وکیل چک بندرعباس

وکیل چک بندرعباس
وکیل چک بندرعباس

 

چک بلا محل و چک برگشتی

مشاوره با وکیل

 

چک بلامحل ، چک برگشتی : صادر کنندگان چک ممکن است در بعضی از مواقع از دست چک خود استفاده نمایند اما قادر نباشند در زمان معین شده در چک، حساب خودرا شارژ کنند تا چک پاس شود. در صورتی که فردی چکی بکشد و دارنده چک‌آن را برای پاس کردن به بانک ببرد، در صورتی که در حساب صادر کننده به مقدار کافی پول وجود نباشد چک‌ توسط بانک برگشت خواهد خورد. به این گونه چک ها، چک برگشتی و یا همان چک بلامحل گفته می شود که در قوانین کشور ما کشیدن چک در حالتی که پول در حساب نیست جرم‌است و صادر کننده آن مجازات خواهد شد. چک برگشتی برای پاس شدن نیاز به اقدامات مختلفی دارد و فرد صادر کننده نیز طبق قانون مجازات خواهد گردید.

چرا چک برگشت می خورد؟

چک به دلایل مختلفی برگشت می خورد، که در ادامه چند مورد از این دلایل را بیان کرده ایم:

 عدم وجود وجه

فرد صادر کننده در چک مبلغی را می نویسد و به فرد دارند تحویل می دهد، چنانچه هنگام پاس شدن چک پول در حساب نباشد و یا اینکه مبلغ موجود در حساب جوابگوی پاس کردن چک نباشد چک برگشت می خورد و فرد دارنده می تواند هز فرد صادر کننده  توسط وکیل چک در دادگاه شکایت کند.

دستور عدم پرداخت وجه

اگر فرد صادر کننده قبل از پاس شدن چک به بانک اعلام نماید که چک را پاس نکنند و مبلغ آن را از حسابش کسر نکنند، چک پاس نمی شود و برگشت خواهد خورد.

تنظیم چک به صورت نادرست

اگر فرد صادر کننده چک آن را به صورت نادرستی تنظیم نماید، یعنی اینکه امضایش مطابقت نداشته باشد و یا در چک قلم خوردگی موجود باشد، چک پاس نخواهد شد و برگشت خواهد خورد.

پاره بودن چک یا مچاله بودن آن

چنانچه قسمتی از چک پاره شده باشد و یا ظاهر چک سالم نباشد، مسئولان بانک را به شک می اندازد که ممکن است چک برای فرد دارند صار نشده باشد، در این صورت نیز بانک از پرداخت مبلغ ذکر شده در چک خود داری خواهد کرد و چک پاس نخواهد شد. اما‌ این به این‌معنا نیست که فرد نتواند طلب خود را وصول کند، فرد در این‌صورت باید از فرد صادر کننده چک‌بخواهد که چک را دوباره برای او تنظیم نماید دوباره برای پاس شدن آن به بانک مربوطه مراجعه کرده و طلب خود را وصول نماید.

نحوه شکایت از چک برگشتی چگونه است؟

شکایت از چک بلامحل و استرداد لاشه چک نیز نحوه خاص خودرا دارد و باید برای پاس شدن چک تمام مراحل دادگاه را طی نمود. وقتی چک‌برگشت می خورد طلق ماده ۱۱ قانون صدور چک، فرد دارند چک باید حداکثر تا شش ماه به بانک صادر کننده دسته چک مراجعه و درخواست گواهی عدم پرداخت چک‌را داشته باشد.

این مدت شش ماهه در واقع یک مدت از پیش تعیین شده محسوب می شود و فرد دارنده حتما باید در این شش ماه نسبت به دریافت گواهی عدم پرداخت چک اقدام نماید. چنانچه فرد دارنده چک نتواند در این شش ماه به بانک صادر کننده مراجعه کند و مقدمات لازم برای شکایت را فراهم سازد، دیگر نمی تواند از فرد صادر کننده چک شکایت کند و می بایستی از شکایت صرف نظر کند. این به این دلیل است که اگر این شش ماه بگذرد و شکایتی انجام نشود فرد صادر کننده دیگر قابل تعقیب‌نخواهد بود.

مراحل شکایت از چک برگشتی

فرد دارنده چک بلامحل ابتدا باید به بانک صادر کننده چک مراجعه کرده و با ارایه چک بلامحل ، از آن بانک بخواهد که یک گواهی عدم پرداخت چک به او ارائه بدهند. سپس فرد باید مراحل شکایت در دادگاه را پیگیری کند. در مرحله اول فرد دارنده چک باید به دادگاه مراجعه کند و طی تهیه دادخواستی از دادگاه بخواهد که مبلغ مندرج در چک‌را برای او وصول نماید.

