وکیل کلاهبرداری بندرعباس

وکیل کلاهبرداری بندرعباس

 کلاهبرداری چیست؟

کلاهبرداری روشی است که در آن کلاهبردار با استفاده از روش های زیرکانه و متقلبانه افراد را موجب میکند که با رضایت کامل اموال آن ها را متعلق به خود کند.

همانظور که در تعریف فوق گفته شد مشخص است که شخص کلاهبردار با تقلب و دسیسه به اموال شما دسترسی پیدا کرده است و در اختیار خود قرار داده است.

عناصر کلاهبرداری

تمامی جرایم به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی (روانی) تقسیم میشوند که هر کدام ر ا به طور مختصر و برای آگاهی تعریف میکنیم:

عنصر روانی کلاهبرداری

این عنصر به معنای آن است که فردی قصد ارتکاب جرم را دارد، یا قصد و نیت درونی این کار را داشته و یا در ذهن خود نقشه کشیده است. پس عمل جرم باید در مقابل خواسته و اراده خود فرد باشد.

برای اینکه یک عمل مجرمانه نامیده شود باید هر سه عنصر نام برده شده (عنصر روانی، عنصر مادی، عنصر قانونی) وجود داشته باشند.

عنصر مادی کلاهبرداری

این عنصر زمانی شکل میگیرد که فرد بعد از مرحله قصد و نیت(عنصر روانی) آن را به عمل برساند. پس آن چیزی که یک فرد در ذهن خود دارد تا به عمل نرسد قابل مجازات نیست. البته که عمل انجام شده هم باید دارای عنصر قانونی باشد.

عنصر قانونی کلاهبرداری

در این عنصر گفته شده است که هر چقدر کاری زشت و غیر طبیعی باشد تا زمانی که قانون آن را به عنوان جرم ندانسته باشد، مجازاتی برای آن شکل نخواهد گرفت و نمیتوان به آن عمل لقب مجرمانه  داد.

برای اینکه یک عمل مجرمانه نامیده شود باید هر سه عنصر نام برده شده (عنصر روانی، عنصر مادی، عنصر قانونی) وجود داشته باشند.

انواع کلاهبرداری

به دلیل وجود جرائم زیاد کلاهبرداری این موضوع به چند دسته تقسیم بندی شده است که عبارتند از:

 • کلاهبرداری ساده
 • کلاهبرداری سازمان یافته
 • کلاهبرداری کارکنان دولت
 • کلاهبرداری اینترنتی
 • کلاهبرداری در ازدواج

کلاهبرداری ساده

از نوع تبانی برای بردن مال دیگری است به طوری که از راه حیله، تقلب و چرب زبانی با وسایل تقلبی یا نشان دادن موسسات و ملک تجاری تقلبی و یا با اسناد و حوالجات تقلبی صورت پذیرد کلاهبرداری ساده نامیده میشود.

کلاهبرداری مشدد

 • کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن فرد مرتکب یکی از سه حالت زیر باشد:
 • کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد.
 • مرتکب، خود را به‌ عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند.
 • مرتکب، برای فریب مردم از تبلیغ عامه مانند وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.

کلاهبرداری سازمان یافته

در این نوع کلاهبرداری افراد سعی میکنند که به روش هایی مانند ارسال پیامک های تقلبی حس شادی و پیروزی را در شما ایجاد کرده و از شما کلاهبرداری کنند. این افراد از طریق شرکت های غیر رسمی فرد مورد نظر را به افزایش سود و درآمد مالی بسیار زیاد تحریک کرده و با جمع کردن اطلاعات مالی مانند خرید ماشین، ملک و… از آن ها دزدی کرده و ناپدید میشوند. این نوع از کلاهبرداری تنوع بسیار زیادی داشته و بسیار مورد توجه قرار میگیرد.

کلاهبرداری کارکنان دولت

نوعی از کلاه برداری است که یکسری از کارکنان دولت با گرفتن مجوز که باعث میشود کلاهبرداران به صورت رسمی کار خود را جلوه دهند و کلاهبرداری کنند گفته میشود.

کلاهبرداری اینترنتی

یکی از بیشترین پرونده های کلاهبرداری است که فرد کلاهبردار با استفاده از روشهایی مثل جایزه های رایگان و یا تبلیغات جعلی مال ر ا از افراد گرفته و راه ارتباطی خود را مسدود میکند.

کلاهبرداری در ازدواج

این نوع از کلاهبرداری به صورت روش های مختلف و پیچیده انجام میشود و تعداد بسیار زیادی هم دارد که امروزه بیشتر با آن مواجه هستیم، پس لازم است وکیل در همه شرایط در کنار شاکی بوده و با استفاده از تکنیک ها و مهارت های خود مسئله را حل کند.

چه اعمالی کلاهبرداری محسوب میشوند؟

برخی از اعمالی که مصداق جرم کلاهبرداری میباشند:

 •  همدستی ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ.
 •  اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ فرد ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ می‌شوﻧﺪ، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ قبلا ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ افراد ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ همدست شده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ دادن مال غیر مشروط بر اینکه فرد از این موضوع آگاه باشد.
 • معرفی مالی که برای فرد نیست.
 • کسی که بر خلاف واقعیت اقدام به تقاضای ثبت ملک کند کلاهبردار محسوب خواهد شد.
 • هر گاه شخص ملکی را به یکی از عناوین «اجاره، عمری، رقبی، سکنی، مباشرت یا امین» متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت کند ولی بواسطه همدستی آن شخص، ملک به نام دیگری به ثبت برسد، هر دو به عنوان مجرم اصلی به عنوان کلاهبردار نامیده خواهند شد.
 • ﺗﺒﺎﻧﯽ فرد ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ
 • ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ.
 • ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻩ
 • جعل کردن عناویین موسساتی
 • به دست آوردن انحصار وراثت بر خلاف واقعیت
 • ﺟﻌﻞ عناوین ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ
 • مصرف کردن ارز دولتی به ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎلا
 • ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻهاﯼ ﺗﻬﯿّﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ قیمتی ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ تعیین شده
 • ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺩﯾﮕﺮﯼ در رابطه با ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ

مجازات کلاهبرداری

در قوانین و مقررات مجازات کلاهبرداری قانون های مختلفی وجود دارد که این قوانین با توجه به نوع کلاهبرداری اهمیت پیدا می‌کنند. چند مورد از مهم ترین آن ها عبارتند از:

مجازات کلاهبرداری ساده

طبق قانون مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال زندان و پرداخت جزای نقدی معادل با مالی که تصاحب کرده است می‌باشد.این مجازات کلاهبرداری علاوه بر رد مال به صاحبش می‌باشد.

مجازات کلاهبرداری مشدد

مجازات کلاهبرداری مشدد، علاوه بر اصل مال به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال از خدمات دولتی تا ابد و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.

برای شکایت از کلاهبرداری باید چه کار کنیم؟

خیلی از افراد تصور میکنند که برای شکایت کلاهبرداری باید به دادسرای محلی که از آن ها کلاهبرداری شده بروند در صورتی که باید به جایی بروند که جرم در حوزه آن واقع شده است.

وکیل کلاهبرداری

وکلای کلاهبرداری تعداد محدودی ندارند اما مهم ترین آن ها عبارتند از:

 • وکیل کلاهبرداری شخصی
 • وکیل کلاهبرداری شرکتی
 • وکیل کلاهبرداری اینترنتی
 • وکیل کلاهبرداری تلفنی
 • و…