وکیل دادگاه تجدید نظر

وکیل دادگاه تجدید نظر

وکیل تجدید نظر : اشتباه کردن جزوه ویژگی ها و خصیصه های هر انسانی می باشد قضات هم از این قاعده مستثنی نیستند ، بسیاراتفاق افتاده است که قضات نسبت به پرونده رای اشتباهی صادر می کنند به همین دلیل قانون گذار حق اعتراض به رای قاضی راممکن ساخته است . مرحله تجدید نظر به پرتگاهی تبدیل شده است که در صورت عدم اثبات محق بودن عواقب کیفری حقوقی بسیاری در انتظار خواهد بود. درمرحله تجدید نظر به کمک وکیل تجدید نظر می توان به نظر قاضی اعتراض کرد

با استناد به چه دلایلی می توان تقاضی تجدید نظر خواهی کرد؟

 1. بی توجهی قاضی به مستندات دلایل قانونی شما
 2. شاهدان پرونده ، شرایط و صحت شهادت دادن در پرونده را نداشه اند.
 3. عدم اعتبار مستندات دادگاه بدوی؛ یعنی مواد قانونی و یا به طور کلی استدلال هایی که قاضی برای صدور رای استفاده کرده ، حجت و اعتباری نداشته اند.
 4. قاضی صادرکننده رای اصلاً صلاحیت قانونی برای رسیدگی به چنین پرونده ای را نداشته باشد.
 5. رای صادر شده از دادگاه مخالف قوانین و موازین شرعی باشد.

نسبت به چه آرایی می توان در خواست تجدید نظر خواهی کرد؟

 1. در مواردی کخ مجازات مجرم قصاص باشد
 2. در مواردی که حکم به مصادره اموال صادر متهم  می شود
 3. در مورادی که قاضی حکم به پرداخت بیشتر از خمس دیه کامل داده است می توان با کمک وکیل تجدید نظر اقدمات لازم را انجام داد
 4. درمواردی که مجازات جرم حبس و زندان بیشتر از ۳ ماه یا پرداخت جریمه نقدی بیشتر از ۵۰ هزار تومان است.
 5. در مواردی که قاضی حکم به محکمویت از خدمت در ارکان دولتی صار می نماید.
 6. در مواردی که قاضی حکم اعدام یا حبس ابد برای مجرم صادر کرده است.

مهلت تجدید نظر خواهی

برای اعتراض به رای بدوی و تجدید نظر خواهی افراد مقیم ایران باید در مدت ۲۰ روز از صادر شدن رای بدوی و برای اشخاص خارج از ایران ظرف مدت ۶۰ رو از زمان ابلاغ رای نسبت به اعتراض به رای بودی اقدام نمایند.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس