فرق شورای حل اختلاف با دادگاه

    وکیل

برای اغلب مردم در نگاه اول مشخص نیست دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف چه تفاوتی با هم دارند؟ یا اینکه وظایف آن‌ها دقیقا چیست؟

دادگستری

دادگستری محل انجام خدمات قضایی و حقوقی است. دادگستری از دو بخش دادگاه و دادسرا تشکیل شده است.

دادگاه قسمتی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی و مدنی و جزایی رسیدگی می‌کند. پرونده‌هایی که موضوعات آن مربوط به دعاوی ملکی، مطالبه طلب و خسارت و مباحث خانواده مثل طلاق، مهریه و نفقه است.  به طور کلی اموری که با مال و اموال سر و کار دارند باشد در شعب حقوقی دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند. اموری که مربوط به جرم باشد هم مانند کلاهبرداری، سرقت و تصادف در شعب جزایی رسیدگی می‌شوند.

بطور کلی دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌هایی هستند که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند. به غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثنا کرده است. اما دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی تنها حق رسیدگی به دعاوی که به موجب قانون صراحتاً در حیطه‌ی صلاحیت آن‌ها قرار دارد را دارند.

تفاوت دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف-دادسرا

در کنار هر دادگاه عمومی جزائی، محلی به نام دادسرا وجود دارد. دادسرا وظیفه تشکیل پرونده قضائی و کشف جرم را دارد. درواقع شروع یک پرونده قضائی در دادسرا اتفاق می‌افتد. دادستان، معاونین دادستان، دادیار و بازپرس برای اجرای عدالت در دادسراها خدمت می‌کنند.

قضات دادسرا تابع اصل سلسله مراتب هستند. همچون روابط اداری می‌توان رابطه رئیس و مرئوس و را در میان آنها مشاهده نمود.  به عبارت دیگر در یک دادسرا دادستان، معاون دادستان و دادیار از لحاظ سلسله مراتب در یک ردیف نیستند. آن‌ها در طول هم قرار دارند. دادستان در راس دادسرا قرار دارد و معاونین و دادیاران از دستورات اداری و حتی نظرات قضایی او تبعیت می‌کنند.  دادیار علاوه بر تبعیت از نظرات دادستان ملزم به رعایت نظر معاون ذیربط رفته او نیز هست.

اصل سسله مراتب در دادسرا به‌روشنی در ماده ۶۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۷۷ آمده است:

«وکلای عمومی و معاونین از حیث اظهار عقیده و رای تابع نظر مدعی‌العموم هستند.  و در موقع حضور در محکمه به نام مدعی‌العموم بیان عقیده می‌نمایند.»

روند پرونده کیفری بدین صورت است که ابتدا پرونده و تشریفات قضائی و اداری طی می‌شود. سپس رئیس دادسرا پس از بررسی، کیفرخواست را آماده و به دادگاه ارسال می‌کند. سپس در دادگاه پس از محاکمه، حکم متناسب با جرم متهم صادر می‌شود.

کیفرخواست درواقع سند ادعای دادسرا برای مجرم بودن متهم است. کیفر خواست از طرف دادستان و یا جانشین وی به دادگاه ارسال می‌شود. البته متهم تا رأی قطعی دادگاه صادر نشده باشد مجرم شناخته نمی‌شود.

شعب قضایی دادسرا به شرح ذیل است.
– دادستانی
– بازپرسی
– دادیاری
– سرپرستی
– اجرای احکام کیفری

تفاوت دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف- دادگاه

در دادگاه به اتهامات ارجاع داده شده از سوی دادسرا، رسیدگی می‌شود. قاضی پس از شنیدن دفاعیات متهم و سخن شاکی، حکم را صادر و اعلام می‌کند. در قانون جمهوری اسلامی ایران دادگاه‌ها ‌برحسب موضوع پرونده، به دودسته دادگاه عمومی و خصوصی تقسیم می‌شوند.

البته شوراهای حل اختلاف نیز در کنار دادگاه‌ها ‌برای سرعت در رسیدگی به پرونده های قضایی ارائه خدمت می‌کنند که در ادامه به آن‌ها نیز خواهیم پرداخت.

