قسط بندی مهریه

قسط بندی مهریه

قسط بندی مهریه : مهریه چیست؟ مهریه حقی است که در هنگام عقد به زن تعلق می گیرد. پرداخت مهریه به زن به عهده شوهر می باشد و مرد موظف است مهریه را به طور کامل به زن پرداخت نماید. میزان مبلغ مهریه نیز با توجه به توافقات انجام می گیرد.

حال اگر زن و مرد تصمیم به طلاق بگیرند و یا زن بدون در درخواست طلاق از دادگاه طلب مهریه را داسته باشد، مرد باید به یکباره مبلغ کامل مهریه را پرداخت کند که ممکن است مرد در آن زمان وضعیت مالی مناسبی نداشته باشد و نتواند مهریه را به صورت بکجا پرداخت نماید که در این مورد دادگاه خانواده راه حلی اندیشیده است که به آن قسط بندی مهریه گفته می شود. در ادامه شما را بیستر با اعسار و تقسیط مهریه آشنا می نماییم ،

توضیحاتی در باره اقساط بندی مهریه
وقتی مرد از لحاظ مالی در وضعیت مناسبی نباشد، دادگاه مهریه همسرش را قسط بندی کرده و در بازه های زمانی مختلف از مرد می خواهد که مهریه را پرداخت نماید. برای مثال دادگاه مرد را موظف می کند که هرماه یک سکه از مهریه همسر را به او پردات کند. مرد نیز موظف است در زمان های معین شده توسط دادگاه برای پرداخت مهریه زن، مهریه اورا پرداخت نماید و چنانچه مرد در مدت زمان توافق شده قادر به پرداخت مهریه نباشد زن این امکان را خواهد داشت که در دادگاه از او شکایت نماید.

وقتی در دادگاه بحث تقسیط مهریه مطرح می شود به طور کلی یکی از دو حالت زیر ایجاد می گردد و طرفین به طور کلی یکی از دادخواست های زیر را به دادگاه ارائه نی دهند:

توافق مابین طرفین
در این مورد در واقع زن و مرد هردو باهم به توافق می رسند و هردو با مدت زمان های معین شده توسط دادگاه برای پرداخت مهریه موافقت می نمایند. سپس به دادگاه اعلام می نمایند که به حکم صادر شده هیچ گونه اعتراضی ندارند و در واقع نیازی به حق تجدید نظر خواهی دادگاه نیز نیست.

مخالفت زن و مرد و یا مخالفت هردو
در این مورد نیز مرد یا زن و یا هردوی آن ها به حکم صادر شده از طرف دادگاه اعتراض می کنند و از دادگاه می خواهند که در صدور این حکم تجدید نظر بفرماید. در این صورت پرومده به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد و در آنجا پرونده به دقت برسی شده و در صورتی که دلایل مخالفت طرفین مبنی بر حکم موجه باشند، قاضی حکم را تغییر خواهد داد.

در صورت تجدبد نظر دادگاه و صدور حکم جدید، پرداخت اقساط مهریه به چه شکل خواهد بود؟
در صورتی که دلایل مخالفت طرفین با حکم موجه باسد، دادگاه حکم جدیدی صادر می کند و حکم جدید در واقع به شکلی است که طرفین با آن موافق هستند. بعد از اینکه حکم جدید صادر شد و زمان اقساط بندی توسط دادگاه معین گردید، پرداخت قسط مهریه شروع می شود. برای پرداخت قسط ابتدا مرد باید به دادگاه مراجعه کرده و طی تهیه دادخواستی از دادگاه بخواهد که حکم را اجرا نماید. دادگاه نیز به اجرای احکام اعلام می کند که حکم قطعی شده و پرداخت قسط مهریه مانعی ندارد. سپس مرد می تواند پرداخت قسط را آغاز کرده و مهریه همسر خودرا به صورت ماه به ماه پرداخت نماید.

اگر مرد مهریه را تاخیر پرداخت کند و یا از پرداخت آن اجتناب نماید، تکلیف چیست؟
وقتی مرد با حکم صادر شده از طرف دادگاه موافقت می کند در واقع پذیرفته است که مبلغ معین شده توسط دادگاه را به صورت ماه به ماه به زن پرداخت کند. چنانچه مرد قادر به پرداخت مهریه نباشد و یا پرداخت مهریه را با تاخیر انجام دهد زن می تواند از او در دادگاه شکایت کند. وفتی زن از مرد در دادگاه شکایت می کند، دادگاه به مرد به مدت ده روز فرصت می دهد که مهریه به تاخیر افتاده را پرداخت نماید اما جنانچه مرد نتواند در مدت ده روز مهریه را پرداخت کند، حکم جلب او صادر خواهد گردید.