دادگاه نیز طی برسی پرونده او، زمانی را تعیین می کند و از فرد صادر کننده نیز می خواهد که در دادگاه حضور یابد. چنانچه فرد صادر کننده در دادگاه حضور پیدا نکند، فرد دارند می تواند از دادگاه درخواست صدور حکم بازداشت موقت اورا داشته باشد. پس از بازداشت فرد و برسی بیشتر پرونده، مبلغ مندرج در چک ار اموال و دارایی فرد کسر خواهد‌گردید.

تامین خواسته در چک بلامحل

صادر کنندگان چک باید بدانند که در صورت عدم پرداخت وجه چک در موعد و زمان مشخص دارنده چک می تواند علیه صادرکننده آن در ضمن دعوی مطالبه وجه چک در خواست تامین خواسته یا توقیف اموال را به دادگاه تقدیم نمایند در این صورت پس از معرفی شدن تمامی اموال شما به میزان بدهی و دینی که به موجب چک  صادر شده دارد اموال وی توقیف می شود تا از  فروش آن اموال یا انجام معامله صوری جلوگیری کنند در نهایت در صورت عدم پرداخت وجه تعهده داده شده در سند اموال وی به فروش برسد و از این طریق طلب دارنده سند پرداخت شود.

وکیل

مشاوره حقوقی چک

مشاوره حقوقی چک

وکیل

مشاوره حقوقی چک شامل تمامی سوالات و مسائل حقوقی است که در باب چک و برگشت خوردن آن مطرح می گردد. چک بلامحل منجر به تنظیم پروندهای بسیاری در دادگاه های حقوقی، کیفری و حتی دوایر اجرای ثبت شده است.

هرچند امروزه تمامی اقشار جامعه به نوعی با چک و دسته چک آشنا هستند اما نمی توان توقع داشت که عامه اجتماع از تمامی قوانین حاکم بر این بخش از حقوق تجارت آگاهی داشته باشند.

در راستای رفع این مسئله افرادی تحت عنوان مشاوره حقوقی چک، اطلاعات و تجربیات تخصصی خود را به مراجعه کنندگان ارائه می دهد. در این مقاله مهمترین و متداول ترین مسائل مطرح شده در جلسات مشاوره حقوقی چک را بیان می کنیم.

برگشت زدن چک اول راه است!

بسیاری از افراد تصور می کنند برگشت زدن چک برای احقاق حق و آغاز عملیات اجرایی علیه صادر کننده چک بلامحل کافیست؛ اما بهتر است بدانید که برگشت زدن چک تنها اول راه است و برای شما حق شکایت کیفری و یا ارائه دادخواست حقوقی را ایجاد می کند. شما پس از برگشت زدن چک باید گواهی عدم دریافت وجه چک و یا عدم دریافت بخشی از وجه چک به علت کسری موجودی را از بانک مربوطه دریافت کرده و مراحل بعد را با توجه به نوع چک دنبال کنید.
بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری کرد که در دست داشتن لاشه چک برگشتی به همراه گواهی عدم پرداخت وجه چک برای طرح شکایت کیفری و یا دادخواست حقوقی لازم است. به این اسناد باید لزوم گواهی تطبیق امضا روی لاشه و فرد صادر کننده از بانک مربوطه را برای مطالبه وجه چک در دوایر اجرای ثبت نیز اضافه نمود.

دادخواست مطالبه وجه چک از دادگاه حقوقی

در صورتی که چک به علت سفید امضا بودن، مشروط و متضمن بودن، وعده دار بودن و یا گذشت شش ماه از تاریخ صدور و شش ماه از تاریخ برگشت آن مورد شکایت کیفری قرار نگرفته باشد و همچنین در صورتی که ارزش ریالی آن بیش از ۲۰۰ میلیون ریال باشد، قابل طرح در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده یا محل صدور چک و یا محل برگشت چک است.

دادخواست مربوطه باید در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شده و با عنوان مطالبه وجه چک بلامحل به طرفیت صادر کننده و ظهر نویسان و ضامن، مورد رسیدگی قضات حقوقی واقع شود.

شکایت کیفری عدم پرداخت وجه چک

در صورتی که چک بلامحل دارای هیچ یک از شرایط ذکر شده در مبحث قبل نباشد و شش ماه از تاریخ صدور چک و شش ماه از تاریخ برگشت خوردن چک نگذشته باشد، دارنده چک می تواند علیه صادر کننده چک شکایت کیفری تنظیم کند.

شکایت کیفری توسط وکیل چک صرفا علیه صادر کننده چک صورت می گیرد و شامل ضامن و ظهر نویس های چک هر چند متعدد باشند نمی گردد. دقت کنید صرفا چک هایی که عهده بانک های مجاز کشور صادر شده اند قابل پیگیری کیفری می باشند. چک های عهده موسسات مالی و اعتباری و بانک های قرض الحسنه ماهیت کیفری ندارند.
برای تنظیم شکایت باید به دادسرای محل اقامت خوانده یا محل صدور چک و یا محل برگشت چک مراجعه کرد. پس از تنظیم پرونده، شکایت شما جهت بررسی به یکی از شعبات کیفری ارسال می گردد.

مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف

چک هایی با ارزش ریالی بیست میلیون تومان یا کمتر و با ماهیت حقوقی و کیفری قابل مطالبه در شواری حل اختلاف محل اقامت خوانده، محل صدور چک و یا محل برگشت خوردن چک هستند. شواری حل اختلاف همچون محاکم حقوقی و کیفری امکان تامین خواسته پیش از شروع دادرسی برای اسناد تجاری لازم الاجرا همچون چک را دارند.

تمامی شرایط و مراحل دادگاه ها در خصوص مطالبه وجه چک در شواری حل اختلاف نیز صورت می گیرد و اجرای حکم از اعتبار و قطعیت دادگاه های دادگستری برخوردار است.

مطالبه چک از طریق اجرای ثبت

همچون شکایت کیفری از چک بلا محل، برای مطالبه وجه چک هایی که عهده بانک های مجاز داخلی صادر شده اند می توان به اجرای ثبت مراجعه کرد. همچنین علیه ضامنین و ظهرنویسان امکان طرح دادخواست و یا صدور اجراییه در دایره اجرای ثبت امکان پذیر نیست.

صدور اجراییه در اداره ثبت اسناد با سرعت بسیاری صورت میگیرد و در کمتر از دو روز کاری صادر می گردد. محدودیت های شش ماهه و دیگر محدودیت های ذکر شده برای پیگیری شکایت کیفری از چک مانع بررسی پرونده در دایره اجرای ثبت نمی شود. هزینه مطالبه وجه چک در این بخش از دوایر اجرایی بالاتر از مراجع قضایی است با این تفاوت که مبلغ مورد نظر یعنی ۵% وجه چک، بعد از وصول آن مطالبه می شود.

دریافت مشاوره حقوقی چک

مسائل حقوقی مربوط به چک های برگشتی در قالب سوالات حقوقی مختلفی مطرح می گردند. با توجه به محدود بودن اطلاعات ارائه شده در مقالات حقوقی و امکان عدم پاسخ گویی به سوالات و نیازهای شما در مقالات نگاشته شده، می توانید از طریق سیستم ها و راه های ارتباطی مختلف به صورت حضوری و غیر حضوری، مشاوره حقوقی دریافت کنید.

چک بلا محل و چک برگشتی

چک بلا محل و چک برگشتی

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

چک بلامحل ، چک برگشتی : صادر کنندگان چک ممکن است در بعضی از مواقع از دست چک خود استفاده نمایند اما قادر نباشند در زمان معین شده در چک، حساب خودرا شارژ کنند تا چک پاس شود. در صورتی که فردی چکی بکشد و دارنده چک‌آن را برای پاس کردن به بانک ببرد، در صورتی که در حساب صادر کننده به مقدار کافی پول وجود نباشد چک‌ توسط بانک برگشت خواهد خورد. به این گونه چک ها، چک برگشتی و یا همان چک بلامحل گفته می شود که در قوانین کشور ما کشیدن چک در حالتی که پول در حساب نیست جرم‌است و صادر کننده آن مجازات خواهد شد. چک برگشتی برای پاس شدن نیاز به اقدامات مختلفی دارد و فرد صادر کننده نیز طبق قانون مجازات خواهد گردید.

چرا چک برگشت می خورد؟

چک به دلایل مختلفی برگشت می خورد، که در ادامه چند مورد از این دلایل را بیان کرده ایم:

 عدم وجود وجه

فرد صادر کننده در چک مبلغی را می نویسد و به فرد دارند تحویل می دهد، چنانچه هنگام پاس شدن چک پول در حساب نباشد و یا اینکه مبلغ موجود در حساب جوابگوی پاس کردن چک نباشد چک برگشت می خورد و فرد دارنده می تواند هز فرد صادر کننده  توسط وکیل چک در دادگاه شکایت کند.