دادگاه عمومی

در دادگاه عمومی، قاعده ساده‌ای وجود دارد و آن این است که دادگاه عمومی به تمام دعاوی و پرونده های قضایی رسیدگی می‌کند. مگر اینکه طبق قانون، رسیدگی به آن پرونده در حیطه وظایف مرجع یا قوه دیگری باشد. دادگاه های دادگاه عمومی از این قرارند:

 • – دادگاه عمومی حقوقی
 • – دادگاه عمومی جزایی
 • – دادگاه اطفال
 • – دادگاه کیفری استان

 دادگاه اختصاصی

همانطور که در بخش قبل بیان شد به جز دادگاه عمومی، مراجع دیگری در دسته دادگاه های اختصاصی قرار می‌گیرند. وظیفه دادگاه اختصاصی رسیدگی به موارد خاص دعاوی مدنی و حقوقی است. دادگاه‌های اختصاصی عبارتند از:

 • – دادگاه های نظامی
 • – دادگاه های انقلاب
 • – دادگاه های انتظامی قضات
 •  دیوان عدالت اداری
 • – دادگاه های ویژه روحانیت
شاید دوست داشته باشید بخوانید  دعاوی حقوقی و اشخاص صغیر

دادسرا و دادگاه چه فرقی با هم دارند؟

تفاوت این دو را در مباحی که در ادامه بیان می‌شود بیان خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

کشف جرم

کشف جرم از وظایف دادسرا است و دادگاه وظیفه‌ای در قبال آن ندارد. دادسرا درزمینه شکایاتی که کیفری و جزایی است بازجویی و تحقیق می‌کند.درواقع این نهاد موظف است مشخص کند که آیا جرمی توسط متهم محقق شده است یا خیر. دادگاه تنها موظف است کیفرخواستی که از طرف دادسرا ارسال شده را بررسی و متهم را محاکمه کند.

کیفرخواست و قرار مجرمیت

همانطورکه دانستیم دادسرا موظف است پس از کشف قطعی جرم کیفرخواست و قرارمجرمیت را تنظیم و برای دادگاه ارسال کند. دادگاه وظیفه تنظیم کیفرخواست و قرار مجرمیت ندارد.

صدور حکم و تعیین مجازات

دادسرا به ریاست دادستان وظیفه صدور حکم نداشته و صرفاً نهادی برای تحقیقات مقدماتی برای کشف جرم است.  دادگاه وظیفه تفهیم اتهام را دارد و مرجع قضایی قطعی صدور رأی محسوب می‌شود. پس از صدور رای دادگاه متهم مجرم شناخته می‌شود.

تفاوت دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف- شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف نهادی قضایی است و زیر نظر قوه قضائیه ایران فعالیت می‌کند. شورای حل اختلاف به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به وجود آمده است. این شورا در شهر‌ها ‌و در صورت لزوم در روستا‌ها ‌تشکیل می‌شود .

طبق قانون شورای در سال ۱۳۹۴ شورا وظیفه دارد در موارد زیر شوراها با توافق طرف های اختلاف برای صلح و سازش اقدام کند:

 • – کلیه امور مدنی و حقوقی
 • – کلیه جرائم قابل گذشت
 • – جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

دادگاه حقوقی و صلاحیت آن

وکیل دادگاه حقوقی بندرعباس

دادگاه حقوقی و صلاحیت آن
دادگاه حقوقی و صلاحیت آن

دادگاه حقوقی و صلاحیت آن

همواره در تمامی جوامع مرجع رسیدگی به تظلمات دادگاه ها بودند به طوری که هم اکنون هم در عرصه بین المللی و هم در عرصه داخلی تنها مرجعی که به دعاوی رسیدگی می کنند نیز دادگاه ها هستند . زمانی که حقی از فردی در جامعه ضایع می شود و همچنین وقتی که جرمی علیه دیگری اتفاق می افتد افراد به دادگاه ها مراجعه می کنند تا حقوق تضییع شده خود را به دست آورند و یا مجرم را به مجازات برسانند . در قوانین ما به طور کلی دادگاه ها به دو دسته دادگاه های حقوقی و کیفری تقسیم می گردند که به دعاوی کیفری و حقوقی رسیدگی می کنند که دعاوی کیفری دعاوی هستند که زمانی که جرمی در جامعه محقق می گردد بزهدیده می تواند از فرد مرتکب نزد مراجع کیفری شکایت کند . اما دادگاه های حقوقی و موضوع رسیدگی و آیین دادرسی و غیره در آن با دادگاه کیفری متفاوت است . بر همین اساس آگاهی از صلاحیت های محاکم و دادگاه برای شروع به شکایت و برای اینکه افراد بدانند چه دعوی باید مطرح کنند موارد بسیار با اهمیتی می باشد که برای طرح یک شکایت لازم است آگاهی لازم در این زمینه را داشته باشند . به همین دلیل در این مقاله به بررسی اینکه دادگاه های حقوقی چیست و صلاحیت های دادگاه حقوقی می پردازیم .

