مجازت جعل امضا

مجازت جعل امضا

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

جعل امضا ، راه های اثبات جعل ، مجازت جعل امضا , جعل امضا چیست؟ هر فردی دارای یک امضای کاملا شخصی و منحصر به فردی می باشد که ممکن است دیگران برای سو استفاده از نام او امضای وی را جعل نمایند که این کار جرم محسوب شده و مجازات سنگین را در پی خواهد داشت.

شاید شما هم از افرادی باشدی که امضای او توسط افراد سودجو جعل شده و این پرش ذهن شما را مشغول کرده که ((امضایم جعل شده حالا چکار باید کنم؟))
فردی که امضای او جعل شده است می بایستی برای جلوگیری از سو استفاده افراد سود جو به وکیل متخصص مراجعه نماید و از فرد جعل کننده شکایت کند. شاکی میبایستی بتواند در دادگاه به قاضی ثابت نماید که امضای او جعل شده است و فرد جعل کننده از امضای او استفاده نموده است. اگر کسی امضای دیگری را جعل نماید و از آن استفاده کند یک فعل مجرمانه ای را مرتکب شده که در ایران به نسبت سایر کشور ها مجازات سنگین تری برای ان اعمال شده است.

روش های تشخیص جعل

صورتی است که فرد جاعل حرفه ای نباشد، ه راحتی توسط خود قاضی قابل تشخیص است ولی اگر فرد جاعل حرفه ای باشد و بتواند امضای فرد را به صور دقیق جعل نماید باید از راه های دیگری برای تشخیص جعل استفاده کرد. روش های فیزیکی، شیمیایی و مقایسه ای سه روش موثر در تشخیص جعلی بودن امضای جاعل می باشند.

روش فیزیکی اثبات جعل امضا

وقتی شاکی در دادگاه از فرد جاعل شکایت می کند و مدعی جعل شدن امضایش می شود قطعاً با انکار متهم روبرو می شود که در صورت وجود چنین شرایطی می بایست فرد شاکی به کمک وکیل دادگستری جعل امضا را که البته کار دشواری است اثبات نماید به همین منظور از دادگاهدر خواست می کند که امضای جعل شده را مورد برسی کامل قرار بدهد. دادگاه نیز پس از صدور رای برسی مورد جعل، برسی امضا توسط کارشناسانا قوه قضائیه آغاز می شود و ممکن است امضای جعل شده را برای برسی بیشتر به اداره تشخیص هویت پلیس ارجاع کند.

در این مرحله از شکایت دادگاه از فرد شاکی در خواست می کند که یک نمونه از امضاهای خود را به دادگاه ارائه نماید تا امضای واقعی را با امضای جعلی مورد برسی و تطبیق قرار دهند. هردو امضا توسط کارشناسان مورد برسی قرار می گیرد، این کارشناسان برای تطبیق هردو امضا از ابزار های آزمایشگاهی استفاده کرده و با برسی عواملی مانند نوع قلم، میزان فشار به قلم و میزان شکستگی خط امضا سعی می کنند جعلی بودن امضا را به اثبات برسانند. به این روش تشخیص امضا روش فیزیکی گفته می شود.

روش شیمیایی اثبات جعل

اما اگر کارشناسان نتوانند از طریق تشخیص فیزیکی متوجه جعل سند شوند دادگاه دستور اعمال تشخیص شیمیایی را برای اثبات جعلی بودن امضا صادر می کند. در روش تشخیص امضای شیمیایی برای تطبیق هردو امضا از پرتو نور استفاده می شود که معمولا در این روش جعلی بودن امضا دقیق مشخص خواهد شد و نتیجه برای دادگاه ارسال می شود. اگر پس از برسی های انجام شده جعلی بودن امضا اثبات شود، متهم دیگر قادر به انکار جرم خود نخواهد بود و می بایستی مجازات و جریمه های نقدی که توسط دادگاه برای او تعیین می شوند را بپذیرد.

فلسفه و دلیل مجازات های سنگین برای جعل

علت مجازات ها سنگین افراد جاعل این می باشد که هیچ کس نتواند با جعل اسناد افراد به آن ها ضرر و زیان وارد کند و یا آرامش جامعه را سلب کند‌. قانون برای افرادی که با جعل اسناد دیگران باعث لطمه خوردن به اعتبار آن ها می شوند مجازات شدیدی را در نظر گرفته است. مجازات جعل نیز در قانون کشور ما مشخص و معین می باشد. در ادامه مجازات افراد جاعل را خدمتتان بیان خواهیم کرد.

مجازات جعل امضا

مجازات فردی که امضای افراد دیگر را جعل نموده است با توجه به سندی که امضا روی آن جعل شده است معین می شود. همچنین شخصیت افرادی که امضای آن ها جعل شده نیز در میزان مجازات تاثیر گذار می باشد. برای مثال اگر فردی امضای مقام معظم رهبری و یا هرکدام از رؤسای سه قوه را جعل کند و قصد داشته باشد که با اعتبار آن ها کار خود را پیش ببرد، ممکن است به حبس تا پانزده سال هم محکوم گردد که همانطور که میبیند حکم سنگینی است.

طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی اگر فردی امضای دیگران را به دلیل سو استفاده جعل نماید، به حبس شش ماه تا دوسال محکوم می گردد. همچنین فرد موظف است که خسارات وارد شده به فرد شاکی را نیز بپردازد. البته در مواردی نیز دیده شده است که دادگاه فرد جاعل را به پرداخت جزای نقدی به میزان دوازده میلیون ریال محکوم کرده و فرد دیگر مجازات حبس نخواهد داشت یعنی به نوعی تبدیل مجازات انجام شده که در مقاله تبدیل مجازات به موارد تبدیل مجازت اختصاصی پرداخته ایم.

چگونه از جعل امضای چک جلوگیری کنیم؟

ابتدایی ترین اقدام برای پیشگیری از جعل ، عدم استفاده از امضای بسیار ساده و راحت یعنی امضای منحصر به فرد خود که برای دیگران انجام آن دشوار باشد دومین اقدام لازم محافظت از دسته چک خود است ، حتی دسته چک خود را برای امانت نیز در اختیار دیگران قرار ندهید ، پرونده های بی شماری تحت عنوان خیانت در امانت وجود دارد که بیش از ۳۰ در صد آنها مربوط به خیانت د رامانت از طریق چک می باشد . اما باید بیان داشت که حتی در صورت رعایت تمامی موارد مذکور جاعلین و افراد سود جود از هر طریقی برای ضربه زدن به شما استفاده خواهند کرد.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس