضوری و غیر حضوری، مشاوره حقوقی دریافت کنید.

چک بلا محل و چک برگشتی

چک بلا محل و چک برگشتی

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

چک بلامحل ، چک برگشتی : صادر کنندگان چک ممکن است در بعضی از مواقع از دست چک خود استفاده نمایند اما قادر نباشند در زمان معین شده در چک، حساب خودرا شارژ کنند تا چک پاس شود. در صورتی که فردی چکی بکشد و دارنده چک‌آن را برای پاس کردن به بانک ببرد، در صورتی که در حساب صادر کننده به مقدار کافی پول وجود نباشد چک‌ توسط بانک برگشت خواهد خورد. به این گونه چک ها، چک برگشتی و یا همان چک بلامحل گفته می شود که در قوانین کشور ما کشیدن چک در حالتی که پول در حساب نیست جرم‌است و صادر کننده آن مجازات خواهد شد. چک برگشتی برای پاس شدن نیاز به اقدامات مختلفی دارد و فرد صادر کننده نیز طبق قانون مجازات خواهد گردید.

چرا چک برگشت می خورد؟

چک به دلایل مختلفی برگشت می خورد، که در ادامه چند مورد از این دلایل را بیان کرده ایم:

 عدم وجود وجه

فرد صادر کننده در چک مبلغی را می نویسد و به فرد دارند تحویل می دهد، چنانچه هنگام پاس شدن چک پول در حساب نباشد و یا اینکه مبلغ موجود در حساب جوابگوی پاس کردن چک نباشد چک برگشت می خورد و فرد دارنده می تواند هز فرد صادر کننده  توسط وکیل چک در دادگاه شکایت کند.

دستور عدم پرداخت وجه

اگر فرد صادر کننده قبل از پاس شدن چک به بانک اعلام نماید که چک را پاس نکنند و مبلغ آن را از حسابش کسر نکنند، چک پاس نمی شود و برگشت خواهد خورد.

تنظیم چک به صورت نادرست

اگر فرد صادر کننده چک آن را به صورت نادرستی تنظیم نماید، یعنی اینکه امضایش مطابقت نداشته باشد و یا در چک قلم خوردگی موجود باشد، چک پاس نخواهد شد و برگشت خواهد خورد.

پاره بودن چک یا مچاله بودن آن

چنانچه قسمتی از چک پاره شده باشد و یا ظاهر چک سالم نباشد، مسئولان بانک را به شک می اندازد که ممکن است چک برای فرد دارند صار نشده باشد، در این صورت نیز بانک از پرداخت مبلغ ذکر شده در چک خود داری خواهد کرد و چک پاس نخواهد شد. اما‌ این به این‌معنا نیست که فرد نتواند طلب خود را وصول کند، فرد در این‌صورت باید از فرد صادر کننده چک‌بخواهد که چک را دوباره برای او تنظیم نماید دوباره برای پاس شدن آن به بانک مربوطه مراجعه کرده و طلب خود را وصول نماید.

نحوه شکایت از چک برگشتی چگونه است؟

شکایت از چک بلامحل و استرداد لاشه چک نیز نحوه خاص خودرا دارد و باید برای پاس شدن چک تمام مراحل دادگاه را طی نمود. وقتی چک‌برگشت می خورد طلق ماده ۱۱ قانون صدور چک، فرد دارند چک باید حداکثر تا شش ماه به بانک صادر کننده دسته چک مراجعه و درخواست گواهی عدم پرداخت چک‌را داشته باشد.

این مدت شش ماهه در واقع یک مدت از پیش تعیین شده محسوب می شود و فرد دارنده حتما باید در این شش ماه نسبت به دریافت گواهی عدم پرداخت چک اقدام نماید. چنانچه فرد دارنده چک نتواند در این شش ماه به بانک صادر کننده مراجعه کند و مقدمات لازم برای شکایت را فراهم سازد، دیگر نمی تواند از فرد صادر کننده چک شکایت کند و می بایستی از شکایت صرف نظر کند. این به این دلیل است که اگر این شش ماه بگذرد و شکایتی انجام نشود فرد صادر کننده دیگر قابل تعقیب‌نخواهد بود.

مراحل شکایت از چک برگشتی

فرد دارنده چک بلامحل ابتدا باید به بانک صادر کننده چک مراجعه کرده و با ارایه چک بلامحل ، از آن بانک بخواهد که یک گواهی عدم پرداخت چک به او ارائه بدهند. سپس فرد باید مراحل شکایت در دادگاه را پیگیری کند. در مرحله اول فرد دارنده چک باید به دادگاه مراجعه کند و طی تهیه دادخواستی از دادگاه بخواهد که مبلغ مندرج در چک‌را برای او وصول نماید.

دادگاه نیز طی برسی پرونده او، زمانی را تعیین می کند و از فرد صادر کننده نیز می خواهد که در دادگاه حضور یابد. چنانچه فرد صادر کننده در دادگاه حضور پیدا نکند، فرد دارند می تواند از دادگاه درخواست صدور حکم بازداشت موقت اورا داشته باشد. پس از بازداشت فرد و برسی بیشتر پرونده، مبلغ مندرج در چک ار اموال و دارایی فرد کسر خواهد‌گردید.

تامین خواسته در چک بلامحل

صادر کنندگان چک باید بدانند که در صورت عدم پرداخت وجه چک در موعد و زمان مشخص دارنده چک می تواند علیه صادرکننده آن در ضمن دعوی مطالبه وجه چک در خواست تامین خواسته یا توقیف اموال را به دادگاه تقدیم نمایند در این صورت پس از معرفی شدن تمامی اموال شما به میزان بدهی و دینی که به موجب چک  صادر شده دارد اموال وی توقیف می شود تا از  فروش آن اموال یا انجام معامله صوری جلوگیری کنند در نهایت در صورت عدم پرداخت وجه تعهده داده شده در سند اموال وی به فروش برسد و از این طریق طلب دارنده سند پرداخت شود.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

مطالبه چک از ورثه

مطالبه چک از ورثه

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

مطالبه چک از ورثه : شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که صادر کننده چک پس از مدتی از صدور چک فوت کند در حالی که هنوز وجه چک پرداخت نشده است ، اولین و مهمترین چیزی که به ذهن متبادر می وشد مطالبه چک از ورثه متوفی می باشد .
آیا اصلاً امکان مطالبه وجه چک از وراث وجود دارد ؟ در پاسخ باید بیان داست که مطابق قانون وصول چک متوفی ، می توان دادخواستسی را برای مطالبه وجه چک به طرفیت وراث به کمک وکیل چک تنظیم نمود .

نحوه وصول چک متوفی:

دارنده چک می بایست به وکیل متخصص چک مراجعه کرده و دادخواستی را به منظور مطالبه وجه چک از ورثه به طرفیت و برعلیه وراث تنظیم نماید و در دفتر خدمات قضایی الکترونیک ثبت شود، مطابق قانون وصول چک متوفی ، امکان اخذ وجه چک حتی پس از فوت صادر کننده چک نیز وجود دارد و وراث متوفی یعنی پسران و دختران وی باید از ترکه به جا مانده از پدرشان بدهی پدر را پرداخت نمایند .

اگر صادر کننده چک فوت کند آیا می توان از وراث وجه چک را مطالبه کرد؟

همسر و پسران و دختران و به طور کلی وراث متوفی در قبال پرداخت وجه چک صادر شده از سوی پدرشان هیچ وظیفه ای ندارند اما می بایست هر آنچه که ازاموال و دارای پدرشان باقی مانده برای پرداخت بدهی پدرشان استفاده کنند یعنی ابتداعاًباید بدهی پدر از ترکه باقی مانده پرداخت شود بعداً اگر چیزی از اموال باقی ماند فی مابین وراث به نست سهم الارث هر کدام تقسیم می شود.

شکایت کیفری علیه صادرکننده چک

اگر صاحب چک فوت کند دیگر دارنده چک یه هیچ وجه امکان شکایت کیفری ندارد حتی حق شکایت کیفری علیه وراث متوفی را هم ندارد مگر آنکه وراث ترکه را بین خود تقسیم کنند و از پرداخت بدهی پدرشان امتناع کنند می توان علیه وراث متوفی شکایت کرد.

مطالبه چک بعد از فوت صادرکننده

یک نکته بسیار کاربردی و مهم ، ممکن است پس از فوت صاحب چک در هنوز به زمان وموعد وصول چک باقی مانده باشد برای نمونه صادرکننده چک فوت کند اما هنوز ۲ ماه به موعد پرداخت وجه چک باقی مانده باشد حال تکلیف دارنده چک چیست؟ قانون جدید چک صراحتاً بیان می دارد در صورت فوت صادرکننده چک همه دیون و بدهکاری های وی حتی اگر مدت بسیاری به موعد پرداخت آن مانده باشد حال می شود ، یعنی بلافاصله پس از مرگ صادرکننده چک ، طلب قابل مطالبه می باشد در قدم بعدی می بایست علیه وراث متوفی به کمک وکیل حقوقی دعوی مطالبه چک اقامه گردد.

مطالبه چک از ظهرنویسیان

یکی از کاربردی ترین نکات در مطالبه وجه چک از ورثه امکان طرح دعوی مطالبه چک علیه ظهر نویس ها است.بنابریان اگر مقداری از وجه چک پاس شود ولی هنوز مقداری از ان باقی بماند به راحتی می توان به کمک وکیل دادگستری علیه همه ظهرنویسان اقامه دعوی کرد و باقی مانده چک را از همه آن ها مطالبه کرد.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

اقدامات لازم برای چک برگشتی

اقدامات لازم برای چک برگشتی

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

اقدامات لازم برای چک برگشتی : چک برگشتی چیست و چرا برگشت خورده می شود؟ گاهی ممکن است کسانی که دارای دسته چک هستند برای خرید کالا و یا هر چیز دیگری از دسته جک خود استفاده نمایند و چک بکشند، اما قادر به شارژ موجودی حساب به مقدار موجودی قید شده در چک نباشند و نتوانند چک را پاس کنند. که در این صورت چک آن ها برگشت خواهد خورد. شاید برایتان سوال شود که اگر چک برگشت خورد تکلیف طلب فرد دارنده چک چگونه خواهد بود و چگونه می تواند طلب خود را وصول نماید؟ که در این باره باید بگوییم فرد دارند چک می تواند به بانک صادر کننده دسته چک مراجعه کرده و از آن ها بخواهد که گواهی عدم‌ پرداخت چک‌ را به او تحویل دهند.

