خیانت در امانت

خیانت در امانت

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

خیانت در امانت چیست؟ در قانون تعزیرات اسلامی برای جرم خیانت در امانت مجازات سنگین در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامی آمده است که خیانت در امانت نه تنها جرم به حساب می آید و مجازاتی در پی دارد، بلکه اگر به شخص شاکی خسارتی وارد شده باشد، متهم موظف است خسارت او را نیز پرداخت نماید.

طبق ماده ۶۷۴ و ۶۷۳قانون مجازات اسلامی . خیانت در امانت در واقع جرمی است که مجرم طی  آن به امانتی که در اختیار او گذاشته شده ضرری وارد کند یا معامله فروش مال غیر انجام می دهد و یا خسارتی را به آن وارد سازد که این در واقع یک جرم عمدی محسوب شده و تمام مرتکبین به این جرم مجازات می شوند.

یک مثال واقعی

چندی پیش یکی از موکلین برای پیگیری پرونده حقوقی خود به دفتر وکالت مراجعه کرد. ایشان چک سفید امضایی را به فردی که به او اعتماد دارد می سپارد، اما فرد به  او خیانت کرده و چک را به بانک می برد تا نقد شود. در این صورت شخص می تواند با کمک وکیل حقوقی ثابت نماید که این چک در واقع امانت بوده، از دادگاه بخواهد که فرد را به دلیل خیانت در امانت  به سزای عملش برساند و مجازات کند.

چگونه می توان جرم خیانت در امانت را اثبات نمود؟

همانطور که در مشاوره حقوقی خیانت در امانت نیز توضیح داده شد اگر شخص شاکی بتواند در دادگاه ثابت نماید که به امانت‌ او خیانت شده است، دادگاه فرد مجرم را مجازات خواهد کرد. اما اثبات کردن این جرم عمل آسانی نیست و شرایطی دارد که در ادامه بیان خواهیم کرد.

سؤنیت مجرم

اگر فرد مجرم با انجام این جرم  قصد ضرر رساندن به مال فرد را داشته باشد و بخواهد متصرفین آن مال را دچار خساراتی کند، فرد شاکی  باید با ارائه این موارد به دادگاه اثبات کند که فرد مرتکب جرم  شده است.

مصرف معین

اگر فرد شاکی بتواند به دادگاه ثابت کند مالی را که به شخص متهم سپرده است در واقع قرار بوده به مصرف معین برسد و به عنوان امانت به او واگذار شده است، اما به مصرف معین نرسیده دادگاه فرد مجرم را مجازات خواهد کرد.

مفقود شدن مال

اگر مالی که فرد به امانت گذاشته به هر دلیلی مفقود شود، مثلا پولی را نزد کسی به امانت گذاشته و فرد پول را خرج کند، فرد شاکی می تواند با اثبات این مورد به دادگاه، رای دادگاه را بگیرد و فرد مجرم را مجازات کند.

مجازات جرم خیانت در امانت چیست؟

همانطور که بیان کردیم خیانت در امانت یک جرم عمدی به حساب می آید و تمام مرتکبین این جرم به شدت توسط دستگاه قضا مجازات خواهند شد‌. مجازات افرادی که مرتکب این جرم شده اند معمولا شش تا سه سال حبس خواهد بود که میزان آن با توجه به میران جرم فرد مشخص خواهد شد. در صورتی که به دادگاه اثبات شود فرد به امانت خیانت کرده است، دادگاه شخص را موظف می کند که تمام خسارات وارد شده به فرد را بپردازد.

مال در چه صورتی امانت محسوب می شود؟

در صورتی که فرد برای اثبات وقوع جرم  به دادگاه مراجعه نماید، میبایستی ثابت کند که مال امانت بوده است. اثبات این مورد در دادگاه بسیار مهم بوده و در صورتی که فرد نتواند این مورد  را به دادگاه اثبات نماید در واقع اثبات جرم نیز میسر نخواهد بود.

مال به امانت گذاشته شده باید از اموال تحت حمایت قانون باشد و  فرد شکایت کننده در واقع باید مالک شرعی و قانونی مال باشد تا بتواند علیه مجرم شکایت نماید. در صورتی که شخص شکایت کننده مال را از راه های نامشروع مثل دزدی و سرقت به دست آورده باشد، این امکان را نخواهد داشت که در دادگاه از فرد مجرم شکایت نماید. این به این دلیل است که مال های نامشروع که به امانت گذاشته می شوند اگر مفقود شود و یا ضرری ببیند، طبق نظر قانون جرم خیانت در امانت رخ نداده است. اما در صورتی که فرد بتواند ثابت کند که مال امانت بوده و از راه قانونی و شرعی به دست آمده است، این امکان را خواهد داشت که در دادگاه از فرد مجرم شکایت نماید.

روند رسیدگی

پس از مراجعه به وکیل کیفری و بیان نمودن تمامی جزئیات ، شکوائیه ای در این زمینه باید تنطیم شود پس از تشکیل دادگاه مدعی خیانت باید امانی بودن استاد یا وجه پول یا اموال را اثبات نماید برای اثبات آن نیز می توان از شهادت شهود یا اگر امانت نامه ای نوشته ای شده از آن استفاده کرد پس از اثبات امانی بودن حال نوبت به اثبات سو استفاده از مال می شود ، در صورت اثبات سو استفاده قرار کیفری که مناسب حال متشاکی باشد تعیین می شود پس از برسی پرونده توسط دادیار کیفر خواست صادر و به دادگاه کیفری ۲ منقل می گردد سپس رای نهایی صادر می گردد. رای صادره نیز زی ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی خواهد بود.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

وکیل خیانت در امانت در بندرعباس

وکیل خیانت در امانت در بندرعباس

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

وکیل خیانت در امانت

خیانت در امانت جزو جرایمی است که به صورت مستقیم و بدون هرگونه تغییری از آن استفاده می شود و به صورت واضح و ساده بیان شده است
در قانون این جرم با ماده ی 647 قانون تعزیرات اسلامی که در سال 1375 تصویب شده است شناخته می شود و می گوید:
هرگاه اموال منقول یا غیر منقول(اموال قابل جابه جایی – اموال غیر قابل جابه جایی) یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظیر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا را بر این گذاشته باشند که اشیای ذکر شده را بدون اجازه جابه جا یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها مصرف یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

آیا خیانت در امانت جرمی مستمر است؟

با توجه به این موضوع اختلاف نظر در این زمینه زیاد است برخی حقوقدانان معتقدند که چون مال موضوع خیانت هر لحظه در تصرف شخص قرار می‌گیرد این جرم مستمر در حال تکرار شدن است ولی اکثر حقوقدانان معتقدند به صرف اینکه یک لحظه مال امانت را تصاحب یا منتقل کرده جرم خیانت در امانت شکل گرفته و جرم آنی است و مستمر نیست

چه رفتارهایی خیانت در امانت محسوب میشود؟

چهار نمونه رفتار1. مفقود یا2. تلف یا 3.استعمال و 4.تصاحب نمودن اموال موضوع امانت در ماده های قانونی مرتبط دیده می شود.
خیانت درامانت از نگاه قانون گذار محدود به همین موارد بوده و رفتاری مثل تاخیر در جابه جایی مال به امانت سپرده شده خیانت در امانت محسوب نمی شوند زیرا جرم خیانت در امانت دارای معانی مخصوص می باشد.

مرجع رسیدگی

با توجه به این موضوع که خیانت در امانت جرم است و مطابق آیین دادرسی کیفری اول می‌بایست در خصوص همه جرائم تحقیقاتی در دادسرا صورت بگیرد و در صورتی که بازپرس پرونده معتقد باشد شخص مجرم مستحق مجازات است و آن را مجرم بداند قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند و اگر دادستان یا نماینده دادستان به عنوان دادیار اظهارنظر با نظر بازپرس موافق بودند کیفرخواستی صادر می نماید وبعد از آن پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارجاع داده میگردد و در آنجا به پرونده رسیدگی می‌شود و حکم مقتضی صادر میکند و شخص می تواند نسبت به رای دادگاه تجدید نظر خواهی بکند و یک مرحله این حق را دارد

دلایل اثبات جرم

در حقوق کیفری، اصل اقناع وجدان، به قاضی این اجازه را می دهد که برای اثبات جرم از همه وسایل ممکن استفاده کند. روش های اثبات جرم در مسائل کیفری عبارتند از: بیّنه، اقرار، سوگند، قراین و امارات، کارشناسی و علم قاضی که هر یک از آنها دارای شرایطی است که جای بحث آنها در آیین دادرسی کیفری قرار دارد. برای مثال ماده های ۳۲۳ و ۳۲۴ ق. آ.د. ک: بیّنه از ادله اثبات جرم به حساب می آید و در صورت تحقق شرایط آن از نظر شرعی در جرائم مستوجب مجازات موضوعیت دارد، اما در جرائم مستوجب گذشت ،مانعی ندارد

علم قاضی هم در حق الناس و هم حق الله قابل عمل است و بعضی آن را ( قول مشهور) دانسته اند. در هر حال هر یک از دلایل ذکر شده باید باعث اقناع وجدان قاضی شوند. به همین دلیل در رأی شماره ۱۹۸۹ مورخ ۲۳/۸/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور استناد به اسناد را وقتی درست می داند که موجب اقناع وجدان قاضی شود. بنابراین در رسیدگی به جرم خیانت در امانت، دادگاه می تواند از همه دلایل مطرح شده در امور کیفری استفاده کند و حتی ملزم به تابعیت از مفاد ظاهر اسناد هم نیست، بلکه باید با بررسی همه جانبه امور، نسبت به وقوع جرم ، قناعت وجدانی پیدا کند.

بدیهی است ادله قطعی شرعی تنها در باب مجازات ها مقبولیت دارند و دادگاه می تواند بر اساس اقرار و شهادت و با توجه به عموم قاعده حکم مقتضی را صادر کند و الا در باب تعزیرات، ملاک صدور رأی ، قناعت وجدان قاضی است و شهادت و اقرار موضوعیت ندارند.به همین لحاظ رأی صادره بر این اساس قابل رسیدگی پایانی به لحاظ ادله اثبات جرم نیست.

نکته*

با توجه به این موضوع که محاکم بعضی مراودات مالی را فاقد وصف کیفری می دانند:
مثال اگر چکی را خرج و یا به رسم تضمین صادر کرده باشیم محاکم به سختی این را جزو موارد خیانت در امانت می‌دانند زیرا معتقدند اسناد تجاری به صرف نقل و انتقال منتقل می شود مگر اینکه رسیدی مکتوب مبنی بر اینکه چک صرفاً به عنوان امانت تحویل داده شده است داشته باشیم .

لازم به ذکر است میبایست بین اختلاف حقوقی و جرم خیانت در امانت مرزی قائل شد که این تفکیک پیچیده بهتر است توسط وکیل خیانت در امانت صورت بگیرد

وکیل خیانت در امانت

وکیل جرم خیانت در امانت با تخصص و مهارت کافی با توجه به شرایط موضوعی خاص در هر پرونده بهترین تصمیمات و اقدامات قضایی لازم را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب اخذ و اعمال می نماید.

بسیاری از شکایات مطروحه با عنوان خیانت در امانت با درنظر گرفتن شرایط قانونی وقوع جرم خیانت در امانت اساسا کذب می باشند. متاسفانه عده قابل توجهی از مراجعین به دادگستری پس از شکست در پرونده های حقوقی در میان خود و طرف مورد اختلاف خود جهت وارد آوردن فشار و اخذ نتیجه اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت می نمایند .

وکیل خیانت در امانت با توانایی و دانش حقوقی پس از بررسی پرونده می تواند از ارتباط بین سایر پرونده های مطروح اصحاب دعوا در صورت بی مدرک بودن شکایت مطروحه ، آگاه و از حقوق شما دفاع شایسته می نماید. شما می توانید قبل از طرح شکایت یا در مراحل دادرسی چه در دادسرا و چه در دادگاه از مشاوره متخصص در پرونده وکیل خیانت در امانت استفاده نمایید ،وکلای دادگستری با تکرار طرح شکایت خیانت در امانت و نیز دفاع از پرونده های متعدد از این قبیل مهارت لازم در زمینه پرونده های خیانت در امانت را کسب کرده و می توانند از حقوق شما دفاع نمایند.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

آیا سرقت اموال توسط حافظ اموال خیانت در امانت میباشد؟

مسئولیت حافظ اموال خیانت در امانت عدم اثبات خیانت در امانت راههای اثبات – وکیل بندرعباس حکم جلب مجازات عدم اثبات حوه نوشتن لایحه دفاعیه خیانت در امانت

مجازات جرم خیانت در امانت
مجازات جرم خیانت در امانت

آیا سرقت اموال توسط حافظ اموال خیانت در امانت میباشد؟

با احترام، بنده یک باب انباری با موافقت شفاهی همسایه خود که ایشان هم مستاجر بودند گرفتم و اموال خود را که تجهیزات پزشکی بوده در آن قرار دادم. صاحب خانه ایشان به دلیل اتمام قرارداد از شورا حکم تخلیه گرفتند که اموال من هم توسط شورا توقیف شد ولی دادورز شورا اموال انباری را بدون رونوشت تحویل حافظ دادند که با اعتراض من دادورز دوباره مراجعه نمودند که در حضور من رونوشت انجام شود ولی وقتی درب انباری را باز کردند دیدم بیشتر اموال توسط حافظ سرقت شده، در ضمن حافظ هم اصلا در مراجعه دوم حضور نداشتند. من به عنوان سرقت و خیانت در امانت از آنها شکایت کردم که قرار منع تعقیب صادر گردید و پرونده مختومه شد در حالیکه هنوزم تکلیف اموالم مشخص نیست و شورا هم جواب نمیدهد. در آخرین صحبتم با بازپرس ایشان فرمودند شما باید به عنوان تصرف عدوانی شکایت کنی، در حالیکه تکلیف سرقت اموالم معلوم نیست.
از شما تقاضای راهنمایی دارم.

خیر تصرف عدوانی ارتباطی با موضوع شما نخواهد داشت و به دلیل اینکه اموال خود را به ایشان سپرده اید و ایشان آنها را سرقت کرده اند بهترین شکایت خیانت در امانت و سرقت علیه ایشان میباشد که در صورت اثبات علاوه بر رد مال برای ایشان مجازات حبس منظور خواهد شد.

خیانت در امانت سفته را چگونه اثبات کنیم؟

نمونه شکایت خیانت در امانت سفته سفید امضا مجازات عدم اثبات خیانت در امانت قانون سفته امانت اثبات با شاهد لایحه دفاعیه – وکیل بندرعباس خیانت در امانت سفته

مجازات جرم خیانت در امانت
مجازات جرم خیانت در امانت

خیانت در امانت سفته را چگونه باید اثبات کرد؟

عرض سلام و خسته نباشید
بنده چند سال پیش از یک دوست وام خریدم و در قبال ضمانت،به او چک و سفته دادم.بعد از اتمام اقساط وام چک را پس گرفتم ولی فراموش کرده بودم که سفته دستش دارم.الان بعد چنسال سره یک طلب جزیی که بهش دارم سفته ی منو به اجرا گذاشته و شکایت کرده.روی سفته فقط نام و نام خانوادگی همراه با اثر انگشت و امضا میباشد و ازینکه از بابت ضمانت داده شده نوشته نشده و قسمت فوق خالی است.(مبلغ سفته سه میلیون تومان)
الان چجوری میتونم ثابت کنم که از سفته ای که بابت ضمانت داده بودم سو استفاده کرده و ادعای خیانت در امانت کنم.خواهش میکنم کامل راهنماییم کنین.خیلی نامردی کرده .بدجور دارم میسوزم

زحمت میکشین جواب سوالمو میدین تشکر میکنم

سلام فقط در صورتیکه مبلغ وام شما مطابق مبلغ سفته بوده باشد میتوانید با شهادت شهود آنرا اثبات کنید که ممکن است به نتیجه هم نرسد به دلیل اینکه حتما باید در رسید و یا قرارداد این را قید میکردید.

مجازات جرم خیانت در امانت چیست ؟

تخفیف مجازات خیانت در امانت چک قابل گذشت قابل تعلیق خیانت در امانت در قانون تجارت عدم اثبات- وکیل بندرعباس مجازات خیانت در امانت درجه چند است

مجازات جرم خیانت در امانت
مجازات جرم خیانت در امانت

 

مجازات جرم خیانت در امانت

امانت داری هم در اسلام امری سفارش شده است و هم در نظم اجتماعی به آن تاکید فراوان شده است . پیامبر خدا در اهمیت امانت داری می فرماید : ” ˈکسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد بر غیر آیین من مرده است ” . بنابراین خیانت در امانت جزء گناهان بزرگ محسوب می شود که در اسلام به شدت مذموم است . به همین دلیل قانون گذار ما نیز در قانون مجازات اسلامی برای جرم خیانت در امانت ، مجازات در نظر گرفته است . البته لازم به ذکر است که قانون گذار در تعریف و بیان این جرم وسواس لازم را به خرج نداده است و به بیان دو ماده در قانون به آن کفایت کرده است . دو ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی به جرم خیانت در امانت و مجازات آن پرداخته است . از این رو در این مقاله به بررسی مجازات جرم خیانت در امانت و شرایط اعمال مجازات جرم خیانت در امانت می پردازیم .

” مجازات جرم خیانت در امانت حبس از شش ماه تا سه سال است “

مجازات جرم خیانت در امانت
طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی سال 92 ، مجازات جرم خیانت در امانت از قرار زیر است : “هر گاه اموال منقول یا اموال غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کارِ با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ” .
این ماده از جمله مواد بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است . مجازات تعزیری مجازاتی است که در نوع و میزان آن در شرع مشخص نشده است و قانون گذار آن را با نظر و دیدگاه خود تعیین کرده است .

شرایط اعمال مجازات جرم خیانت در امانت
برای اینکه مجازات خیانت در امانت اعمال شود ، یک سری شرایط باید وجود داشته باشد . از جمله شرایط اعمال مجازات جرم خیانت در امانت می توان به موارد زیر اشاره کرد :

– طبق این ماده برای اینکه مجازات جرم خیانت در امانت رخ دهد فرقی نمی کند که مال امانی ( مالی که به امانت داده شده است ) منقول باشد یا  غیر منقول باشد ، چک باشد یا سفته ، مهم این است که مال به عنوان امانت در دست دیگری باشد .
– مورد دوم اینکه فرقی ندارد مال امانی بابت چه موضوعی به امانت داده شود . برای مثال فرقی ندارد که شما مالی با نامه اجاره به دیگری امانت دهید یا با نام ضمانت یا رهن یا برای وکالت .
– فرقی ندارد که مال امانی برای انجام کاری است یا خیر یا اگر برای انجام دادن یک کار به امانت داده شده است فرقی ندارد که بابت آن کار اجرت پرداخت می شود یا خیر .
– اگر مال امانی هر یک از موارد بالا باشد ( مثلا چک امانی ) همین که در موقع مطالبه صاحب مال مسترد نشود و یا امانت دار آن را به ضرر مالک استعمال ، تصاحب ، تلف و یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود  .