انواع و اقسام سرقت

انواع و اقسام سرقت

 

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

تعریف سرقت :

سرقت‌ عبارت‌ است از ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر

ربودن رکن اصلی جرم سرقت است که با تصرف و اثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن محقق می شود.

انواع و اقسام سرقت :

جرم سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است :

دسته اول : سرقت حدی

دسته دوم : سرقت تعزیری

سرقت تعزیری چند نوع است ؟

1-سرقت تعزیری ساده

2-سرقت تعزیری مشدد

3-سرقت مخل نظم عمومی

سرقت تعزیری ساده :

عنصر قانونی سرقت ساده، ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی می باشد. سرقتی است که دارای ارکان و شرایط عمومی است و هیچیک از شرایط سرقت حدی یا سرقت مشدد را ندارد. البته اگر میزان مجازات را مبنای ساده و مشدد بودن سرقت قرار دهیم، سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی که کمترین را دارد سرقت ساده خواهد بود.

انواع سرقت تعزیری مشدد :

1-سرقت مقرون به آزار یا تهدید

2-سرقت مسلحانه گروهی در شب

3-سرقت مقرون به پنج شرط مشدد

4-سرقت مسلحانه از منزل

5-سرقت از بانک ها صرافی ها

6-سرقت آثار فرهنگی

7-سرقت آب.برق.گاز.تلفن

8-سرقت از مناطق حادثه زده

سرقت مخل نظم عمومی :

ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سرقت مخل نظم را که نوعی سرقت تعزیری می باشد. «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد می باشد و موجب اخلال در نظم با خوف شده را بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود» اطلاق این ماده شامل سرقت های تعزیری ساده و مشدد می شود.

مجازات سرقت چیست ؟

ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: سرقت مخل نظم را که نوعی سرقت تعزیری می باشد. سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد می باشد و موجب اخلال در نظم با خوف شده را بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود. اطلاق این ماده شامل سرقت های تعزیری ساده و مشدد می شود.

در صورتیکه سارق شرایط زیر را با هم داشته باشد، به ۵ تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود:

1- سرقت در شب واقع شده باشد.

2-سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.

3-یک یا چند نفر حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.

4-از دیوار بالا رفته یا حصار را شکسته یا کلید ساختگی استفاده یا برخلاف واقعیت خود را مامور دولت معرفی کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی و توابع آن است سرقت کرده باشد.

5-در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.

نکته :

به موجب ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی جدید، نیازی به طرح دعوای مجدد در دادگاه حقوقی نیست و قاضی دادگاه رسیدگی کننده به جرم سرقت، به طور خودکار به پس دادن خودروی مسروقه به مالک آن نیز دستور خواهد داد.

اگر خودروی مسروقه از بین رفته باشد یا به هیچ وجه به آن دسترسی نباشد، باید قیمت روز آن اموال به صاحب مال پرداخت شود. به طور مثال اگر از روز سرقت خودرو تا روز پرداخت مبلغ اتومبیل، قیمت خودرو در بازار دچار نوسان باشد، باید قیمت روزبازار پرداخت در نظر گرفته شود.

 

مراحل پیگیری سرقت وسایل نقلیه :

زمانی که خودرویی به سرقت می‌رود، لازم است مالک خودرو باید با مراجعه به کلانتری محل وقوع جرم سرقت حودرو را اعلام کند. سپس پرونده تشکیل و مراتب به دادسرای محل وقوع جرم اعلام می‌شود. معمولاً در پرونده‌های مربوط به سرقت خودرو برخلاف سایر جرائم، پرونده برای بررسی و تحقیقات بیشتر به اداره آگاهی ارسال می‌شود. در اداره آگاهی تحقیقات و پیگیری‌های لازم در مورد سرقت صورت می‌گیرد.

طبق ماده ۷۲۲ از کتاب تعزیرات:

چنانچه وسیله موتوری یا پلاک ان سرقت یا مفقود شود شخصی که وسیله در اختیار یا تصرف او بوده است اعم از مالک یا متصرف پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام کند. متخلف به جزای نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم می گردد.

