نحوه رسیدگی به دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی

نحوه رسیدگی به دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی بندرعباس

بهترین وکیل طرح صنعتی در مقاله حاضر قصد دارد تا تجربیات عملی خویش را توام با قوانین و مقررات مربوطه در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی در محاکم در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

سوء استفاده از طرح صنعتی به چه معناست؟
نحوه رسیدگی به دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی در دادسرا و  تجربه ای که بهترین وکیل طرح صنعتی دارد زمانی دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی رخ می دهد که یکی از حقوق تعلق گرفته به مالک طرح که قانون این حقوق را برای وی در نظر گرفته است، مورد تضییع قرار گیرد. حقوقی که قانون برای مالک گواهینامه طرح صنعتی در نظر گرفته است در ماده ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مورد اشاره قرار گرفته است که به شرح ذیل می باشد:

ماده ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری:
الف ـ بهره‌ برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص‌، مشروط به موافقت مالک آن است‌.
ب ـ بهره‌ برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت‌، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی‌.
ج ـ مالک طرح صنعتی ثبت شده‌، می‌تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب‌) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.

نحوه رسیدگی به دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی بیانگر این است که دعاوی طرح صنعتی زمانی محقق می شود که یکی از حقوق پیش گفته از سوی شخص حقیقی یا حقوقی مورد تعرض قرار گیرد.

بهترین وکیل طرح صنعتی 
بهترین وکیل طرح صنعتی به وکیلی اطلاق می شود که در خصوص دعاوی تجاری تخصص داشته و با تجربه و دانشی که در این دعاوی دارد می تواند شما را به بهترین شکل ممکن در راه رسیدن به هدف راهنمایی نماید. از آنجایی که دعاوی مربوط به طرح صنعتی تخصصی می باشد و نکات بسیار حساسی می بایست از سوی شاکی در این پرونده ها رعایت گردد از جمله اظهارات در دادسرا و نحوه برخورد با کارشناس در پاسخ دادن به سوالات به همین جهت توصیه می گردد حتما از کمک یک وکیل پایه یک با تجربه در زمینه دعاوی طرح صنعتی بهره مند شوید تا از بی ثمر شدن شکایت جلوگیری نمایید.

دعوای سوء استفاده از طرح صنعتی چه زمانی قابل طرح است؟
نحوه رسیدگی به دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی در دادسرا و تجربه ای که  بهترین وکیل طرح صنعتی در خصوص این دعاوی دارد بیانگر این امر است که ، دعوای سوء استفاده از طرح صنعتی زمانی قابل طرح است که سوء استفاده از طرح صنعتی مورد نظر تحقق عینی پیدا کند به عبارت دیگر اگر کسی صرفا ایده خود را برای تولید محصولی که شما به عنوان طرح ثبت نموده اید بیان کند، شما نمی توانید به عنوان شخصی که از طرح شما سوء استفاده نموده علیه او طرح دعوا کنید بلکه باید به مرحله تولید رسیده باشد تا بتوان طرح دعوا نمود.

نکته دیگری که از دید بهترین وکیل طرح صنعتی با توجه به نحوه رسیدگی به دعاوی طرح صنعتی در دادسرا می بایست ذکر شود این امر است که دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی مطرح زمانی باید طرح شود که طرح مورد نظر از نظر ظاهری برای مصرف کننده گمراه کننده باشد به عبارت دیگر به جهت اهمیت مسئله زیبایی شناختی در خصوص طرح های صنعتی لازم است که از نظر ظاهری طرح مورد نظر مشابه طرح ثبت شده باشد.

نحوه اثبات سوء استفاده در دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی
نحوه رسیدگی به دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی با توجه به تجربیات بهترین وکیل طرح صنعتی به این نحو است که شما به عنوان شاکی پرونده یا خواهان پرونده می بایست مدارک لازم در جهت این سوء استفاده را به محکمه ارائه نمایید حال اینکه شما چه دلایلی می بایست ارائه نمایید با توجه به شرایط دعوای سوء استفاده از طرح صنعتی متفاوت است، زمانی ممکن است کالای تولید شده در بازار موجود باشد و شما کالا را خریداری نمایید و به عنوان دلیل به محکمه ارائه کنید.

زمانی نیز ممکن است در دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی به جهت اینکه کالای مورد نظر به مشتریان خاصی فروخته می شود شما دسترسی به کالای تولید شده نداشته باشید در این فرض از طریق شهادت شهود یا از طرق فیلم یا عکس و یا معرفی کردن فردی به عنوان مشتری به شخص مورد نظر و خریداری کالا می توانید ادله مورد نظر را در نحوه رسیدگی به دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی جمع آوری نمایید.

نحوه رسیدگی به دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی
نحوه رسیدگی به دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی
نحوه رسیدگی به دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی از دیدگاه بهترین وکیل طرح صنعتی به این صورت است که پس از طرح دعوای سوء استفاده از طرح صنعتی پرونده به دادسرای ناحیه ۱۹ مخصوص رسیدگی به جرایم پزشکی و دعاوی مالکیت معنوی ارجاع خواهد شد و پس از ثبت در شعبه دادیار یا بازپرس رسیدگی کننده جهت احراز وقوع سوء استفاده از طرح صنعتی پرونده را به کارشناس متخصص در زمینه دعاوی طرح صنعتی ارجاع می نماید.

نحوه رسیدگی به دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی و اقدامات کارشناس
نحوه رسیدگی به دعوای سوء استفاده از طرح صنعتی پس از ارجاع به کارشناس از دیدگاه بهترین وکیل طرح صنعتی به این صورت است که کارشناس مورد نظر به شعبه مراجعه می نماید و با مطالعه پرونده با شاکی یا وکیل شاکی تماس حاصل می نماید و خواستار جلسه حضوری جهت ملاحظه طرح مورد نظر می شود. در صورتی که شاکی محلی که طرح مورد نظر در حال تولید می باشد را شناسایی نموده باشد کارشناس را به محل برده و کارشناس از محل تولید و کالای در حال تولید گزارشی تهیه می نماید و در صورتی که امکان مراجعه به محل کارگاه نباشد کارشناس با استفاده از نمونه ای که شما ارائه می نمایید یا با استفاده از عکس یا فیلم های ارائه شده از سوی شما اقدام به ارائه نظریه کارشناسی خواهد نمود.

نکته مهم: بهترین وکیل طرح صنعتی در تهران توصیه می نماید در صورت امکان حتما کالای تولید شده از سوی مشتکی عنه را تهیه نمایید چرا که در دست نبودن کالای تولید شده با توجه به نحوه رسیدگی به دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی در دادسرا، ممکن است منجر به نظر منفی کارشناس شود.

اقدامات دادسرا بعد از اعلام نظر کارشناس
نحوه رسیدگی به دعاوی سوء استفاده از طرح صنعتی به این ترتیب است که پس از اعلام نظر کارشناس، نظریه مربوط به شاکی ابلاغ می شود و اگر نظریه برخلاف خواسته شاکی باشد امکان اعتراض برای شاکی ظرف مدت هفت روز از ابلاغ نظر کارشناس وجود خواهد داشت و در صورتی که نظریه کارشناس موافق خواسته شاکی پرونده سوء استفاده از طرح صنعتی باشد، پرونده روال اداری خود را طی خواهد کرد و مشتکی عنه مورد نظر به دادگاه احضار خواهد شد.