دسته‌ها
معرفی اماکن

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری هرمزگان بندرعباس

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری هرمزگان – بندرعباس نشانی – نمونه pdf دادخواست شکایت اداره شهرداری – وکیل بندرعباس

ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری
ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری

دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری استان هرمزگان

آدرس: بندرعباس – بلوار امام خمینی- میدان ابوذر(اتوتاج)- مجتمع جزایی و انقلاب – طبقه اول –دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

شرح وظایف دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استانها

۱- راهنمایی و ارشاد مراجعان در جهت تکمیل فرم دادخواست – رفع نقص – پرداخت هزینه دادرسی ( ابطال تمبر ) و انجام سایر اقدامات قانونی ذیربط.
۲- دریافت دادخواست تنظیمی در برگه های مخصوص و پذیرش درخواست های شاکیان.
۳- ثبت اطلاعات دادخواست در سامانه نرم افزاری cms بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از دیوان.
۴ – دریافت لایحه دفاعیه و سایر مدارک و مستندات از طرفین شکایت جهت تکمیل پرونده بموجب درخواست مرجع رسیدگی کننده در دیوان.
۵- تصدیق تصویر یا رونوشت مدارک ارائه شده توسط شاکی.
۶ – ارسال دادخواست – درخواست و تمامی مدارک و مستندات دریافتی در اسرع وقت به دیوان.
۷ – پاسخگویی به مراجعان جهت پیگیری روند رسیدگی به پرونده.
۸ – ابلاغ اوراق قضایی صادره از دیوان ( واصل شده از طریق پست – نمابر – پست الکترونیکی و یا به هر طریق دیگر ).
۹ – انجام دستورات مقام قضایی در جهت اجرای احکام دیوان و پیگیری های لازم.
۱۰ – تهیه گزارش از علل عدم اجرای حکم و ارسال به دیوان ( در صورت اجرا نشدن حکم در موعد مقرر ).
۱۱- انجام سایر امور محوله از سوی دیوان.

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری هرمزگان – بندرعباس

دفتر استان هرمزگان
بندر عباس- چهرراه مطهری – دادسرای عمومی و انقلاب -طبقه همکف-دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۳۵۱۶۷۴- ۰۷۶۱