دادگاه پس از ده روز مرد را بازداشت کرده و به بازداشتگاه انتقال می دهد. دادگاه در همان ساعات اولیه بازداشت از مرد می خواهد که مهریه به تاخیر افتاده را پرداخت کند اما اگر مرد به دادگاه اعلام کند که قادر به پرداخت آن نیست، دادگاه یک هفته دیگر نیز به او فرصت خواهد داد که نسبت به پرداخت مهریه عقب افتاده اقدام نماید.

مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر

مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر

مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر :((هیچ کس از فردای خودش خبر ندارد)) جمله ای معروف و در نظر برخی کلیشه ای ، اما واقعا چه کسی می تواند تضمن کند که فردا زنده ایم؟ در مسئله زندگی مشترک نیز در هر لحظه ممکن است برای هرکدام از طرفین نکاح اتفاقی رخ دهد و عقد ازدواج خود به خود باطل شود اما در این میان مسئله حقوقی بسیار مهم ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است و آن مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر است . قطعاً مهریه از حقوق غیرقابل انکار و بسیار مهم و ارزشمند بانوان است که قانون مدنی و قانون حمایت خانواده نیز نسبت به حقوق مالی زنان اهتمام و ارزش بسیاری قائل شده به همین دلیل قانونگذار قوانین و مقررات زیاد و دقیقی را در خصوص مهریه و نحوه مطالبه مهریه از شوهر تدوین نموده است که در ادامه ، مطالب فوق العاده کاربردی که به شدت راهنمایی کننده است را بیان خواهیم نمود.

بعد از فوت شوهر چگونه مهریه بگیریم؟
این پرسش شاید پرسش شما هم باشد و شاید دغدغه این روزهای زندگی شما.
آیا امکان مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر وجود دارد؟ برای این پرسش یک جواب قاطع داریم و آن یک بله بسیار بزرگ است. برای گرفتن مهریه ۲راه وجود دارد :

گرفتن مهریه بعد از فوت شوهر از طریق اداره اجرای ثبت با توسل به توقیف اموال و دارایی متوفی : یعنی زوجه به اداره ثبت و استاد محل زندگی شوهرش مراجعه می کند و با ارائه مدارک شناسایی و سند ازدواج و همچنین سندی که نشان دهنده فوت شوهر است با معرفی تمام اموال و داشته های شوهر ، درخواست توقیف اموال را به منظور جلوگیری از سؤاستفاده فرزندان و وراث متوفی تقدیم اداره اجرای ثبت می نماید. با این اقدام هیچ کدام از ورثه متوفی حق دخل و تصرف در ترکه را تا زمان پرداخت مهریه زن نخواهند داشت.

آیا بعد از فوت زن مهریه تلعق می گیرد؟
از جالب ترین و کاربردی ترین مسائل و پرسش های مطرح شده در جلسات فی مابین موکلین و وکیل مهریه عدل جویان مطرح این پرسش است((اگر زن فوت کند تکیلف مهریه زن چه می شود))؟ قطعاً و حتماً حتی پس از مرگ و فوت زن مهریه زن قابل مطالبه بوده و وراث زن یعنی فرزندان و برادران و پدر ومادر زن می توانند مهریه زن را بگیرند.

۴نکته به شدت کاربردی که حتما باید بدونید!!
پس از فوت شوهر دعوی مطالبه مهریه باید بر علیه وراث مطرح شود چون خود متوفی که دیگر وجود خارجی ندارد اما این به معنای وظیفه وراث به پرداخت بدهی پدرشان نیست. این یعنی چی؟ کمی پایین تر توضیح دادم برو پایین…
وارثان مرد هیچ وظیفه در قبال پرداخت بدهی پدرشان من جمله مهریه ندارند بی خودی علیه وارثان شکایت نکنید!!
به شدت کاربردی و جذاب: اگر مرد فوت کند در حالی که در طول زندگی مشترک تا به حال رابطه جنسی و نزدیکی با همسرش نداشته باشد بازهم زن مستحق دریافت کل مهریه خواهد بود در حالی که اگر زندگی مشترک و عقد نکاح به دلیل غیر از مرگ شوهر باطل می شد و رابطه جنسی بین آنها نبود هیچ مهریه ای به زن تعلق نمی گرفت
نمیدونم اینرو کی به شما گفته ولی به خدا پدرشوهر و مادرشوهر مرد هیچ وظیفه ای برای پرداخت مهریه و بدهی مرد ندارند.

دقت کنید دعوای اخذ مهریه بعد از فوت شوهر باید بر علیه وارثان مطرح شود. نوبت به تشکیل دادگاه می رسد دستور به تحریر ترکه و سپس مهروموم ترکه متوفی داده می شود، پس از تحریر ترکه و معین شدن بدهی های شوهر نوبت به پرداخت مهریه زن می رسد تا زمانی که بدهی مرد یعنی مهریه زن پرداخت نشود هیچ کدام از وراث حق تصرف در اموال و تقسیم اموال را ندارد.

مهریه زن مقدم به طلبکاران است؟
خلی جاها شنیده ایم که مهریه زن بر همه طلبکاران مقدم است این یعنی چی؟ اولا که این جمله غلط است زیرا همه جا مهریه زن بر طلبکارن مقدم نیست در برخی موراد این قضیه برعکس می شود. دقت کنید!!

زمانی که یکی از طلبکاران متوفی زودتر از زن نسبت به مطالبه حق خود اقدام کند و زودتر درخواست توقیف اموال دهد ابتدعاً باید حقوق طلبکار پرداخت شود بعداً اگر چیزی باقی بماند نوبت به پرداخت مهریه زن می رسد پس می بینیم که در برخی از موارد حقوق طلبکارن بر زن مقدم می شود اما در یک حالت و آن زمانی که هردو یعنی طلبکار و زن با هم درخواست توقیف اموال دهند در این حالت حقوق زن بر طلبکار مقدم می شود.

مهریه براساس نرخ روز محاسبه می شود
اگر مهریه زن سکه باشد که تکلیف مشخص است ، میزان و مقدار سکه تعیین می شود سپس مرد باید یا عین سکه را تهیه کند یا قیمت سکه ها را بر اساس قیمت بازار به صورت وجه نقد به حساب زن واریز کند اما اختلاف و بحث حقوقی زمانی است که مهریه زن وجه نقد باشد، مثلا مهریه زن ۱۰ سال پیش ۲۰میلیون تومان بود آیا الان باید همان ۲۰ میلیون تومان پرداخت شود؟

قانون به شدت به حقوق زنان اهمیت و اهتمام ورزیده و نسبت به این مسئله قانون حمایت خانواده پاسخی روشن بیان داشتند : اگر مهریه زن پول نقد باشد ، مهریه وی با توجه به تورم ایجاد شده و همچنین شاخص که بانک مرکزی تعین می کند تعین می شود. حال فرمول محاسبه مهریه زن بعد از فوت شوهر چگونه است؟ مهریه زن با توجه به شاخصی که بانک مرکزی ارائه می دهد توسط کارشناسان دادگستری محاسبه می شودسپس از محل ترکه متوفی به حساب زن واریز می شود.

اگر زن مهریه را بعد از فوت شوهر ببخشد می تواند آن را مطالبه کند؟
این مسئله کمی دشوار و پیچیده است اما باید بگویم ؛ اگر زن مهریه خودش را ببخشد و این بخشش در قالب عقد هبه باشد هر زمان که دلش خواست می تواند از هبه رجوع کند یعنی بگوید مهریه ام را می خواهم مگر اینکه در ضمن عقد متعهد شود که هیچ حقی نسبت به رجوع از بذل یا هبه ندارد در این صورت امکان رجوع از مهریه بخشیده شده به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.

تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر

تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر در بندرعباس

تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر چه می‌شود؟ نحوه مطالبه مهریه زن بعد از فوت شوهر چگونه است؟ ادامه این مطلب را از دست ندهید تا پاسخ تمامی این پرسش‌ها را بگیرید.

همه ما می‌دانیم که یکی از مهم‌ترین حقوقی که براساس قانون به زن تعلق می‌گیرد، مهریه است. به محض عقد نکاح بین زن و مرد، زن می‌تواند مهریه خود را از مرد مطالبه کند. مرد نیز موظف است که مهریه همسر خود را به او بپردازد. اما رایج‌ترین سوالی که از سوی خانم‌ها مطرح می‌شود این است که آیا مهریه زن بعد از فوت شوهر به او تعلق می‌گیرد؟ جالب است بدانید که زن حتی بعد از فوت شوهر خود نیز می‌تواند مهریه‌اش را مطالبه کند اما چگونه؟ درواقع زن دادخواستی مبنی بر دریافت مهریه را به دادگاه ارائه می‌دهد و مهریه او نیز از اموال متوفی به زن پرداخت می‌شود. در ادامه نحوه مطالبه مهریه زن بعد از فوت شوهر را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

همانطور که اشاره کردیم زن به محض عقد با مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند مهریه خود را از او طلب کند حتی بعد از فوت مرد. چراکه پرداخت مهریه زن دینی است که بر گردن مرد است و درواقع جزء بدهی‌های او به حساب می‌آید. تصور اکثر مردم این است که زن پس از فوت مرد، دیگر نمی‌تواند مهریه خود را دریافت کند درصورتی که مهریه زن بعد از فوت شوهر جزء بدهی‌های مرد است که او در طول حیات خود به همسر خویش پرداخت نکرده است و براساس قانون پس از فوت وی درصورتی که اموالی از مرد بجای مانده باشد، مهریه زن از آن اموال به او پرداخته خواهد شد.

نحوه مطالبه مهریه زن بعد از فوت شوهر
قانون مدنی می‌گوید که وقتی شخصی فوت می‌کند ابتدا باید تمامی بدهکاری‌های او پرداخت شود و سپس اگر چیزی باقی ماند میان ورثه او تقسیم گردد. همانطور که اشاره کردیم مهریه زن بعد از فوت شوهر یکی از بدهی‌های او به حساب می‌آید که در طول حیات خود آن را به زن پرداخت نکرده است از این‌رو درصورت مطالبه مهریه توسط زن از مال و اموال بجای مانده مرد مهریه زن پرداخت شده و درنهایت اگر چیزی باقی ماند در میان ورثه تقسیم می‌شود.

زن برای مطالبه مهریه خود بعد از فوت شوهرش باید دادخواستی را تنظیم کرده و به دادگاه خانواده ارائه دهد. دادگاه خانواده نیز این دادخواست را به ورثه متوفی ابلاغ می‌کند. درصورتی هم که مهریه زن وجه رایج یا پول نقد باشد، تاریخ فوت مرد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد به گونه‌ای که زن براساس شاخص همان سالی که شوهرش فوت کرده است، مهریه‌اش را دریافت می‌کند.

نکته حائز اهمیتی که در زمینه مطالبه مهریه زن بعد از فوت مرد وجود دارد این است که در این حالت مهریه زن غیر از ارثی می‌باشد که به او تعلق خواهد گرفت. به این معنا که بحث مهریه زن از بحث ارثی که از اموال مرد به او داده می‌شود مجزاست. بنابراین درصورت فوت مرد، زن هم می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند و هم ارثیه خود را و از نظر قانون هم مهریه و هم ارثیه به صورت مجزا حق زن هستند که باید به او پرداخت شوند.

مستثنیات دین در پرداخت مهریه

مستثنیات دین در پرداخت مهریه

مستثنیات دین یا اموال غیر قابل توقیف چیست؟ مستثنیات دین در پرداخت مهریه به چه معناست؟ مستثنیات دین شامل چه اموالی می‌شود؟ پاسخ تمامی این سوالات را با دنبال کردن ادامه این مطلب بگیرید.

زمانی که زن تصمیم می‌گیرد از طریق مراجعه به دادگاه خانواده یا از طریق اجرای ثبت مهریه خود را از شوهرش دریافت کند، مرد از سوی دادگاه موظف به پرداخت مهریه زن می‌شود. درصورتی که مرد براساس حکم دادگاه مهریه زن را پرداخت نکند، زن می‌تواند اموال شخصی مرد را جهت توقیف به دادگاه معرفی کند و از این طریق مهریه‌اش را وصول کند. البته زن در این حالت با محدودیتی مواجه خواهد بود و آن هم این است که زن نمی‌تواند از معرفی همه اموال مرد به ویژه اموال ضروری آن به دادگاه، مهریه خود را وصول کند که به آن مستثنیات دین گفته می‌شود.

درواقع مرد نیز برای گذراندن امرار و معاش خود به یکسری اموال و وسایل ضروری نیاز دارد از این‌رو دادگاه همه اموال مرد را برای وصول مهریه زن توقیف نخواهد کرد. برای مثال اگر مرد تنها یک خانه داشته باشد که در حال زندگی کردن در آن خانه باشد آن ملک جزء اموال غیر قابل توقیف یا مستثنیات دین در پرداخت مهریه زن به حساب می‌آید که براساس قانون غیر قابل توقیف و غیر قابل فروش است. از این‌رو زن نمی‌تواند برای وصول مهریه خود آن اموال را از طریق حکم دادگاه توقیف کرده و به فروش برساند.

مستثنیات دین در مهریه شامل چه اموالی است؟
همانطور که اشاره کردیم اگر مرد مهریه‌ای که زن از او درخواست کرده است را به او پرداخت نکند، زن می‌تواند از طریق معرفی اموال مرد به دادگاه و توقیف آن‌ها مهریه خود را وصول کند. اما دادگاه براساس قانون تمامی اموال مرد را برای وصول مهریه زن توقیف نخواهد کرد چراکه او برای امرار معاش خود به اموال و وسایل ضروری خود نیاز دارد این اموال غیر قابل توقیف یا مستثنیات دین در پرداخت مهریه به شرح زیر می‌باشند:

منزل مسکونی: یکی از مستثنیات دین در مهریه، منزل مسکونی است. البته اگر مرد تنها یک منزل مسکونی داشته باشد که در حال سکونت در آن باشد امکان توقیف آن منزل مسکونی وجود نخواهد داشت اما اگر بیش از یک ملک داشته باشد سایر املاک آن برای وصول مهریه زن توقیف خواهند شد.

اثاثیه مورد نیاز زندگی مرد و افراد تحت تکفل آن: اثاثیه‌ای ضروری که مرد برای ادامه زندگی خود به آن‌ها نیاز دارد. در این حالت شاخص مورد نیاز، اسباب و اثاثیه‌ای است متناسب با شأن مرد.

آذوقه: آذوقه‌ای که مرد برای ادامه زندگی خود و افراد تحت تکفلش به آن نیاز دارد.

کتب و ابزارهای علمی تحقیقاتی: برای اهل علم و تحقیق که متناسب با شأن آن‌ها باشد.

وسایل و ابزار مورد نیاز برای کسب و کار مرد: وسایلی که مرد برای ادامه کسب و کار خود به آن‌ها نیاز دارد.

مبلغی که مرد به عنوان اجاره منزل پرداخت می‌کند: مبلغی که مرد به عنوان اجاره منزل به فرد صاحبخانه پرداخت می‌کند نیز از مستثنیات دین در پرداخت مهریه است.

اعسار مهریه چیست؟

اعسار مهریه چیست؟

وکیل

 همواره تصور اشتباهی که در جامعه وجود دارد که فکر می کنند تمامی آثار قانونی که توسط ازدواج به وجود می آید از پایان مراسم عروسی آغاز می شود. در این خصوص باید گفت طبق قانون از لحظه انعقاد نکاح و امضای طرفین در خصوص مندرجات عقد نامه تمامی آثار حقوقی و شرعی که برای نکاح قابل تصور است برای طرفین ایجاد می شود یکی از مهم ترین و البته  چالش برانگیز ترین حقی که درصد قابل توجهی از دعاوی دادگاه خانواده را به خود اختصاص داده مهریه است که به آن می پردازیم

مهریه چیست

مهریه مالی است که اصولا با توجه به ویژگی ها ،خصوصیات ،وضعیت و صفات  خانم و خانواده ی وی ، طبق توافق طرفین انجام می شود و اگر به صورت عندالمطالبه باشد هر زمان که خانم تقاضا کند مرد مکلف به پرداخت آن است حال اگر مهریه عندالمطالبه بود و مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد چگونه باید عمل کرد؟ مرد از چه طریقی می تواند عدم توانایی خود در پرداخت مهریه را ثابت کند؟

در این خصوص باید بامفهوم اعسار آشنا شد.

اعسار چیست

اعسار در لغت به معنای رنج و سختی است و در اصطلاح بدین معنی است که شخص توانایی پرداخت وجه اعم از محکومیت در دعوا، هزینه دادرسی و یا مهریه را ندارد .

اگر شخص مدعی اعسار باشد و این امر به نظر دادگاه موجه و مورد قبول واقع شود برای آن شخص دارای آثاری است. به طور مثال در خصوص اعسار از هزینه دادرسی، هزینه دادرسی فعلا از او دریافت نمی شود یا مقداری از آن کاسته می شود یا اگر موضوع پرداخت مبلغی به نفع شخصی باشد برای پرداخت آن مهلت مناسبی داده خواهد شد یا اقساطی برای پرداخت آن در نظر گرفته می شود.

شرایط اثبات اعسار

مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مدعی اعسار می بایست دادخواستی با عنوان اعسار از هزینه دادرسی یا مهریه و یا … همراه با فهرست اموال از جمله تعداد و مقدار وجوه نقدی و حساب های بانکی که دارد و مشخصات دقیق این حساب ها و هر مال یا وجه ای که نزد اشخاص دیگر دارد و فهرست هرگونه نقل و انتقال که ظرف یک سال گذشته انجام داده است را به همراه دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید.

همچنین در مواردی با شهادت ۲نفر که آگاه به وضعیت مالی متقاضی می باشند نیز می توان دادخواست اعسار نمایید.

اگر مشخص شود که مدعی اعسار برای فرار از دین دارایی فهرست دارایی خود را تمام و کمال ارائه نکرده باشد و یا اموالی را مخفی کرده باشد یا برخلاف واقعیت مدعی اعسار شده باشد دادگاه ضمن رد اعسار وی و مزایایی که شخص از آن  بهره مند شده بود ممکن است او را به حبس ۳تا۶ماه محکوم کند.

اعسار مهریه

حال که با اعسار و آثار آن آشنا شدیم لازم است تا اعسار از پرداخت مهریه را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم چراکه اعسار مهریه با سایر موارد گفته شده تفاوت هایی دارد.

طبق قانون اجرای محکومیت های مالی اگر مردی توانایی پرداخت مهریه همسر خود را نداشته باشد و مدعی اعسار شود و اعسار وی با شرایطی که ذکر کردیم ثابت شود قانون به میزان ۱۱۰ سکه تمام، مرد را مکلف به پرداخت آن می کند. و با توجه به اعسار وی، یا فرصت کافی برای پرداخت مهریه تعیین می کند یا اقساطی برای پرداخت مهریه معیین می کند.

امادرسال گذشته با توجه به افزایش نرخ سکه و شمار زیاد زندانیان مهریه در زندان بخش نامه ای از سوی ریاست قوه قضاییه تصویب شد که قضات رسیدگی کننده به دعاوی مهریه می بایست تا حد امکان از زندانی کردن مرد خودداری نموده و با توجه به شرایط مالی مرد فرصتی برای پرداخت و یا پرداخت آن را به صورت اقساط قرار  بدهند و در این زمینه سخت گیری ننمایند.

با وضع چنین بخشنامه ای به نظر می رسد ادعای اعسار از پرداخت مهریه و طرح دادخواست به دادگاه از جانب مرد موجب می شود که به راحتی حکم اعسار مرد توسط دادگاه صادر شود و کمتر حکم به زندان صادر می شود.

نکته مهم و قابل توجه که اکثرا به آن توجه نمی کنند در صورتی که مرد توانایی  مالی داشته باشد و به هر نحوی این امر برای دادگاه ولو توسط خانم ثابت شود مرد مکلف به پرداخت تمام  مهریه می باشد حتی اگر مهریه تعیین شده خانم، بیش تر از ۱۱۰سکه تمام باشد.

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

طبق قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

 1. نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.
  تبصره – در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
 2. نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
 3. تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
 4. تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
 5. آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
 6. ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
 7. امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصره ۱- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره ۲- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد

اعسار مهریه

نمونه دادخواست اعسار مهریه

ریاست محترم مجتمع قضایی

ضمن عرض سلام احتراما به استحضار می رساند

بنده طبق دادنامه به شماره …. مورخ………. صادره از شعبه………. دادگاه عمومی شهرستان به پرداخت مبلغ………. ریال در  خانم………(اسم همسر). محکوم شده اما نظر به مشکلات متعدد/ عدم دسترسی با توجه به مستندات تقدیمی صدور حکم به اعسار از پرداخت مبلغ محکوم‌به/ تقسیط مبلغ محکوم‌به با استناد به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴را درخواست دارم

 • در قسمت خواسته دادخواست تقاضا تقسیط مهریه نوشته می گردد.
 • در قسمت دلایل هم، فیش حقوقی و شهادت شهود و دادنامه ضمیمه خواهد شد