نحوه اثبات جرم سرقت :

1-اقرار

2-شهادت شهود

3-سوگند

4-علم قاضی

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

مجازات خرید و فروش اموال مسروقه

مجازات خرید و فروش اموال مسروقه

 

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

معمولا اشخاصی که مبادرت به سرقت اموال از دیگران می نمایند، به راحتی قادر به فروش آن اموال نمی باشند چرا که ممکن است شناسایی شده و به دام قانون بیفتند. به ویژه اموالی مانند ماشین، جواهرات ، گوشی موبایل و… که آسان تر از سایر اموال قابل شناسایی و تعقیب می باشند. لذا افرادی هستند که این اموال را با قیمت ارزانتر از مبلغ واقعی ان ها می خرند که به عنوان مال خر شناخته می شوند.
اما این سوال مطرح است که آیا خرید و فروش اموال دزدی طبق قانون جرم است؟ اگر جرم است تحت چه عنوانی قابل مجازات است؟ مجازات خرید و فرود اموال دزدی چیست؟

آیا فروش اموال سرقتی جرم است؟

مطابق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چنانچه شخصی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده، یکی از اعمال زیر را نسبت به آن انجام دهد، مرتکب مداخله در اموال مسروقه شده است:

  • مال مسروقه را به هر روشی به دست آوَرَد، مانند آنکه مال مسروقه را از سارق برباید.
  • اموال مسروقه را از سارق بگیرد و جهت جلوگیری از کشف جرم یا به هر دلیل دیگر نزد خود مخفی کند.
  • مال مسروقه را به هر صورت قبول کند، برای مثال به عنوان هدیه یا امانت یا هر عنوان دیگر.
  • مال مسروقه را به هر طریق مورد معامله قرار دهد؛ مانند اینکه آن را بخرد یا واسطه خرید و فروش آن شود.
  • همانطور که ملاحظه می نمایید در قانون علاوه بر جرم انگاری و مجرمانه تلقی کردن خود عمل سرقت، اعمالی نیز در ارتباط با سرقت وجود دارند که وفق قانون جرم تلقی شده اند. این اعمال شامل به دست آوردن و تحصیل مال مسروقه،مخفی نمودن آن، قبول کردن و خرید یا واسطه خرید شدن این اموال می باشد.
  • همانطور که در صدر ماده تأکید شده است، شخصی که مرتکب این اعمال در ارتباط با مال مسروقه می شود میبایست، به مسروقه بودن آن اموال واقف باشد بدین ترتیب چنانچه شخص مزبور، از سرقتی بودن آن ها بی خبر باشد مرتکب جرم تلقی نمی شود. البته در خصوص آگاهی نسبت به مسروقه بودن باید گفت نیازی به علم و آگاهی قطعی در این مورد نمی باشد و همینکه بر اساس اوضاع و احوال و قرائن اطمینان آور احتمال دهد که این مال از راه سرقت تحصیل شده است؛ مثل اینکه فروشنده مال دارای سوء سابقه می باشد یا مثلا مقدار زیادی جواهرات برای فروش به طلافروشی عرضه نماید و طلافروش این احتمال را براساس اوضاع مالی و یا حجم بالای جواهرات، بدهد که متعلق به وی نیست و این گمان را در ذهن خریدار ایجاد نماید که مالی که قصد فروش آن را دارد، از طریق سرقت به دست آمده است.

 

علم به دزدی بودن شرط است یا نه؟

در مواردی که خریدار علم قطعی به مسروقه بودن مال مورد معامله ندارد، چنانچه آن را بخرد یا سایر رفتار های ذکر شده را با آن انجام دهد، باز هم مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه تلقی می شود. اما چنانچه هیچ آگاهی به مسروقه بودن مال نداشته و اوضاع و احوال هم به گونه ای نباشد که معمولا بتوان پی به مسروقه بودن مال برد، نمیتوان خریدار را به دلیل خرید اموال مسروقه به مجازات جرم مداخله در اموال مسروقه محکوم نمود.


 


بنابراین برای تحقق جرم مداخله و فروش اموال سرقتی، دو شرط میبایست وجود داشته باشد:

  1. شخص مرتکب، بداند و علم و اطلاع داشته باشد که مال مورد معامله سرقتی است. به‌ عبارت دیگر، علم واطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق جرم است و اگر نداند که مال دزدی است و نسبت به این موضوع جهل داشته باشد، مسئولیت از او برداشته می‌شود.
  2.  اوضاع و احوال و قراین به گونه ای باشد که شخص بتواند احتمال مسروقه بودن مال را بدهد. منظور از اوضاع و احوال، قراینی است که ایجاد گمان، می‌کند. برای مثال، اعتیاد فردی را که قصد فروش مال را با قیمت پایین تر از قیمت واقعی آن دارد می توان دلیل بر مسروقه بودن آن دانست. همچنین همانطور که قبلا نیز گفته شد وضع مالی ضعیف فردی که قصد فروش مقدار قابل توجهی طلا و جواهرات را دارد.

 

مجازات جرم مداخله در اموال مسروقه/ فروش اموال سرقتی

طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات مداخله در اموال مسروقه “شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.”
البته باید توجه داشت، این مجازات برای شخصی است که تنها یک بار مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده باشد، لیکن چنانچه شخصی، معامله این اموال را حرفه و شغل خود قرار داده باشد و از این طریق کسب درآمد کند در این حالت مقام قضایی میبایست، چنین شخصی را به حداکثر مجازات مقرر برای این جرم یعنی ۷۴ ضربه شلاق و سه سال حبس محکوم کند.
سوالی که ممکن است مطرح شود این می باشد که چگونه پی ببریم شخص، فروش این اموال را حرفه و شغل خود قرار داده است؟

مسلما شخصی را که تنها یک بار مرتکب معامله اموال مسروقه شده نمی توان گفت که این شخص معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده است، بلکه میبایست به دفعات مکرر و حداقل دو بار مرتکب این رفتار شده باشد. این اشخاص که معمولاً مردم آنها را به عنوان «مالخر» می شناسند کسانی هستند که مردم برای خرید یا فروش اموال مسروقه به آنها مراجعه می نمایند .

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

[ad_2]

وکیل پرونده سرقت در بندرعباس

امروز با معرفی وکیل پرونده سرقت بندرعباس همراه شما هستیم.

وکیل پرونده سرقت در بندرعباس

یکی از جرایم علیه اموال و امنیت، جرم سرقت است.

جرم های مرتبط با سرقت می تواند خرید مال مسروقه و یا مالخری باشد.

مخفی کردن مال مسروقه، معاونت در سرقت، ساخت کلید جهت سرقت و مشارکت در سرقت از سایر عناوین جرم های مرتبط با سرقت است.

 

 

نکات مهم در بررسی جرم سرقت و معرفی وکیل سرقت بندرعباس

شرایط محکومیت به مجازات سرقت حدی در قانون.

سرقت تعزیری و شرایط تشدید مجازات سرقت تعزیری.

رد مال در سرقت.

دادخواست ضرر و زیان جرم سرقت.

بهترین وکیل جرم سرقت در محدوده بندرعباس.

سوالات مهم در معرفی وکیل سرقت بندرعباس

شرایط شکایت خصوصی از جرم سرقت چیست؟

کدام دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرم سرقت را دارد؟

در صورت سرقت از منزل در شب چه اقدامی لازم است؟

برای جستجوی وکیل تخصصی جرم سرقت در بندرعباس چه باید کرد؟

بررسی انواع سرقت تعزیری

جرم سرقت ساده تعزیری

ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی

در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق خواهد بود.

کمترین مجازت در سرقت های تعزیری در این ماده بیان شده است.

۹۱ روز حداقل میزان حبس و دو سال حداکثر آن است که تا ۷۴ ضربه شلاق هم به آن افزوده می شود.

علاوه بر این مجازات رد مال نیز بدون نیاز به دادخواست ضرر و زیان افزوده خواهد شد.

سرقت مشدد تعزیری

سرقت مشدد یعنی سرقتی که همراه با دیگر اعمل و رفتارها صورت پذیرد.

مجازات ارتکاب این نوع سرقت شدیدتر از سرقت تعزیری ساده است.

عوامل تشدید کننده مجازات در سرقت های تعزیری

سرقت در شب، گروهی انجام شدن سرقت، انجام سرقت در شب، عبور از دیوار و شکستن حرز و دیوار.

استفاده از عنوان یا لباس متصدیان امور دولتی مانند جعل عنوان مامور پلیس، آب یا برق.

به کار بردن کلید ساخته شده برای سرقت.

سرقت از اماکن مسکونی.

سرقتی که با آزار و تهدید همراه باشد.

سرقت به اقتضای شغل.

سرقت از اماکن عمومی. کیف زنی یا جیب بری.

سرقت در مناطق بحرانی و دچار حادثه شده.

سرقت نیروی آب، برق، گاز و یا تلفن.

موارد خاص سرقت های مشدد تعزیری

سرقت اسناد: سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی آمده و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس است.

سرقت توسط امانت‌دار: به موجب مادۀ ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی اگر ربودن توسط امانت‌دار یا مستحفظ اسناد مذکور واقع شود مرتکب به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

از بین بردن مهر: به موجب مادۀ ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه شخص مهر یا پلمپ را محو کند یا بشکند و یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور (۲ سال یا ۱۰ سال) محکوم می‌شود.

سرقت اموال تاریخی و فرهنگی: طبق مادۀ ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی برای اینکه این جرم اتفاق بیافتد باید دو شرط داشته باشد:

اول آن که شخص قصد سرقت اشیای تاریخی را داشته باشد.

دوم اینکه سرقت از موزه، نمایشگاه، اماکن تاریخی و… صورت گرفته باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است.

دادسرای سرقت بندرعباس

 

دادسرای امور جنایی علاوه بر رسیدگی به جرائمی مانند قتل، عمد آدم ربایی و جنایات علیه تمامیت جسمانی به جرم سرقت نیز رسیدگی می کرد.

 

 

در صورتی که نیاز به طرح شکایت درباره سرقت دارید حتماً با وکلای متخصص در این حوزه مشاوره کنید.

اگر منزل مسکونی ماه مورد سرقت و دستبرد قرار گرفت چه اقدامی لازم است؟

در این گونه موارد بدون اینکه صحنه وقوع سرقت را به هم بزنید یا وسایل را جابجا کنید در اولین فرصت با فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرید.

با گزارش سرقت معمولاً تیمی از کارآگاهان اداره آگاهی جهت بررسی صحنه و انگشت نگاری به محل وقوع سرقت مراجعه خواهند کرد.

سپس پرونده با دستور قضایی در اختیار کارآگاهان قرار گرفته و تحقیقات تکمیلی در این خصوص انجام می شود.

حسب مورد بعد از صدور کیفرخواست پرونده در دادگاه کیفری دو یا یک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

تعیین مجازات رد مال در پرونده سرقت شما را از تقدیم دادخواست ضرر و زیان بی نیاز نخواهد کرد.

چرا که در بعضی موارد خصوصا سرقت اتومبیل، معمولا خساراتی به وسیله مسروقه وارد می شود و رد مال نمی تواند ضرر و زیان شما را جبران کند.

آیا سرقت اموال توسط حافظ اموال خیانت در امانت میباشد؟

مسئولیت حافظ اموال خیانت در امانت عدم اثبات خیانت در امانت راههای اثبات – وکیل بندرعباس حکم جلب مجازات عدم اثبات حوه نوشتن لایحه دفاعیه خیانت در امانت

مجازات جرم خیانت در امانت
مجازات جرم خیانت در امانت

آیا سرقت اموال توسط حافظ اموال خیانت در امانت میباشد؟

با احترام، بنده یک باب انباری با موافقت شفاهی همسایه خود که ایشان هم مستاجر بودند گرفتم و اموال خود را که تجهیزات پزشکی بوده در آن قرار دادم. صاحب خانه ایشان به دلیل اتمام قرارداد از شورا حکم تخلیه گرفتند که اموال من هم توسط شورا توقیف شد ولی دادورز شورا اموال انباری را بدون رونوشت تحویل حافظ دادند که با اعتراض من دادورز دوباره مراجعه نمودند که در حضور من رونوشت انجام شود ولی وقتی درب انباری را باز کردند دیدم بیشتر اموال توسط حافظ سرقت شده، در ضمن حافظ هم اصلا در مراجعه دوم حضور نداشتند. من به عنوان سرقت و خیانت در امانت از آنها شکایت کردم که قرار منع تعقیب صادر گردید و پرونده مختومه شد در حالیکه هنوزم تکلیف اموالم مشخص نیست و شورا هم جواب نمیدهد. در آخرین صحبتم با بازپرس ایشان فرمودند شما باید به عنوان تصرف عدوانی شکایت کنی، در حالیکه تکلیف سرقت اموالم معلوم نیست.
از شما تقاضای راهنمایی دارم.

خیر تصرف عدوانی ارتباطی با موضوع شما نخواهد داشت و به دلیل اینکه اموال خود را به ایشان سپرده اید و ایشان آنها را سرقت کرده اند بهترین شکایت خیانت در امانت و سرقت علیه ایشان میباشد که در صورت اثبات علاوه بر رد مال برای ایشان مجازات حبس منظور خواهد شد.

نمونه شکواییه مزاحمت و سرقت و زورگیری

نمونه شکواییه مزاحمت و سرقت و زورگیری دانلود pdf رايگان نمونه word جديد متن شکايتنامه دادسرا جرم کيفري حکم مجازات دادگاه وکيل دادگستري بندرعباس

دانلود نمونه متن شکایت و شکوائیه pff word
دانلود نمونه متن شکایت و شکوائیه

نمونه شکواییه مزاحمت و سرقت و زورگیری توسط راننده ی شرکت مسافربری

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان …. )نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم(

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب در تاریخ ……………….در ساعت ………..در خیابان/میدان ……………………. شهرستان ….سوار بر خودروی شرکت مسافربری ….شخصی مدل ……………….رنگ…………….به شماره پلاک شهربانی (موفق به دیدن شماره پلاک خودرو نشدم) و به شماره تماس …..به مقصد میدان/خیابان…………….شدم. …..