دادگاه حقوقی چیست ؟
برای پاسخ به این سوال که دادگاه حقوقی چیست باید گفت بر اساس قانون دادگاه حقوقی همانطور که از عنوان آن مشخص است به مسائل حقوقی رسیدگی می کند یعنی زمانی که دعوای حقوقی مطرح می شود و افراد برای گرفتن حق خود و جبران خسارات ناشی از تضییع حقوق خود به دادگاه ها مراجعه می کنند نه برای شکایت از جرم و مجازات مجرم دعوی حقوقی است .
دعاوی حقوقی دعاوی هستند که یا به اموال مربوط است و یا به اشخاص و به طور کلی موضوعاتی هستند که در قانون مدنی مطرح شده اند . از جمله : اموال و مالکیت ، قرارداد ها ، امور مربوط به خانواده از قبیل مهریه ، طلاق ، نفقه زن و موضوعات مربوط به ارث و غیره ….
دادگاه های حقوقی نیز مراجعی هستند که به موضوعات حقوقی فوق رسیدگی می کنند و آیین و نحوه رسیدگی به این دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است .
دادگاه های حقوقی همانند دادگاه های کیفری انواع مختلفی دارد . مانند : دادگاه های عمومی ،  دادگاه انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و غیره که صلاحیت هریک در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است اما به طور کلی همگی آنان به موضوعات حقوقی رسیدگی می کنند .

صلاحیت دادگاه های حقوقی
برای اطلاع صلاحیت دادگاه های حقوقی باید گفت این مراجع یا دادگاه برای حل اختلاف میان افراد است و منظور از واژه حقوقی دعاوی است که به حقوق مردم لطمه وارد شده است و مردم برای احقاق حقوق خود در این دادگاه دعوی مطرح می کنند که با طرح این دعاوی نه مجازاتی برای فردی که حقوق را ضایع می کند وضع شده است و نه اعمال می شود بلکه فقط حق درخواست دهنده به او باز می گردد و طرف دعوی باید خسارت نیز پرداخت نماید .
پس دادگاه حقوقی به موضوعات حقوقی رسیدگی می کند و موضوعات حقوقی موضوعاتی است که در قانون مدنی بیان شده است و آیین رسیدگی به این موضوعات در دادگاه های حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است موضوعات حقوقی عبارتند از : مسائل مربوط به قراردادهای اجاره ، رهن ، بیع یا خرید و فروش و یا عقد وکالت و غیره و همچنین موضوعات مربوط به خانواده از جمله : نفقه ، طلاق ، حضانت و همچنین در خصوص ارث ، مالکیت ، حق اتفاع ، وقف و غیره از جمله موضوعات حقوقی است که فردی که حقی از او در این سری از موضوعات ضایع شده است با تهیه و تنظیم دادخواست و ارائه آن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست خود ثبت می کند و بعد از تعیین وقت رسیدگی در یکی از دادگاه های مذبور حقوقی رسیدگی می گردد .
به طور مثال : اگر مردی که حق حضانت فرزند خود به و داده شده است اجازه ملاقات با فرزند را به مادر ندهد مادر می تواند با تنظیم و نگارش دادخواست حضانت و طرح دعوی حقوقی در یکی از دادگاه های صالح حقوقی برای احقاق حق خود دعوی اقامه نماید و دادگاه با بررسی موضوع و چنانچه حقانیت مادر طفل اثبات شود حق ملاقات را به وی می دهد و تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند .
مثال دیگری که در این خصوص می توان از این است که اگر فردی به دیگری وکالت بلاعزل داده باشد و فردی که وکالت به او داده شده است اقداماتی برخلاف مصلحت موکل خود می کند موکل می تواند بر علیه وی در دادگاه حقوقی اقامه دعوی کند چون موضوع از نوع موضوعات حقوقی ریاست دادگاه حقوقی صالح می باشد .
پس بنابراین صلاحیت دادگاه در موضوعات حقوقی است که باید در دادگاه حقوقی مطرح شود و این موضوعات ارتکاب جرم نمی باشد بلکه حقوقی است که فرد طبق قانون دارا می باشد و دیگری از او سلب نموده است .