در چه مواردی چک‌برگشت خواهد خورد؟

نبودن مبلغ و یا کافی نبودن آن

اگر در حساب شخص صادر کننده چک وجهی وجود نداشته باشد و یا وجه برای وصول چک کافی نباشد بانک چک را برگشت میزند.

دستور عدم پرداخت وجه چک

اگر فرد صادر کننده چک یا همان صاحب حساب از بانک بخواهد که چک را پاس نکند و مبلغ را از حساب او کسر نکند، بانک چک‌ او را برگشت خواهد زد.

تنظیم چک به صورت نادرست

اگر چک به صورت نادرستی تنظیم شود بانک آن را برگشت خواهد زد، برای مثال اگر امضای فرد صادر کننده چک با امضاهای دیگر مطابقت نداشته باشد و یا در محل نوشتن مبلغ چک خط خوردگی وجود داشته باشد، بانک به چک مشکوک و آن را برگشت می زند.

صدور چک از حساب مسدود

اگر حسابی که چک در وجه آن صادر شده است جز حساب هایی باشد که به دلایلی مثل بدهی های سنگین مسدود شده است، چک برگشت خواهد خورد.

اگر چکمان وصول نشود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

در میان اقدامات لازم برای چک برگشتی اگر به هر دلیلی فرد صادر کننده چک نتواند چک را وصول کند و قادر به تامین موجودی چک نباشد اقدامات لازم برای چک برگشتی چه خواهد بود ؟ در این حالت، ظهر نویسان باید پاسخگوی شما باشد. ضامن چک نیز به عموان پاسخگو سناخته می شود و شما می توانید با شکایت از این دو فرد در دادگاه، پس از گذشت مراحل قانونی طلب خود را وصول نمایید. دادگاه به شما این اجازه را خواهد داد که در هر زمان بتوانید برای وصول چک از فرد صادر کننده آن شکایت کنید.

دادگاه مناسب برای وصول چک های برگشتی

پس اینکه چک برگشت خورد و پاس نشد شما می توانید با مراجعه به دادگاه صالح طرح دعوا را ارایه نمایید. شاید برایتان سوال شود برای وصول چک برگشتی باید به کدام دادگاه مراجعه کرد که در پاسخ به این سوال باید بگوییم که دادگاه عمومی حقوقی، محکمه مربوط به امور چک های برگشتی و وصول طلبکاران چک ها می باشد، به همین دلیل شما باید برای تنظیم طرح دعوا به این دادگاه مراجعه نمایید.

مراحل رسیدگی به دعوا مربوط به چک برگشتی چگونه خواهد بود؟

در اقدامات لازم توسط وکیل چک برگشتی قدم بعدی که باید برای وصول طلب خود بردارید تنظیم دادخواست مبنی بر وصول چک می باشد. شما باید طی ارائه دادخواستی از دادگاه مربوطه بخواهید که طلبتان را به وصول برساند. ارائه دادخواست به دادگاه یک امر کاملا ضروری به حساب می آید و شما باید حتما برای ارائه آن اقدام نمایید.

شاید برایتان طوال شود که دادخویت چیست و شامل چه چیز هایی می شود که در ادامه به این سوال نیز پاسخ داده ایم. دادخواست در واقع یک فرم چاپی به حساب می آید که شما به عنوان فرد خواهان ی بایستی اطلاعات خود را در آن نوشته و همچنین اطلاعات مسئول چک را نیز به آن اضافه نمایید، و در دادخواست وصول چک را خواستار شوید.

سپس باید دادخواست را به دادگاه ارائه داده تا توسط ناظرین برسی شود. این نکته را به یاد داشته باشید در صورتی که دادخواست خود را به دادگاه ارائه نمایید، دادگاه شما را موظف می کند که هزینه دادرسی را پرداخت نمایید. هزینه دادرسی در واقع مبلغی است که بابت برسی دادخواست شما دریافت می گردد. هزینه دادرسی با توجه به مبلغ چک مشخص می شود.

نکته مهم در اقدامات لازم برای چک برگشتی : اگر حضور و صحبت کردن شما در تمام جلسات دادگاه از موارد ضروری نمی باشد، در صورتی که شرایطش را داشته باشید بهتر است در تمام جلسات دادگاه حضور داشته باشید و پیشنهاد ما به شما این است که به عنوان یک طرف دعوا تا حد امکان در جلسات حاضر شوید.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس