کمترین حد پیش قسط مهریه چقدر است ؟

کمترین حد پیش قسط مهریه چقدر است ؟
کمترین حد پیش قسط مهریه چقدر است ؟

حذف پیش قسط مهریه پیش قسط مهریه ندارم نداشتن ناتوانی از پرداخت نحوه پرداخت مهریه در صورت نداشتن پیش قسط مهلت پرداخت مهریه -وکیل بندرعباس

کمترین پیش قسط مهریه درصورت نداشتن استطاعت مالی زوج چقدراست درصورتی که زوج درخواست طلاق بده..البته خانه دارد..ممکنه اصلا تعلق نگیرد؟؟ماشین هم دارد اما فقط محضری نشده اما پلاک به اسمشه

سلام برای مشخص شدن پیش قسط مهریه به نظر دادگاه و نیز میزان مهریه شما و نیز میزان اموال زوج دارد چناچه مسکن و نیز اتومبیل زوج جزو مستثنیات دین به تشخیص دادگاه باشد قابل توقیف و فروش نیست مگر آنکه مازاد از شان زوج باشد که قابل فروش و توقیف باشد.

مطلب پیشنهادی ⬅  انواع طلاق، شرایط دریافت مهریه، دریافت نفقه