وکیل کیفری _ وکیل جعل

وکیل کیفری _ وکیل جعل

منظور از وکیل کیفری _ وکیل جعل چیست ؟ یکی از کارهایی که در محدوده کاری وکیل کیفری قرار دارد ، این است که به عنوان وکیل جعل برای یک موکل انتخاب شود. به همین دیلی ما در این سایت تصمیم گرفتیم توضیح کوتاهی درباره وکیل کیفری _ وکیل جعل داشته باشیم.

وکیل کیفری _ وکیل جعل

اگر بخواهیم معنای جعل را به صورت لغوی مورد بررسی قرار دهیم به معنی حیله ، تقلب و خلاف چیزی را نشان دادن ، خلق کردن ، دگرگون کردن  می باشد . همچنین معنای این لغت در علم حقوق به معنی ساختن هر چیزی مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری است.

در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارایه نشده است، احکام راجع به انواع مختلف جعل طی ۲۰ ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است.

بر اساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  وکیل پرونده جعل سند در بندرعباس