نحوه ثبت شکایت و رسیدگی در شورای حل اختلاف

نحوه ثبت شکایت و رسیدگی در شورای حل اختلاف
رسیدگی در شورای حل اختلاف

وکیل بندرعباس شکایت شورای حل اختلاف چک اجاره تخلیه عین مستأجره حصر وراثت تحریر ترکه مهروموم ترکه تعدیل اجاره بها جهیزیه مهریه و نفقه تأمین دلیل اعسار ۹۹ 99

نحوه ثبت شکایت و رسیدگی در شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف یکی از مراجع قضایی تحت نظارت دادگستری است که به پرونده ها با سقف مال کم و یا دعاوی غیر مالی مشخص شده در قانون می پردازد . ثبت شکایت و شروع رسیدگی در شوراهای حل اختلاف پیچیدگی و سختی اقامه دعوی در دادگاه ها را ندارد و از سهولت و سادگی بیشتری برخوردار است . علت این امر هم جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی به اختلافات است .

البته هدف از تشکیل شورا علاوه بر رسیدگی به شکایات ، برقراری صلح و سازش بین افراد نیز هست . شورا زمانی اقدام به برقراری صلح و سازش می کند که دو طرف دعوی خواستار آشتی از طریق شورا باشند . برای آشنایی با روند رسیدگی در شورا در این مقاله ابتدا نحوه ثبت شکایت در شورای حل اختلاف ، نحوه رسیدگی به شکایت در شورای حل اختلاف ، مواردی که شورا اقدام به صدور گزارش اصلاحی می کند و مواردی که شورا رای صادر می کند ، می پردازیم .

” سقف مالی اختلافاتی که می توان به شورا ارجاع داد تا دویست میلیون ریال است “

نحوه ثبت شکایت در شورای حل اختلاف
برای طرح پرونده و ثبت شکایت در شوراهای حل اختلاف ابتدا باید به شورای حل اختلافی برویم که از نظر محلی اجازه رسیدگی به پرونده را دارد . شورای حل اختلافی که صالح به رسیدگی است در اکثر موارد شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده است . بعد از پیدا کردن شورای صالح و مراجعه به آن از دفترخانه شورا درخواست فرم دادخواست می کنید . در فرم دادخواست باید نام و نام خانوادگی ، مشخصات و نشانی دو طرف اختلاف ، موضوع خواسته و دلایلی که بابت آن دعوی را مطرح کرده اید باید ذکر شود .

بعد از اینکه دادخواست خود را تحویل دادید باید هزینه دادرسی را پرداخت کنید . هزینه دادرسی دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن است . بعد از این به شما نوبت داده می شود و رسیدگی به موضوع آغاز می شود .

نحوه رسیدگی به اختلاف در شورای حل اختلاف
برای رسیدگی به موضوع اختلاف در شورای حل اختلاف باید تمام اعضای شورا باشند . تعداد اعضای اصلی شورا 3 است . شورا با حضور اعضا به موضوع اختلاف رسیدگی می کند . دو طرف اختلاف یا وکلای آن ها می توانند در جریان رسیدگی حضور پیدا کنند . نتیجه رسیدگی شورا به دو صورت بروز پیدا می کند :

الف ) یا شورا گزارش اصلاحی صادر می کند ب ) و یا اقدام به صدور رای می کند .

” شورا در موارد صلح و سازش هزینه دادرسی دریافت نمی کند “

شورای حل اختلاف چه زمانی گزارش اصلاحی صادر می کند
شورا در شرایط زیر اقدام به صدور گزارش اصلاحی می کند :
گزارش اصلاحی در مواردی صادر می شود که دو طرف اختلاف توافق کنند اختلافشان را در شورای حل اختلاف مطرح کنند تا شورا بین آنها صلح و سازش بر قرار کند . شورا به موضوعاتی اعم از مدنی ، حقوقی ، جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت ، رسیدگی خواهد کرد و گزارش اصلاحی صادر می کند . گزارش اصلاحی قابل اعتراض نیست و قطعی محسوب می شود .

توجه کنید که صلاحیت شورا برای صدور گزارش در موارد گفته شده بالا تنها به علت توافق دو طرف است . اگر درخواست صلح و ساز در مسائل بالا تنها به درخواست یکی از طرفین مطرح شده باشد ، طرف دیگر باید تا پایان جلسه اول رسیدگی نظر خود را اعلام کند و اگر با رسیدگی شورا به اختلاف موافق نبود شورا درخواست را بایگانی می کند و اختلاف باید در دادگاه صالح مطرح شود .

این را هم در نظر داشته باشید که چون دو طرف اختلاف با هدف صلح و سازش در این موارد اختلافشان را به شورا ارجاع می دهند ، از هزینه دادرسی مبری هستند و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نیست .

شورای حل اختلاف در چه مواردی رای صادر می کند

اینکه شورای حل اختلاف در چه مسائلی می تواند رای صادر کند در قانون مشخص شده است . در مقاله چه دعاویی در شورای حل اختلاف مطرح می شوند ، موضوعاتی که باید در شورا حل شوند را مشخص کردیم . بر این اساس سقف مالی اختلافاتی که می توان به شورا ارجاع داد تا دویست میلیون ریال است . برای این منظور باید ارزش اقتصادی مال موضوع دعوی مشخص باشد .

بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می شود . اگر بین دو طرف درباره میزان واقعی بهای خواسته اختلاف باشد یا قاضی درباره ارزش واقعی آن تردید کند ، قبل از اینکه رسیدگی شروع شود ، کارشناس بهای خواسته را تعیین می کند و اگر تا سقف دویست میلیون ریال بود به شورای حل اختلاف به آن رسیدگی می کند .
برخلاف گزارش اصلاحی که قطعی است و امکان اعتراض نسبت به آن وجود ندارد ، به آراء صادر شده در شورای حل اختلاف می توان در مدت زمان مشخص شده در قانون ، اعتراض کرد .

موارد صدور رای در شورای حل اختلاف

موارد صدور رای در شورای حل اختلاف
موارد صدور رای

وکیل بندرعباس هزینه مراحل شکایت در شورای حل اختلاف عواقب عدم حضور در جلسه شورا عدم سازش هزینه دادرسی فرق شورا با دادگاه صدور رای ۹۹ صدور رای 99

موارد صدور رای در شورای حل اختلاف

مردم در کشور ما اغلب برای احقاق حقوقشان به فکر رفتن به دادگاه ها و ثبت شکایت می افتند . حجم زیاد مراجعه مردم به دادگاه ها باعث شد که قانون گذار مرجع حل اختلاف دیگری را بوجود آورد تا از تعداد پرونده های دادگاه ها کاسته شود . رسیدگی به شکایت در شورای حل اختلاف تا حدی متفاوت با دادگاه است .

شورای حل اختلاف همانطور که از نام آن بر می آید مرجع حل اختلافی است که به دعاوی با سقف مشخص رسیدگی می کند . این شورا برای رسیدگی به برخی از اختلافات دارای صلاحیت اجباری است و طرفین اختلاف نمی توانند دعوایشان را به جز شورای حل اختلاف در جای دیگری مثل دادگاه مطرح کنند و تنها شورای حل اختلاف صلاحیت و اجازه رسیدگی به این مسائل را دارد . از این رو در این مقاله به در این مقاله به موارد صدور رای توسط شورای حل اختلاف  می پردازیم .

دعاوی مالی

1 ) دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا میزان دویست ‌میلیون ریال به ‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح هستند :
درباره اینکه مال منقول چیست صحبت کردیم . مال منقول مالی است که قابلیت جا به جایی از جایی به جای دیگر دارد مثل ماشین ، صندلی ، موبایل و … یکی از موارد صلاحیت اجباری شورای حل اختلاف ، اختلافات راجع به اموال منقول است ، البته در طرح این دعوی باید به این نکته توجه کرد که در صورتی که ارزش اقتصادی مال منقول تا میزان دویست ‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد قابلیت طرح در شورا دارد .
در حقوق قاعده ایی با عنوان عطف به ماسبق نشدن قانون وجود دارد . معنی این قاعده این است که وقتی قانون جدیدی تصویب می شود ، اثر قانون جدید نسبت به آینده است . یعنی قانون جدید نسبت به اموری اعمال می شود که بعد از تصویب قانون جدید رخ می دهند . در اینجا هم قانون شورای حل اختلاف در سال 94 مورد بازبینی قرار گرفته است .
در این قانون تعیین شده است که اختلافاتی که مربوط به اموال منقولی هستند که ارزش آنها تا دویست میلیون ریال است باید در شوراهای حل اختلاف مطرح شوند . این قاعده تنها نسبت به اختلافاتی حاکم است که بعد از سال 94 به وجود بیایند . برای مثال اختلاف درباره خودرویی با ارزش 170 میلیون ریال در سال 93 در دادگاه مطرح شده است . این اختلاف در همان دادگاه رسیدگی خواهد شد و تصویب قانون در سال 94 که رسیدگی به این موارد را بر عهده شورا گذاشته است موجب نمی شود که اختلاف از دادگاه به شورا منتقل شود .

دعادی مربوط به تخلیه ملک
2) تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه :

دومین مورد اختلافی که باید در شورای حل اختلاف مطرح شود ، دعاوی مرتبط با تخلیه مال مورد اجاره یا عین مستاجره باید در شورای حل اختلاف مطرح شوند منظور از تخلیه عین مستاجره ، تخلیه اماکن مسکونی است و برای تخلیه اماکن تجاری محاکم دادگستری برای رسیدگی صالح هستند . بنابراین شوراها اجازه رسیدگی به دعاوی مرتبط با حق کسب و پیشه یا سر قفلی را ندارند .

دعاوی تعدیل اجاره‌بها
3) دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه‌ی استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد :

اگر یک قراراداد اجاره به درستی تنظیم شده باشد و اجاره دهنده و اجاره گیرنده درباره میزان اجاره بها اختلاف داشته باشند باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند و دعوی تعدیل اجاره بها را مطرح کنند . در صورتی که این اختلاف مربوط به خود قرارداد اجاره باشد و نه تعدیل اجاره بها باید در دادگاه مطرح شود .

دعاوی مربوط به ارث
4) صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن .

اقداماتی که بعد از فوت متوفی صورت می گیرد مثل صدور گواهی حصر و وراثت ، صورت برداری از اموال و دارایی های متوفی و مهر و موم کردن آن برای جلوگیری از تصرف تا زمانی که تکلیف تقسیم آنها مشخص شود ، در صلاحیت اجباری شورای حل اختلاف است .

ادعای اعسار
5) ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد :

اگر دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شود و کسی که حکم علیه او صادر شده است ( محکوم علیه ) ادعا کند توانایی پرداخت آنچه به آن محکوم شده است را ندارد ( محکوم به ) ، باید به شورا درخواست بدهد به موضوع اعسار او رسیدگی کند . اعسار یعنی فرد توانایی پرداخت آنچه به آن محکوم شده است را ندارد .
البته فراموش نکنید این درخواست تنها در صورتی قابل طرح در شورای حل اختلاف است که اصل دعوی هم در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد .

دعاوی خانواده

6) دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا میزان مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند :

یکی دیگر از وظایف شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مربوط به مهریه ، نفقه و جهیزیه تا میزان دویست میلیون ریال است . البته در صورتی این دعاوی در شورا مطرح می شوند که دادگاه خانواده قبلا در ضمن رسیدگی به دعاوی خانوادگی به آنها رسیدگی نکرده باشد . برای مثال در صورتی که دعوای طلاق در دادگاه مطرح شود و ضمن دعوای طلاق به اختلاف مهریه هم رسیدگی شود ، این اختلاف را دیگر نمی توان در شورا مطرح کرد . اما اگر کسی بابت دعوای مهریه تا سقف دویست میلیون ریال مستقیما به شورای حل اختلاف رسیدگی کند ، این دعوی مستقل است و در صلاحیت شورای حل اختلاف است .

تامین دلیل
7) تامین دلیل یعنی کسی که خسارات دیده است خواستار این باشد که دلایل و مدارکی که برای اثبات ادعایش را دارد ، جمع آوری و حفظ شود . زیرا دلایل ممکن است از بین بروند و یا دیگر قابل دسترسی نباشند مثل تحقیق محلی ، شهادت و … یکی دیگر از وظایف شورای حل اختلاف این است که به درخواست تامین دلیل رسیدگی کند و به تامین دلیل برای متقاضی بپردازد .

جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد .
8) در درجه بندی مجازات های تعذیری گفتیم مجازات تعذیری درجه هشت جرائمی هستند که مجازات آنها حبس  تا سه ماه ، جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه است . رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها ، مجازات تعذیری درجه هشت است در صلاحیت شورای حل اختلاف است . اما شورا فقط می تواند جزای نقدی تا ده میلیون ریال را تعیین نمی کند و نمی تواند حکم شلاق و حبس صادر کند .

 صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف و اعتبار آن

صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف و اعتبار آن
گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف

وکیل بندرعباس هزینه مراحل شکایت در شورای حل اختلاف عواقب عدم حضور در جلسه شورا عدم سازش هزینه دادرسی فرق شورا با دادگاه صدور رای ۹۹ گزارش اصلاحی 99

صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف و اعتبار آن

از دیر باز مردم برای حل اختلافات به واسطه ریش سفیدان و بزرگان قوم خود ، احترام زیادی قائل بودند . با گذشت زمان و تغییرات گسترده ای که در روابط رخ داده است ، اگرچه همچنان پا در میانی اهمیت بسیار زیادی دارد اما دیگر رواج قبل را ندارد . از این رو قوه قضاییه با ایجاد نهادی قضایی به مردم فرصتی داده است تا برای سازش و صلح به این نهاد مراجعه کنند . به این نهاد شورای حل اختلاف و یا شورا می گویند . مطابق مواد قانون شورای حل اختلاف این نهاد به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی … تشکیل می¬شود . شورا بعد از رسیدگی به اختلاف و صلح و سازش اقدام به صدور گزارش اصلاحی می کند . از این رو در این مقاله به تعریف گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف ، موارد صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف و اعتبار گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف می پردازیم .

” صدور گزارش اصلاحی تنها در مواردی است که طرفین خواهان برقراری صلح و سازش هستند . “

گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف
یکی از وظایف اصلی شورای حل اختلاف ، همانطور که از نام این نهاد قضایی بر می آید ، حل اختلاف و صلح و سازش و آشتی است . گاهی دو نفر با هم اختلافی دارند و بابت سازش به شورا مراجعه می کنند . شورا در این موارد اقدام به رسیدگی می کند و بر برقراری آشتی میان دو طرف اهتمام می ورزد . بعد از حصول سازش ، شورا اقدام به صدور گزارش اصلاحی می کند . البته گزارش در دادگاه ها نیز صادر می شود . بعد از اینکه گزارش اصلاحی صادر شد و قاضی شورا  آن را تایید کرد ، ابلاغیه ای برای طرفین ارسال می شود . دریافت کنندگان ابلاغیه می توانند متن ابلاغیه شورای حل اختلاف را در سامانه ثنا مشاهده کنند .
در صورتی که شورای حل اختلاف نتواند بین طرفین صلح برقرار کنند ، موضوع و آنچه برای سازش انجام داده شد است ، در صورت جلسه ای نوشته می شود و مراتب به مرجع قضایی صالح فرستاده می شود .
البته صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف مربوط به موارد خاصی است که در ادامه به آن می پردازیم .

موارد صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف
طبق ماده 8 قانون شورای حل اختلاف ، در موارد مشخصی شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می کند . موارد صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف از قرار زیر است :

1- کلیه امور مدنی و حقوقی
2- کلیه جرائم قابل گذشت
3- جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت .

” گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است “

اعتبار گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف
برای تعیین اعتبار گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف ،  تبصره 1 ماده 8 قانون شورای حل اختلاف بیان می دارد که ” گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است ” . یعنی امکان اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به گزاراشات اثلاحی شورا وجود ندارد . در واقع بعد از صدور گزارش اصلاحی واحد اجرای احکام شورا اقدام به اجرای آن می کند .
البته گزارش اصلاحی شورا می تواند به درخواست طرفیت لغو و یا ابطال شود .