آموزش پیگیری پرونده قضایی

دادگستری بندرعباس پیگیری پرونده  مراجعه حضوری به شعبه رسیدگی کننده به دلایل امنیتی و قضایی، اطلاع رسانی در پرونده‌های مدنی فقط به خواهان، خوانده و وکلای آن‌ها و در پرونده‌های کیفری فقط به شاکی، متهم و وکلای آنها انجام می‌شود. رمز شخصی چیست؟ در هر پرونده قضایی، به تمامی اشخاص ذی سمت و مرتبط آن …