دستور عدم پرداخت وجه

اگر فرد صادر کننده قبل از پاس شدن چک به بانک اعلام نماید که چک را پاس نکنند و مبلغ آن را از حسابش کسر نکنند، چک پاس نمی شود و برگشت خواهد خورد.

تنظیم چک به صورت نادرست

اگر فرد صادر کننده چک آن را به صورت نادرستی تنظیم نماید، یعنی اینکه امضایش مطابقت نداشته باشد و یا در چک قلم خوردگی موجود باشد، چک پاس نخواهد شد و برگشت خواهد خورد.

پاره بودن چک یا مچاله بودن آن

چنانچه قسمتی از چک پاره شده باشد و یا ظاهر چک سالم نباشد، مسئولان بانک را به شک می اندازد که ممکن است چک برای فرد دارند صار نشده باشد، در این صورت نیز بانک از پرداخت مبلغ ذکر شده در چک خود داری خواهد کرد و چک پاس نخواهد شد. اما‌ این به این‌معنا نیست که فرد نتواند طلب خود را وصول کند، فرد در این‌صورت باید از فرد صادر کننده چک‌بخواهد که چک را دوباره برای او تنظیم نماید دوباره برای پاس شدن آن به بانک مربوطه مراجعه کرده و طلب خود را وصول نماید.

نحوه شکایت از چک برگشتی چگونه است؟

شکایت از چک بلامحل و استرداد لاشه چک نیز نحوه خاص خودرا دارد و باید برای پاس شدن چک تمام مراحل دادگاه را طی نمود. وقتی چک‌برگشت می خورد طلق ماده ۱۱ قانون صدور چک، فرد دارند چک باید حداکثر تا شش ماه به بانک صادر کننده دسته چک مراجعه و درخواست گواهی عدم پرداخت چک‌را داشته باشد.

این مدت شش ماهه در واقع یک مدت از پیش تعیین شده محسوب می شود و فرد دارنده حتما باید در این شش ماه نسبت به دریافت گواهی عدم پرداخت چک اقدام نماید. چنانچه فرد دارنده چک نتواند در این شش ماه به بانک صادر کننده مراجعه کند و مقدمات لازم برای شکایت را فراهم سازد، دیگر نمی تواند از فرد صادر کننده چک شکایت کند و می بایستی از شکایت صرف نظر کند. این به این دلیل است که اگر این شش ماه بگذرد و شکایتی انجام نشود فرد صادر کننده دیگر قابل تعقیب‌نخواهد بود.

مراحل شکایت از چک برگشتی

فرد دارنده چک بلامحل ابتدا باید به بانک صادر کننده چک مراجعه کرده و با ارایه چک بلامحل ، از آن بانک بخواهد که یک گواهی عدم پرداخت چک به او ارائه بدهند. سپس فرد باید مراحل شکایت در دادگاه را پیگیری کند. در مرحله اول فرد دارنده چک باید به دادگاه مراجعه کند و طی تهیه دادخواستی از دادگاه بخواهد که مبلغ مندرج در چک‌را برای او وصول نماید.

دادگاه نیز طی برسی پرونده او، زمانی را تعیین می کند و از فرد صادر کننده نیز می خواهد که در دادگاه حضور یابد. چنانچه فرد صادر کننده در دادگاه حضور پیدا نکند، فرد دارند می تواند از دادگاه درخواست صدور حکم بازداشت موقت اورا داشته باشد. پس از بازداشت فرد و برسی بیشتر پرونده، مبلغ مندرج در چک ار اموال و دارایی فرد کسر خواهد‌گردید.

تامین خواسته در چک بلامحل

صادر کنندگان چک باید بدانند که در صورت عدم پرداخت وجه چک در موعد و زمان مشخص دارنده چک می تواند علیه صادرکننده آن در ضمن دعوی مطالبه وجه چک در خواست تامین خواسته یا توقیف اموال را به دادگاه تقدیم نمایند در این صورت پس از معرفی شدن تمامی اموال شما به میزان بدهی و دینی که به موجب چک  صادر شده دارد اموال وی توقیف می شود تا از  فروش آن اموال یا انجام معامله صوری جلوگیری کنند در نهایت در صورت عدم پرداخت وجه تعهده داده شده در سند اموال وی به فروش برسد و از این طریق طلب دارنده سند پرداخت شود.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس