مجازات سوءاستفاده از سیم کارت های سرقتی

مجازات سوءاستفاده از سیم کارت های سرقتی

وکیل

همواره انتشار اطلاعات افراد دردسرهای فراوانی را برای صاحبان آن ها به وجود آورده است که جدای از صدمه به اعتبار و حیثیت اشخاص موجب سو استفاده افراد از اطلاعات به دست آمده و به تبع آن مبادرت به ارتکاب جرائم گوناگون در جهت منافع خود می نمایند. اطلاعات شخصی صرفا محدود به عکس، فیلم و… نمی شود بلکه سیم کارت موجود در داخل گوشی هر شخص هم جز حریم و اطلاعات شخصی وی قلمداد می شود.

به دست آوردن سیم کارت دیگری ممکن است از راه های مختلف محقق شده باشد برای مثال: مالک سیم کارت به نحو امانت سیم کارت را به دیگری تحویل داده باشد و فرد بدون اجازه از آن استفاده نموده باشد.

مورد دیگر سرقت گوشی که همراه با سیم کارت می باشد و سپس اقدام به استفاده از سیم کارت و تحقق جرائم مختلف.

 

مسئولیت جرائم ارتکابی با سیم کارت

مهم ترین و چالش برانگیز ترین موضوع این بحث، مسئولیت در قبال اعمال ارتکابی با سیم کارت می باشد. در این خصوص باید دو فرض مختلف را در نظر گرفت.

  • فرض اول صرف استفاده از سیم کارت بدون اجازه و بدون اینکه شخص مرتکب عمل مجرمانه شده باشد به طور مثال شخص با سیم کارت صرفا تماس برقرار نموده یا از اینترنت خط استفاده کرده است و مواردی از این قبیل …
  • فرض دوم از سیم کارت دیگری بدون اجازه استفاده نموده و محقق شدن جرائمی از قبیل توهین و به کاربردن الفاظ رکیک نسبت به شخصی،مزاحمت تلفنی، اقدام به اخاذی و…

درفرض اول جرمی محقق نشده است و بنابراین مسئولیتی قابل تصور نیست اما درفرض دوم جرم محقق شده است و مسئولیت جرائم ارتکابی کاملا بر عهده مالک سیم کارت می باشد مشروط بر این که بتواند ثابت نماید که وی مرتکب این اعمال مجرمانه نشده است .

طریقه شکایت برای استفاده سیم کارت

متاسفانه هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون جرائم رایانه ای عنوان مجرمانه ی خاص و مستقلی در این خصوص پیش بینی نشده است ولی با مراجعه به عمومات قانون مجازات اسلامی می توان علیه اشخاص با عناوین مجرمانه مختلف مشروط بر نوع سپرده شدن سیم کارت اقدام به شکایت نمود.

شکایت با عنوان خیانت در امانت: مطابق با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

با توجه به مفهوم ماده و لفظ اموال، از آن جایی که سیم کارت دارای مالیت و ارزش اقتصادی می باشد یک مال تلقی می شود و در صورتی که مالک سیم کارت، سیم کارت را به صورت امانت به شخصی بسپارد تا بعدا آن را مسترد کند و شخص مطابق با ماده، آن را به ضرر مالک استفاده کرده باشد می توان علیه او به عنوان جرم خیانت در امانت شکایت کرد.

شکایت به عنوان سرقت: عمده ی سواستفاده از اطلاعات اشخاص ابتدا از طریق سرقت و یا دسترسی غیر مجاز به آنها محقق می شود.

امروزه سارقین پس از سرقت گوشی آن را با قیمت بسیار ارزان تر به فروش می رسانند و چون معمولا پس از سرقت، مالک سیم کارت اقدام به ابطال سیم کارت می نماید سارقین به سیم کارت دسترسی پیدا نمی کنند.

اما بعضا افراد از این اقدام خودداری می کنند و این غفلت آن ها این فضا را برای سارق فراهم می کند تا با سیم کارت سرقتی دست به اقدامات مجرمانه متعددی بزند. در هر حال این موضوع با عنوان سرقت قابل پیگیری می باشد.

شکایت با عنوان جعل: این اقدام کمی متفاوت تر از موارد گفته شده می باشد. دراین حالت شخص با قصد قبلی و با تهیه مدارک جعلی اقدام به گرفتن سیم کارت به جای مالک اصلی آن می کند. سپس با گرفتن سیم کارت به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا می کند.

در این حالت مالک با اطلاع یافتن از این موضوع می تواند با عنوان مجرمانه ی جعل و استفاده از سند مجعول علیه شخص اقدام به شکایت نماید.

اقدامات لازم در جهت پیشگیری از استفاده از سیم کارت

با توجه به اهمیت اطلاعات شخصی افراد و پی بردن به این موضوع در مطلب فوق که عدم مراقبت و سهل انگاری، صدمات سنگینی را برای اشخاص ممکن است به وجود بیاورد. لازم است در این زمینه بیش از پیش توجه و تامل بیشتری صورت گیرد. به عنوان مثال در صورت سرقت گوشی به همراه سیم کارت، فورا اقدام به ابطال سیم کارت از طریق دفاتر اپراتور ها و گزارش حادثه به پلیس صورت گیرد تا از اقدامات بعدی سارق جلوگیری شود ویا در صورت وقوع جرائم ذکر شده توسط سارق مسئولیتی متوجه مالک سیم کارت نباشد.

مورد دیگر استعلام از سامانه های مرتبط در خصوص اطلاعات هر فرد در زمینه مالکیت بر سیم کارت می باشد.

این اقدام سبب می شود تا درصورت مغایرت استعلام با وضع موجود، هرچه سریع تر با گزارش به پلیس مانع اقدامات بعدی سوءاستفاده کننده از اطلاعات و هویت افراد شود.