حکم پیامک بازی زن شوهردار با مرد نامحرم چیست؟

وکیل و مشاور حقوقی بندرعباس
وکیل و مشاور حقوقی بندرعباس

حکم پیامک و اس ام اس ( SMS ) بازی از طریق تلگرام و واتساپ زن شوهردار با مرد نامحرم چیست؟

اگر زنی دور از چشم شوهرش با مردی نامحرم به تبادل پیامک های نامناسب بپردازد، حکمش از نظر قانونی چیست؟  

باسلام اگر زن درخانه به دور ازچشم شوهرش به شخص دیگری(مرد) پیامک های نامناسب بدهد، حکمش چیست؟

پاسخ  :
موضوع با احراز سایر شرایط می تواند مشمول بزه ارتباط نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات باشد. 

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  مجازات آزار جنسی در قانون